LOGYn kouluttajaverkostoa -


Pia Aalto


Pia Aalto on ratkaisukeskeinen esimiestyön valmentaja, sparraaja ja coach. Hänellä on usean vuoden kokemus logistiikan johtamisesta, johtamisen, henkilöstön ja yrityskulttuurin kehittämisestä, logistiikkapalvelujen myynnistä sekä vienti- ja tuontitoiminnasta. Pia on työskennellyt mm. seuraaville yrityksille: Nokia, Nokia Siemens Networks, Victor Ek, Danzas ja VR Group. Nykyisin Pia on yksi Pomon Enkeleistä.

Juha-Matti Alve

Juha-Matti on kokenut valmentaja ja muutoksen aikaansaaja. Hänen aihealueitaan ovat strategiatyö, kehittäminen, muutoksen johtaminen, yhteistyö ja jatkuva oppiminen, erityisesti hankinnan alueella. Juha-Matilla on laaja kokemus muutosohjelmien vetämisestä, epäsuorista hankinnoista, investointiprojekteista ja mm. toimittajien johtamisesta.
Juha-Matti toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana ValueSource Partners Oy:ssä, aikaisempaa kokemusta hänellä on muun muassa Nokialta johtotehtävistä.

Ray Blomqvist


Ray Blomqvistilla on yli 20 vuoden konkreettista kokemusta tilaus-toimitusketjujen eri osa-alueiden johtamisesta. Erikoisosaaminen korostuu myös strategisessa ja operatiivisessa hankinnassa niin kotimaasta kuin Euroopasta ja Kauko-Idästä. Vieraaksi ei ole myöskään jääneet IT- ja BI- järjestelmien integrointia arjen johtamisessa. Viimeiset 3 vuotta on Ray työskennellyt yrittäjänä ja yritysten valmentajana hyödyntäen SCMBestPractice johtamisen työkaluja myös myynnin ja liiketoiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Ennen nykyistä tehtävää Ray on toiminut eri toimialoilla olevissa yrityksissä (SKS Group Oy, Kaha Oy, Transpoint Oy) joiden liikevaihto ovat olleet noin 100 M€ . Yritysten aito lisäarvo piilee edelleen henkilöstössä ja osaamisen kehittämisessä, vuodesta 2011 hän on kouluttanut menestyksellisesti yli 700 henkilöä.

Ari Erkinharju


Ari Erkinharjulla on yli 23 vuoden kokemus hankinnoista ja toimitusketjun hallinnasta useassa isossa kansainvälisessä yhtiössä. Ennen nykyistä tehtäväänsä Ari on toiminut Nokialla ja Nokia Siemens Networksissa vastaten noin 1.5 mrd. euron suorista hankinnoista globaalisti.

Risto Hyppönen


DI, EMLog Risto Hyppösellä on 30 vuoden monipuolinen kokemus logistiikan eri osa-alueilta ostosta sisälogistiikan kautta jakeluun. Hän on työskennellyt oman konsulttiyrityksensä toiminnan ohella tutkimustehtävissä Teknillisessä korkeakoulussa ja VTT:llä mm. lukuisissa benchmarking-hankkeissa. Erityisosaaminen ja työtehtävät ovat painottuneet logististen toimintojen ja toimintamallien kehittämiseen toimitusverkostoissa. Lähtökohtana on yleensä toimintaprosessien kuvaus ja arviointi. Toimintohinnoittelua hyödyntäen voidaan arvioida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia ja kehittää toimintaprosessit tarpeiden mukaisiksi, taloudellisiksi ja toimiviksi. Kehittäminen kohdistuu tällöin toimintamalleihin yritysrajapinnoissa, työnkulkuihin, tietojärjestelmiin, materiaalivirran reitteihin, materiaalin käsittelyyn, varastointiin ja vaihto-omaisuuden hallintaan verkostossa. Lisäksi työtehtäviin ovat kuuluneet useat liikennejärjestelmien kehittämiseen liittyvät logistiikkahankkeet satamista logistiikkastrategioiden luomiseen.

Aimo Inkiläinen


KTT Aimo Inkiläisellä (Cycletime Oy) on monipuolinen kokemus liike-elämän eri toimialoilta sekä teoreettiset valmiudet logistiikan alan tutkimuksen ja professuurin kautta. Hänen kirjoittamansa kirjat ja julkaisut sekä yritysjohdon valmennus kohdistuvat erityisesti jakeluketjunhallinnan, hankintatoimen sekä tuotanto- ja palvelutalouden kysymyksiin.

Anil Joshi


Anil Joshi completed his university education in India, and holds a Masters in Business Administration, majoring in Marketing with supporting fields in Finance & Psychology (Extension Education). He also holds a Bachelor’s degree in Science (B.Sc. Medical). In 2002, Anil set up ITIDA International. Working independently was a conscious choice. Anil has worked in diverse industries and a variety of company cultures before and after setting up ITIDA International.

