Hienoinen lasku jatkuu, mutta odotuksissa silti nähtävillä varovaista positiivisuutta.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu selvästi nousukauden jälkeen. Suomen talouden kasvu hidastuu alle 1½ prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin.

Julkinen talous vahvistuu ja tasapainottuu vuosikymmenen vaihteessa. Julkisen talouden sektoreista valtionhallinto ja paikallishallinto ovat kuitenkin edelleen alijäämäisiä. Julkinen talous alkaa jälleen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun sopeutustoimet päättyvät ja talouskasvu hidastuu.

Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,7 %. Kotimainen kysyntä ylläpitää kasvua. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vahvana. Käytettävissä olevien tulojen kasvua ylläpitävät hyvä työllisyyden kehitys sekä kiihtyvä ansiotason nousu. Yksityisten investoin-tien kasvu jää vaisuksi. Erityisesti uusien asuntojen rakentaminen vähenee voimakkaasti. Suomen viennin kasvua hidastaa ennustejaksolla maailmankaupan hidastuva kasvu.

Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisu 2019:27

LOGY-barometrin Q1/2019 kyselyyn vastasi yhteensä 56 henkilöä, joista 20 % edusti logis-tiikkapalvelujen ostajia, 36 % logistiikkapalvelujen toimittajia ja 45 % vastaajista profiloi itsensä hankinnoista vastaavaksi.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Barometrin kattava raportti lähetetään vastanneille. Käy vastaamassa www.logybarometri.fi. Kysely on avoinna kuukauden ajan jokaisen kvartaalin jälkeen. Seuraava barometri toteutetaan heinä-elokuussa 2019.

Tutustu yhteenvetoon täältä.