LOGY-barometri Q3/2017:

Rajuin nousupiikki jo saavutettu? LOGY-barometrin toteumat ovat hyvät, mutta odotuksissa hienoisia tasaantumisen merkkejä.

Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Valtiovarainministeriön syksyn ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvu-vauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2018 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.

LOGY-barometrin Q3/2017 kyselyyn vastasi yhteensä 112 henkilöä, joista 30 % edusti logistiik-kapalvelujen ostajia, 26 % logistiikkapalvelujen toimittajia ja 44 % vastaajista profiloi itsensä hankinnoista vastaavaksi.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! 

Tutustu tuloksiin täältä.