LOGY-barometri Q3/2013

Logistiikkapalvelusektorilla positiivisia odotuksia

LOGY-barometrin logistiikkapalvelusektorin vastauksissa Q3:lla näkyi selkeästi positiiviset lähitulevaisuuden odotukset volyymin kasvusta kotimaan kuljetuksissa ja tuontikuljetuksissa. Tämä siitäkin huolimatta, että Q3 toteuman osalta sekä palveluiden ostajat että palveluyrityksissä työskentelevät raportoivat volyymin laskeneen edelliseen vuoteen verrattuna. Vientikuljetusten osalta palveluyritysten vastauksissa korostui hienoinen volyymin lasku. On mielenkiintoista nähdä mihin vastauksissa näkyvät positiiviset odotukset perustuvat - onko kysymyksessä volyymin siirtymää operaattoreilta toisille vai todellinen indikaatio käänteestä kasvuun. Palveluiden ostajien vastauksissa tämä ei näy.

Hankinta-ammattilaisten vastauksissa näkyy ostovolyymin Q3 toteuman osalta merkittävä vähenemä edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti uusien saatujen tilausten osalta jopa yli 40 % vastaajista ilmoitti uusien tilausten määrän vähentyneen. Tästä huolimatta myös hankinnan asiantuntijat odottavat ostovolyymin kasvavan vuoden takaiseen verrattuna alkaneella puolivuotiskaudella Q4/2013-Q1/2014.

Tutustu tulosten yhteenvetoon tästä. Q3-kyselyyn vastasi 504 henkilöä. Kyselyyn vastanneille on lähetetty barometrin tarkemmat tulokset.