LOGY-barometri Q4/2017:

Hienoista epävarmuutta ilmoilla. LOGY-barometrin toteumat ovat edelleen hyvällä tasolla, mutta tasaantumisen merkkejä näköpiirissä.

Valtiovarainministeriön talvi 2017 taloudellisessa katsauksessa ennustettiin Suomen BKT:n kas-vavan 3,1 %. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana, asunto-rakentamisen suhdannetilanteessa ei näy vielä rauhoittumista ja tuotannollisia investointeja on tehty runsaasti. Viennin nopeaan toipumiseen ovat vaikuttaneet ennen kaikkea maailmankaupan kasvu ja myönteinen talouskehitys useimmissa Suomen tärkeimmistä vientimaista. Vuonna 2018 talouskasvu hidastuu 2,4 prosenttiin. Vienti kasvaa kysynnän vetämänä ja Suomi ei enää mene-tä markkinaosuuksia. Nettovienti pysyy kasvua tukevana koko ennustejaksolla. Työllisyyden kasvu nopeutuu prosenttiin v. 2018.

LOGY-barometrin Q4/2017 kyselyyn vastasi yhteensä 112 henkilöä, joista 28 % edusti logistiik-kapalvelujen ostajia, 34 % logistiikkapalvelujen toimittajia ja 38 % vastaajista profiloi itsensä hankinnoista vastaavaksi.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Tutustu tuloksiin täältä.