Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Toimitusverkoston hallinta ja kehittäminen

Paikka: Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa,
Aika: 21.11.2018 8:30 - 22.11.2018 16:00

21.-22.11.2018

Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa

Yrityksesi menestyy tehokkaan toimitusketjun avulla!

Tällä kurssilla paneudutaan monipuolisesti ja syvällisesti yritysten välisiin verkostoihin ja siihen, millä keinoin verkostojen kilpailukykyä voidaan parantaa. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää sekä uusia toimintamalleja toimittajien ja alihankkijoiden sekä asiakkaiden kanssa että yhteistoimintaa myös oman yrityksen sisällä.

Kurssin käytyäsi:

 • Osaat kuvata yrityksesi toimitusketjukokonaisuuden ja tunnistaa sen ongelmakohdat, riskit ja kehittämismahdollisuudet
 • Osaat analysoida ja mallintaa toimitusketjun kehittämisellä saavutettavia hyötyjä ja kustannussäästöjä
 • Osaat luoda ja soveltaa erilaisia toimintamalleja huomioiden asiakaspalvelutason sekä toiminta- ja vaihto-omaisuuskustannukset koko ketjussa
 • Pystyt käynnistämään ja viemään läpi toimitusketjun kehittämiseen liittyviä projekteja ja toimenpiteitä

Koulutuksessamme kuulet niin yrityksen sisäisen toiminnan kuin kysyntä- ja tarjontaketjun kokonaisvaltaisen hallinnan kehittämisestä ja kilpailukyvyn parantamisesta. Koulutuksessa opit, miten voit hallita ja kehittää monimutkaista toimitusketjukokonaisuutta.

Käymme kattavasti läpi toimitusketjujen toiminnan ajankohtaisia kehittämistrendejä sekä erilaisia ketjujen toimintavaihtoehtoja ja yhteistoimintamalleja. Lisäksi tarkastelemme sitä, miten toimintamallit ja kehittämistoimenpiteet vaikuttavat yksittäisen yrityksen ja koko toimitusketjun toimintaan ja kustannuksiin sekä miten voit valita kehittämisvaihtoehdoista omaan toimintaympäristöön parhaiten soveltuvat.

Kurssi muodostuu luennoista, niitä täydentävistä ryhmätyöosuuksista ja yritysmaailman käytännön kokemuksista, haasteista ja ratkaisuista. Ryhmätyöt on rakennettu ohjeistetuksi ja vaiheittain eteneväksi kehittämisprosessiksi, jossa kehitämme toimintaa case-toimitusverkoston ja sen eri osapuolten näkökulmasta. Ryhmätyöskentelyssä sovellamme luennoilla käsiteltyjä aiheita käytäntöön ja muodostamme vaihtoehtoisia kehittämistoimenpiteitä. Samalla opimme tarkastelemaan niiden vaikutuksia sekä yksittäisten osapuolten että koko toimitusverkoston toimintaan.

Kurssilla sovelletaan monimutkaisten kokonaisuuksien kuvaamisen ja kehittämisen työkaluksi luotua, erinomaisen palautteen saanutta menetelmää, jota voit jatkossa hyödyntää myös omassa työssäsi. Lisäksi rakennamme aineistosta toimitusketjun kehittämiskartan, jota voit myös hyödyntää kurssin jälkeen omassa yritysympäristössäsi.

Koulutus sopii erityisesti toimitusketjun johtamisesta ja kehittämisestä vastaaville sekä muille toimitusketjujen ja niiden osapuolten välisen yhteistyön toimivuuteen vaikuttavissa tehtävissä toimiville tai niihin siirtyville ja niistä kiinnostuneille henkilöille.

Kurssi on osa toimitusketjun hallinnan koulutusohjelmaa (taso 3), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Kurssin ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Tapahtuman ohjelma

Kurssilla käsiteltäviä aiheita:

