LOGY Barometri Q4/2020

LOGY Barometri toteutetaan neljä kertaa vuodessa. Barometrissa logistiikkapalveluyritysten ja logistiikkapalveluja ostavien yritysten edustajat sekä hankinnan ammattilaiset arvioivat juuri menneen kvartaalin tilannetta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen sekä odotuksia seuraavalle puolelle vuodelle.

Barometrissä ei erotella toimialakohtaisia tuloksia eivätkä eri toimialojen kausivaihtelut vaikuta tuloksiin.

Barometrissa on omat kysymyskokonaisuutensa logistiikkapalvelujen ostajille, logistiikkapalveluja toimittaville ja hankinnoista vastaaville, 8-10 kysymystä jokaiselle ryhmälle. Barometrin vastaukset ovat vastaajien mielipiteitä eikä barometrin toteuttaja voi vahvistaa yksittäisten vastausten oikeellisuutta.

LOGY-barometrin Q4/2020 kyselyyn vastasi yhteensä 98 henkilöä, joista 26 % edusti logistiikkapalvelujen ostajia, 32 % logistiikkapalvelujen toimittajia ja 43 % vastaajista profiloi itsensä hankinnoista vastaavaksi.

Lue kaikille avoin LOGY Barometrin yhteenveto täällä.

Keräämme seuraavan kerran vastauksia huhtikuussa. Tule silloin mukaan täällä tai ilmoittaudu jo nyt vastaajaksi yhdistys@logy.fi.

Barometrin toteuttaa ja julkaisee Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry.