LOGY-barometri Q1/2014

Kotimaan kuljetuksissa positiivinen käänne

LOGY-barometrin Q1/2014 kyselyyn vastasi yhteensä 363 henkilöä. Vastaajista 31 % edusti logistiikkapalvelujen ostajia, 31 % logistiikkapalvelun toimittajia ja 38 % vastaajista profiloi itsensä hankinnoista vastaavaksi. Seuraava barometri toteutetaan heinä-elokuun vaihteessa.

Kotimaan kuljetusten osalta edellisissä kyselyissä näkyneet positiiviset odotukset näyttävät toteutuneen. Logistiikkapalveluja ostavien ja niitä tuottavien vastauksissa on kuitenkin merkittävä ero. Tuonti- ja vientikuljetusten volyymin toteuma on edellisvuoden tasolla. Yritysten ostot sekä saatujen uusien tilausten määrä ovat hieman alempana kuin vuotta aiemmin. Hankinta-ammattilaisten edellisissä kyselyissä antamat positiiviset odotukset eivät näytä vielä toteutuneen.

Tutustu tulosten yhteenvetoon tästä. Kyselyyn vastanneille on lähetetty barometrin tarkemmat tulokset.