LOGY-Barometri Q3/2019

LOGY-barometri toteutetaan neljä kertaa vuodessa. Barometrissa logistiikkapalveluyritysten ja logistiikkapalveluja ostavien yritysten edustajat sekä hankinnan ammattilaiset arvioivat juuri menneen kvartaalin tilannetta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen sekä odotuksia seuraavalle puolelle vuodelle. Barometrissä ei erotella toimialakohtaisia tuloksia eivätkä eri toimialojen kausivaihtelut vaikuta tuloksiin.

Barometrissa on omat kysymyskokonaisuutensa logistiikkapalvelujen ostajille, logistiikkapalveluja toimittaville ja hankinnoista vastaaville, 8-10 kysymystä jokaiselle ryhmälle. Barometrin vastaukset ovat vastaajien mielipiteitä eikä barometrin toteuttaja voi vahvistaa yksittäisten vastausten oikeellisuutta.

Barometrin toteuttaa ja julkaisee Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry.

LOGY-barometrin Q3/2019 kyselyyn vastasi yhteensä 177 henkilöä, joista 24 % edusti logistiikkapalvelujen ostajia, 34 % logistiikkapalvelujen toimittajia ja 42 % vastaajista profiloi itsensä hankinnoista vastaavaksi. Kiitos kaikille vastaajille!

Lue kaikille avoin LOGY-Barometrin yhteenveto täällä.


Jos et vielä ole yksi vastaajistamme, keräämme seuraavan kerran vastauksia tammikuussa.

Tule mukaan täällä tai ilmoittaudu vastaajaksi yhdistys@logy.fi.