Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Logistiikan perusteet

Paikka: Cumulus Resort Airport Congress Center, Vantaa,
Aika: Tilaisuuden lopullista päivämäärä ei ole vielä päätetty

Kurssia ei ole aikataulutettu keväälle 2018

Vaihtoehtoisena kurssina suosittelemme "Toimitusketju kerralla haltuun -valmennusta"

 

Mitä kaikkien toimitusketjussa ja siihen vaikuttavissa tehtävissä toimivien tulisi tietää!

Toimitusketjua ja sen hallintaa kehittämällä pystytte tehostamaan yrityksenne toimintaa ja parantamaan kilpailukykyä.

Kurssin käytyäsi:

 • Tiedät mihin seikkoihin toimitusketjun hallinnassa on kiinnitettävä huomiota
 • Osaat selvittää asiakastarpeet ja vastata niihin
 • Osaat hyödyntää erilaisia käytännön työkaluja toimitusketjun kehittämisessä
 • Osaat arvioida miten yrityksen eri toiminnot vaikuttavat toimitusketjuun

Sekä yrityksen sisältä että ulkopuolisesta toimintaympäristöstä tulee vaatimuksia, joiden seurauksena logistista järjestelmää on tarve kehittää. Paras lopputulos saadaan aikaan, kun sekä yrityksen sisällä että koko toimitusketjussa toimitaan yhteen, eikä kukin osapuoli pyri optimoimaan ainoastaan omaa toimintaansa.

Ymmärretäänkö yrityksessänne mm:

 • mitkä ovat asiakkaan näkymättömät tarpeet
 • mihin logistisiin virtoihin kannattaa keskittyä ja miten niitä on kehitettävä
 • mistä toimitusketjun kustannukset koostuvat ja miten niitä hallitaan

Hyvä asiakaspalvelu on ehdoton osa toimitusketjua. Auta asiakastasi löytämään ja ratkaisemaan kriittisemmät tarpeensa. Kyetäksesi tähän sinun on luotava asiakastarpeisiin ratkaisuja tuova logistinen prosessi. Hyvän asiakaspalvelun kymmenen käskyä on haasteellista toteuttaa monimuotoisessa, kansainvälisessä toimitusketjussa. Tule kurssille kuulemaan mitä nämä käskyt ovat ja miten niihin voi toimitusketjussa vastata.

Toimitusketju on laaja käsite, joka sisältää kaikki ne toimijat, toiminnot ja rakenteet, jotka mahtuvat raaka-ainetoimittajien ja loppukäyttäjien väliin. Pystyäksesi luomaan tehokkaita toimintatapoja on keskeisen tärkeää, että hallitset toimitusketjun logistisen kokonaisuuden ja logistiset virrat.

Kurssilla perehdymme toimitusketjun eri osa-alueisiin sekä kokonaisuuden hallintaan ja tehostamiseen asiakkaan tarpeet huomioiden. Opit myös toimitusketjun kustannuksista ja mittaamisesta, vastuullisuudesta ja kehittämisestä.

Kurssi sopii peruskoulutukseksi kaikkien organisaatiotasojen henkilöstölle koko logistiikkaprosessin eri vaiheista. Kurssi on tarpeellinen myös ostoon, logistiikkaan ja toimitusketjun hallintaan liittyviin työtehtäviin siirtyville.

Kurssi on osa toimitusketjun hallinnan koulutusohjelmaa (taso 1), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Kurssin ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Tapahtuman ohjelma

Kurssilla käsiteltäviä aiheita:

Johdanto: Asiakaslähtöinen toimitusketju

 • Tyytyväinen asiakas toimitusketjun perusta
 • Toimitusketjun kartoittaminen

Logistiikka palvelee toimitusketjussa

 • Käsitteitä
 • Toimitusketjun osaamistarpeet ja tehtävät
 • Logistiikan palvelutaso
 • Logistiikka kilpailutekijänä

Materiaali-, informaatio- ja rahoitusvirrat

 • MIR virrat
 • Logistiikka ja sen ongelmat (ryhmäharjoitus ja keskustelu)

