LOGY-barometri Q2/2013

Haastava suhdannetilanne näkyy Q2-barometrissä

LOGY-barometrin Q2/2013 tuloksissa näkyy varsin pessimistinen kuva alan tilanteesta ja odotuksista.

Kuljetusvolyymeissä on nähtävissä selkeä väheneminen vuodentakaiseen verrattuna. Kotimaan kuljetusten ja tuontikuljetusten osalta palvelutoimittajien arviot olivat pessimistisemmät kuin palveluja ostavien. Odotukset vuoden kahdelle viimeiselle kvartaalille ovat logistiikkapalveluja ostavilla hieman positiivisen puolella. Palveluyritysten odotukset ovat vain vientikuljetusten osalta aavistuksen positiivisella puolella, kotimaan ja tuontikuljetuksen osalta hieman negatiivisella.

Hankinta-ammattilaisten vastauksissa näkyy selvästi, että ostot ja saadut uudet tilaukset ovat vähentyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tämän kehityksen uskotaan jatkuvan myös kvartaaleilla kolme ja neljä. Odotuksissa on nähtävissä selvä käänne vahvasti positiivisesta selvästi negatiiviseen.

Tutustu tuloksiin tästä. Q2-barometrin kyselyihin vastasi yhteensä 419 henkilöä. Vastaajina oli logistiikka- ja hankintatehtävissä toimivia sekä alaan vaikuttavissa tehtävissä työskenteleviä.