 • Toimitusketjun hallinnan ajankohtaiset trendit ja haasteet – mitä näistä juuri minun yritykseni tulisi huomioida? Ketjun eri toimijoilla on erilaiset haasteet
 • Strategiset näkökulmat toimitusketjun hallintaan – voiko toimitusketjuille luoda strategian?
 • Toimitusketjun dynamiikka ja ohjauspisteet – miten näillä vaikutetaan teoriassa ja käytännössä?
 • Yhteistoiminnan kehittäminen – menetelmät ja keinot parantaa kilpailukykyä?
  • asiakas-toimittajasuhteet
  • kumppanuus
  • toimitusketjun ohjauspisteet
 • Nimikkeistö ja vaihto-omaisuus – miten näitä hallitaan verkostossa?
 • Toimintohinnoittelu - miten hyödynnän toimitusketjun kehittämisen apuna?
 • Toimitusketjun toimintamallit – mitä ne ovat ja miten osaan valita meille sopivimmat?
 • Differentiointi ja toiminnan segmentointi – perusta ketjujen ja verkostojen kilpailukyvyn parantamiselle
 • Toiminnan läpinäkyvyys ja ennustaminen – uudet mahdollisuudet ennustamisesta kysynnän ohjaukseen
 • Informaatioteknologia – mihin keskityn ja mihin panostan?
  • automaattinen tunnistus
  • tiedonsiirto ja paikannus
  • toimitusten seuranta
  • yhteenkytkentä

Tapahtuman kouluttajat

Risto Hyppönen
Toimitusjohtaja

DI, EMLog Risto Hyppösellä on 30 vuoden monipuolinen kokemus logistiikan eri osa-alueilta ostosta sisälogistiikan kautta jakeluun. Hän on työskennellyt oman konsulttiyrityksensä toiminnan ohella tutkimustehtävissä Teknillisessä korkeakoulussa ja VTT:llä mm. lukuisissa benchmarking-hankkeissa. Erityisosaaminen ja työtehtävät ovat painottuneet logististen toimintojen ja toimintamallien kehittämiseen toimitusverkostoissa. Lähtökohtana on yleensä toimintaprosessien kuvaus ja arviointi. Toimintohinnoittelua hyödyntäen voidaan arvioida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia ja kehittää toimintaprosessit tarpeiden mukaisiksi, taloudellisiksi ja toimiviksi. Kehittäminen kohdistuu tällöin toimintamalleihin yritysrajapinnoissa, työnkulkuihin, tietojärjestelmiin, materiaalivirran reitteihin, materiaalin käsittelyyn, varastointiin ja vaihto-omaisuuden hallintaan verkostossa. Lisäksi työtehtäviin ovat kuuluneet useat liikennejärjestelmien kehittämiseen liittyvät logistiikkahankkeet satamista logistiikkastrategioiden luomiseen.

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

Hanna Pajunen-Muhonen toimii Innodea Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana asiantuntijana. Hänellä on monipuolinen kokemus hankinnan ja toimitusketjujen kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja asiantuntijapalveluyrityksissä vastuullisissa johtotehtävissä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012 ja 2015 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Hanna Pajunen-Muhonen on kysytty ja pidetty luennoitsija ja valmentaja, joka yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen. Hän on toiminut lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisesta ja organisoimisesta, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintatoimen ja hankintakyvykkyyksien kehittämisestä. Hän toimii myös LOGY:n hankinnan koulutusohjelman tuotepäällikkönä.

Ilmoittaudu tästä

Hinta (yksityinen puoli):
1395 euroa + alv,
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn jäsenille 1255 euroa + alv.

Hinta (julkinen puoli):
1120 euroa + alv,
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn jäsenille 980 euroa + alv.

Hinnat sisältävät kurssimateriaalin ja tarjoilut. Koulutus laskutetaan ennen tilaisuutta, viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Liity samalla jäseneksi!
Saat kurssin jäsenhintaan, kun liityt ilmoittautuessasi jäseneksi. Kurssi ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta.

Ilmoittautuminen:
7.11.2018 mennessä

Sähköpostilla: yhdistys(at)logy.fi
Puhelimitse: 044 336 7083

Tiedustele vapaita paikkoja myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Majoitus:
Ei sisälly hintaan. Osallistuja voi varata majoituksen sopimushintaan suoraan hotelli Skandic Helsinki Aviacongress, Vantaa

Peruutusehdot:
Lue ehdot tästä

Kurssin kesto:
2 päivää

Aikataulu:
1. päivä klo 9.00-16.30
2. päivä klo 8.30-16.00

”Paras LOGYllä käymäni kurssi!"
"Erittäin mielenkiintoinen koulutus, kattava materiaali.”
”Ryhmätyöt avarsivat ja aukaisivat asioita.”
”Erittäin asiantuntevat ja innostavat kouluttajat. Kiitos!”