Varastointi

 • Varastoinnin syyt
 • Varastoinnin kustannukset
 • Varaston tilasuunnittelu, laitteet ja ohjelmat

Pakkaaminen

 • Pakkaaminen toimintona
 • Pakkausmateriaalit ja merkinnät
 • Pakkaamisen kustannukset

Kuljetus ja jakelu

 • Kuljetusmuodot
 • Kuljetuskustannukset
 • Jakelu

Toimitusketjun kustannukset ja mittaaminen

 • Toimitusketjun kustannukset
 • Toimitusketjun mittareita
 • Mittaaminen (ryhmäharjoitus)

Toimitusketju/logistiikka ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Tuotannonohjaus toimitusketjussa

 • Tuotantomuodot ja prosessit
 • Kysynnän ja tarjonnan hallinta

Hankinta

 • Ostoprosessi
 • Tuotteiden kategorisointi
 • Hankinnan kustannukset ja taloudellinen merkitys
 • Toimituslausekkeet hankinnassa

ABC-analyysi teoria ja harjoitus omalla tietokoneella

Huolinta

 • Huolitsijan roolit ja tehtävät
 • PSYM ja asiakirjat
 • Keskustelu: Huolinnan ulkoistaminen

Vastuullinen logistiikka

 • Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu
 • Paluulogistiikka
 • Toimitusketjun riskien kartoittaminen, luokittelu ja hallinta
 • MIC-riskit (3 toimijaa), (ryhmätyö ja keskustelu)
 • Vihreä logistiikka

Toimitusketjun kehittäminen

 • Kansainväliset haasteet
 • Logistiikan trendit
 • Toimitusketjun hallintastrategiat

Yhteenveto

Koulutus sisältää harjoituksia ja toivomme, että jos mahdollista, opiskelija ottaa toisena päivänä harjoituksia varten kannettavan tietokoneen mukaansa. Varakoneita on vain rajoitettu määrä.

Tapahtuman kouluttajat

Siv Relander
Valmentaja, kouluttaja

Siv Relander on koulutukseltaan KTM (pääaine logistiikka) sekä teollisuusfarmaseutti. Hänellä on AMK opettajan pätevyys ja tämän lisäksi syventäviä logistiikan opintoja. Siv työskentelee tällä hetkellä konsulttina ja kouluttajana 4Kasi:ssa. Aiemmin hän on toiminut LOGY Competence Oy:n koulutuspäällikkönä, Oy Leiras Ab tehtaan logistiikkapäällikkönä vastaten kansainvälisestä suhdetoiminnasta ja globaaleista hankinnoista sekä työskennellyt Transfrigoroute Suomi-Finland ry:ssä erityisesti elintarvikekuljetusten parissa Euroopan alueella.

Hinta (yksityinen puoli):
1295 euroa + alv,
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn jäsenille 1165 euroa + alv.

Hinta (julkinen puoli):
1040 euroa + alv,
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn jäsenille 910 euroa + alv.

Hinnat sisältävät kurssimateriaalin ja tarjoilut. Koulutus laskutetaan ennen tilaisuutta, viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Lataa kurssiesite klikkaamalla kuvaa

Liity samalla jäseneksi!
Saat kurssin jäsenhintaan, kun liityt ilmoittautuessasi jäseneksi. Kurssi ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta.

Ilmoittautuminen:
-

Sähköpostilla yhdistys(at)logy.fi
Puhelimitse 044 336 7083

Tiedustele vapaita paikkoja myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Peruutusehdot:
Lue ehdot tästä

Kurssin kesto:
2 päivää

Majoitus:
Ei sisälly hintaan. Osallistuja voi varata majoituksen sopimushintaan suoraan hotelli Cumulus Resort Airport Congress Centeristä. Lue lisää

Aikataulu:
1. päivä klo 9.00-16.30
2. päivä klo 8.30-16.30

“Loistava kurssi! Suosittelen!"
"Todella mielenkiintoinen ja avartava. Kiitos tästä kokemuksesta!"
"Iso kiitos hyödyllisestä paketista, joka sisälsi suoraa asiaa!"
"Hyvin toteutettu kurssi ja vastasi tarpeeseen. Suosittelen muillekin!”