LOGY Barometri Q3/2020

LOGY Barometri toteutetaan neljä kertaa vuodessa. Barometrissa logistiikkapalveluyritysten ja logistiikkapalveluja ostavien yritysten edustajat sekä hankinnan ammattilaiset arvioivat juuri menneen kvartaalin tilannetta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen sekä odotuksia seuraavalle puolelle vuodelle.

Barometrissä ei erotella toimialakohtaisia tuloksia eivätkä eri toimialojen kausivaihtelut vaikuta tuloksiin.

Barometrissa on omat kysymyskokonaisuutensa logistiikkapalvelujen ostajille, logistiikkapalveluja toimittaville ja hankinnoista vastaaville, 8-10 kysymystä jokaiselle ryhmälle. Barometrin vastaukset ovat vastaajien mielipiteitä eikä barometrin toteuttaja voi vahvistaa yksittäisten vastausten oikeellisuutta.

LOGY Barometrin Q3/2020 kyselyyn vastasi yhteensä 81 henkilöä, joista 25 % edusti logistiikkapalvelujen ostajia, 42 % logistiikkapalvelujen toimittajia ja 33 % vastaajista profiloi itsensä hankinnoista vastaavaksi. Kiitos kaikille vastaajille!

Lue kaikille avoin LOGY Barometrin yhteenveto täällä.

Keräämme seuraavan kerran vastauksia tammikuussa. Tule silloin mukaan täällä tai ilmoittaudu jo nyt vastaajaksi yhdistys@logy.fi.

Barometrin toteuttaa ja julkaisee Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry.