Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Kategoriajohtaminen

Paikka: Cumulus Resort Airport Congress Center, Vantaa,
Aika: 4.10.2017 8:30 - 5.10.2017 16:30

4.-5.10.2017

Cumulus Resort Airport Congress Center, Vantaa

Ulkoisten resurssien käyttö ja niiden hallinta ovat yhä tärkeämmässä asemassa yritysten liiketoiminnassa. Hankinnan rooli näiden resurssien ja toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä on olennainen. Proaktiivinen ja suunnitelmallinen ote toimittajamarkkinaan voidaan varmistaa vain hankintojen kategorisoinnilla ja kategorioita johtamalla. Tällä kurssilla opit kategoriajohtamisen prosessit, vaikutuskeinot ja sen toteuttamisessa tarvittavat analyysit. Saat myös käytännönläheisen työkalupakin kategoriastrategian jalkauttamiseen.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Ymmärrät hankintaan vaikuttavat strategiat ja hankinnan roolin strategioiden jalkauttamisessa
 • Opit miten luodaan kategoriastrategia, joka toimii toiminnan ohjenuorana
 • Opit kategoriajohtamisen prosessit
 • Osaat analysoida hankintoja kategorioiden näkökulmasta

Kurssin aineisto perustuu laaja-alaiseen käytännön kokemukseen ja toisaalta vahvaan otteeseen alan viimeisimmästä akateemisesta tutkimuksesta. Kurssin aikana keskustelemme ja käymme läpi tapausesimerkkejä ja teemme ryhmätöitä, joissa pääset soveltamaan käytäntöön teoriassa opittuja asioita. Samalla saat valmiuksia menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen käytännössä ja kehittämisen apuna omassa toimintaympäristössäsi.

Kurssi sopii sekä tuotteiden että palvelujen hankinta- ja ostojohtajille ja -päälliköille. Tämän lisäksi suosittelemme kurssia kaikille muille osto- ja hankintatoimen parissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu hankintatoiminnan strateginen kehittäminen, ohjaaminen ja muutosprosessien hallinta.

Case: kurssilla kuulet kategoriajohtamisen parhaista käytänteistä alan edelläkävijäyrityksessä. Mielenkiintoisen case-puheenvuoron antaa Timo Palmu, Category Manager, KONE

Kurssi on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 3), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Kurssin ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Tapahtuman ohjelma

Johdanto kategoriajohtamiseen

 • Mitä kategoriajohtaminen on, mitä sillä tavoitellaan ja miksi?
 • Mitä hyötyä – ja miten hyödyt osoitetaan?

Kategoriajohtamisen pääperiaatteet ja peruspilarit

 • Kategoriajohtamisen tärkeimmät pääperiaatteet
 • Peruspilarit, joiden varaan kategoriajohtaminen rakentuu

Strateginen hankinta ja kategoriaan vaikuttavat strategiat

 • Asiakasnäkökulman huomioiminen
 • Organisaation strategiset tavoitteet
 • Hankintatoimenstrategia ja tavoitteet

Kategoriastrategiat ja strategiaprosessi

Kategoriajohtamisen prosessit

 • Kategorioiden hallinta ja johtaminen – prosessinäkökulma
 • Kategoriajohtamismallin luominen vaihe vaiheelta
 • Analysointityökalut ja –menetelmät

Kategoriajohtaminen edelläkävijäyrityksessä, Timo Palmu, Global Category Manager, Kone Oyj (Case)

Kategoriasuunnitelman luominen

 • Miten luodaan onnistunut kategoriastrategia?
 • Kategoriastrategian rakenne ja sisältö
 • Mihin onnistunut kategoria vastaa?

Kategoriastrategian jalkauttaminen ja muutoksen johtaminen

 • Toimintamallit, vaikuttajat, riskit ja riippuvuudet
 • Kategoriatiimin rakentaminen
 • Kategoriavastaavan rooli ja tehtävät
 • Sidosryhmäanalyysi ja vaikuttamisen rakenteet kategorian näkökulmasta
 • Vaikuttaminen H2H –suhteessa

Kategorian jatkuva analysointi, raportointi ja kehittäminen

 • Category performance mittarit
 • Kategoriakohtaiset riskianalyysit

Tulevaisuuden haasteet

 • Miltä tulevaisuus näyttää?
 • Mihin haasteisiin on syytä varautua?

Tapahtuman kouluttajat

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, mikä on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

DI, toimitusjohtaja Hanna Pajunen-Muhosella on monipuolinen kokemus toimitusketjujen ja hankintatoiminnan kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on toiminut aiemmin useita vuosia VTT:llä tutkimusryhmän päällikkönä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on myös työskennellyt useita vuosia konsulttiyrityksissä asiantuntija- ja johtotehtävissä. Hän on kirjoittanut yhdessä kollegansa Kari ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, ja vuonna 2012 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Lisäksi hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ja hänen vahvuuksiaan ovat vahva kokemus yhdistettynä akateemiseen otteeseen.

Ilmoittaudu tästä

Hinta (yksityinen puoli):
1395 euroa + alv,
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn jäsenille 1255 euroa + alv.

Hinta (julkinen puoli):
1120 euroa + alv,
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn jäsenille 980 euroa + alv.

Hinnat sisältävät kurssimateriaalin ja tarjoilut. Koulutus laskutetaan noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Lataa kurssiesite klikkaamalla kuvaa

Liity samalla jäseneksi!
Saat kurssin jäsenhintaan, kun liityt ilmoittautuessasi jäseneksi. Kurssi ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta.

Ilmoittautuminen:
20.9. mennessä

Sähköpostitse yhdistys(at)logy.fi
Puhelimitse 044 336 7083

Tiedustele vapaita paikkoja myös
viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Peruutusehdot:
Lue ehdot tästä

Kesto:
2 päivää

Majoitus:
Ei sisälly hintaan. Osallistuja voi varata majoituksen sopimushintaan suoraan hotelli Cumulus Resort Airport Congress Centeristä. Lue lisää

Aikataulu:
1. päivä klo 9.00-16.30
2. päivä klo 8.30-16.00

Monipuolinen ja avaava koulutus! Paljon asiaa, mutta kaikki käytiin läpi uusilla ja innostavilla menetelmillä.
Arvoa rahalle = kiitos!
Mielenkiintoinen, kattava ja ajatuksia vahvistava valmennus - kiitos!