LOGY-Barometri Q2/2017

Kasvulle ei näy vielä loppua. LOGY-barometrin toteumat ovat hieman tasoittuneet, mutta loppuvuodelle odotetaan kuitenkin pää-osin lisää kasvua.

Nordea kaksinkertaisti tämän vuoden talousennusteensa 3 prosenttiin aiemmasta 1,3 prosentis-ta. Valtiovarainministeriökin nosti oman ennusteensa 2,4 prosenttiin aiemmasta 1,2 prosentista. Tämä näkyy myös LOGY-barometriin vastanneissa yrityksissä. Toteumat olivat hieman tasoittu-neet, mutta edelleen korkealla tasolla ja loppuvuodelle odotetaan pääosin lisää kasvua.

LOGY-barometrin Q2/2017 kyselyyn vastasi yhteensä 128 henkilöä, joista 26 % edusti logistiik-kapalvelujen ostajia, 24 % logistiikkapalvelujen toimittajia ja 50 % vastaajista profiloi itsensä hankinnoista vastaavaksi.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Tutustu vastauksiin täältä.