Vetoapua työelämään LOGYn nuorisotoiminnasta

Me LOGYllä haluamme panostaa opiskelijoihin ja nuoriin aikuisiin ja auttaa heitä kehittymään logistiikan ja hankinnan huippuosaajiksi. Olemme jakaneet nuorisotoiminnan palvelut kahteen osaan:

Young Professionals -yhteisö Mentorointi

Toimintamme tavoitteena on luoda näille tulevaisuuden lupauksille mahdollisuuksia luoda koko logistisen kentän yltäviä verkostoja jo uran varhaisessa vaiheessa. Verkostoituminen, uudet kontaktit, ammatillinen kehittyminen ja uuden oppiminen luovat erinomaiset edellytykset urakehitykseen ja me LOGYssä haluamme tarjota alustan tälle toiminnalle.

LOGYn nuorisotoiminta on tarkoitettu alle 35-vuotiaille logistiikan ja hankinnan opiskelijoille ja opintonsa jo päättäneille nuorille aikuisille. Liity jäseneksemme ja tule mukaan LOGYn aktiiviseen nuorisotoimintaan!

Lisätietoja: Young Professinals-yheisö Jussi Peltola ja Mentorointi Hanna van der Steen

van der Steen Hanna
Hanna van der Steen
Palvelupäällikkö

Kuljetus- ja SCM-foorumitoiminta, foorumitapahtumat, toimitusketjun hallinnan kehittämispalvelu sekä muut jäsenpalvelut

Sähköposti: unaan.inaqrefgrra@ybtl.sv
Puhelin: 040 6588198