LOGY-barometri Q1/2017

Suomi talouskasvussa? LOGY-barometrin toteumat lupailevat hyvää, sekä seuraaville kvartaaleille on asetettu kovat odotukset.

Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi 1,2 prosenttia edelliseen kvartaaliin verrattuna ja kansantalouden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 2,7 prosenttia vuodentakaisesta. Tämä näkyy myös LOGY-barometriin vastanneiden yrityksien kesken. Toteumat olivat edelleen korkealla tasolla ja tulevien kvartaaleiden odotukset vieläkin korkeammalla.

LOGY-barometrin Q1/2017 kyselyyn vastasi yhteensä 242 henkilöä, joista 32 % edusti logistiikkapalvelujen ostajia, 24 % logistiikkapalvelujen toimittajia ja 44 % vastaajista profiloi itsensä hankinnoista vastaavaksi.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Tutustu tulosten yhteenvetoon tästä. Sieltä löydät myös mielenkiintoisen vertailun Saksan ja Suomen indikaattoreista. Kyselyyn vastanneille on lähetetty barometrin tarkemmat tulokset. Voit liittyä vastaajaksi täältä.