Tarja Kalenius

Tarjan on logistiikan moniosaaja, jonka osaamisalueisiin kuuluvat muun muassa toimitusketjun hallinta, prosessit ja prosessijohtaminen, varastotyöprosessit ja varastoinnin tekniikka, trukit ja trukkiturvallisuus, varaston suunnittelu ja ohjaus, asiakaspalvelu, kotimaiset ja kansainväliset kuljetukset, yritystalous, tuotantotalous, kuljetustalous, työturvallisuus jne. sekä kaikki varastoalan näyttötutkinnot (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto, kaikkiin tutkintotilaisuuksien arviointioikeudet) koulutus kaikki tutkinnon osat, tutkintotilaisuuksien järjestäminen ja arviointi sekä muut logistiikka-alan ammatilliset lisäkoulutukset.
Tarja on työskennellyt työhistoriansa aikana johtotehtävissä muun muassa Kemppillä ja Transpointilla. Viime vuodet Tarja on toiminut logistiikkakouluttajana.

Tuomi Kariniemi


Tuomi Kariniemi toimii coachina ja itsenäisenä konsulttina. Hänellä on lähes 15 vuoden kokemus kansainvälisten yritysten vaativista ja monipuolisista henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen tehtävistä (mm. Nokia, UPM). Tällä hetkellä Tuomi toimii itsenäisenä yrittäjänä Linjassa Oy:ssä. Tuomi on toiminut muun muassa henkilöstöpäällikkönä hankinta- ja logistiikkaorganisaatioissa, johtoryhmän jäsenenä, esimiehenä ja projektipäällikkönä, henkilöstöprosessien ja -järjestelmien kehittäjänä sekä yrittäjänä.

Timo Kivistö


Timo Kivistö työskentelee hankinnan ja logistiikan konsulttina ja kouluttajana Timo Kivisto Consulting Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. Ennen oman konsulttitoimiston perustamista hän on työskennellyt koti- ja ulkomailla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa ostotoiminnan tehtävissä. Hän on rakentanut ostotoiminnan prosessimallin tukemaan kehittämistyötä. Hänellä on laaja kontaktiverkosto hankintatoimen tutkimukseen ympäri maailmaa.

Antti Kojola


DI Antti Kojolalla  on vankka ylemmän johdon kokemus sekä palvelu- ja tuoteliiketoiminnan osaaminen (b-to-c ja b-to-b). Hänen erikoisosaamistaan on toiminnanohjauksen ja logistiikan kehittäminen sekä IT:n ja liiketoiminnan yhteen saattaminen. Antti on analyyttinen uusien näkökulmien tuoja, mahdollisuuksien tunnistaja ja konkretisoija ja innostava tiimipelaaja.

Risto O. Laine


Risto O. Laine on toiminut viimeiset n.18 vuotta Enterprise Efficiency-EEQ Oy:ssä toimitusjohtajana, yrittäjänä, konsulttina ja projektipäällikkönä kehittäen yritysten johtamis- ja toimintojenohjausmenetelmiä sekä auditoiden niitä. Tätä ennen hän työskenteli 28 vuotta International Business Machine Oy:ssä (IBM), toimien erilaisissa kansainvälisissä kehitys- ja esimiestehtävissä. IBM:n lisäksi hän on ollut tekemisissä myös monien muiden organisaatioiden toiminnan-, logistiikan- ja laadunhallinnan kehittämisessä 1990-2010-luvuilla (yli 50 yritystä). Risto on osallistunut aktiivisesti julkaisutoimintaan. Viimeisin julkaisu yhdessä Olli Lecklinin kanssa: Laadunkehittäjän työkalupakki, innovatiivisen johtamisjärjestelmän toteutus (2009).

Olli Lecklin


KTM, OTK Olli Lecklin toimii Consulting Union Ltd Oy:n partnerina sekä konsultti- ja lakiasiantoimisto Tietojuristit Oy:n vastuuhenkilönä. Hänen konsultointialueitaan ovat liikkeenjohdon konsultointi, laatujohtaminen ja lakiasiat (sopimusasiat, yhtiöoikeus, tietotekniikan lakiasiat ja kauppaoikeus). Ennen nykyisiä tehtäviään Olli toimi pitkään Oy International Business Machines Ab:n palveluksessa erilaisissa tehtävissä.

Hanna Pajunen-Muhonen


DI, toimitusjohtaja Hanna Pajunen-Muhonen työskentelee Innodea Oy:n johtavana asiantuntijana, yritysvalmentajana ja kouluttajana. Hänellä on monipuolinen kokemus toimitusketjujen ja hankintatoiminnan kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on toiminut aiemmin useita vuosia VTT:llä tutkimusryhmän päällikkönä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on myös työskennellyt useita vuosia konsulttiyrityksissä asiantuntija- ja johtotehtävissä. Hän on kirjoittanut yhdessä kollegansa Kari ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, ja vuonna 2012 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Lisäksi hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ja hänen vahvuuksiaan ovat vahva kokemus yhdistettynä akateemiseen otteeseen.

Satu Pitkämäki

Satu Pitkämäki (Completo Consulting Oy, Partner, valmentaja, coach) on selkeä ja tavoiteorientoitunut neuvottelutaidon kouluttaja.
Satu on erittäin kokenut valmentamaan jo valmiiksi taitavia ja osaavia neuvottelijoita. Pitkä kokemus hyvin erilaisille neuvottelijoille rakennetuista räätälöidyistä valmennuksista takaa kyvyn kohdata ja antaa niin hyvin kokeneille, kuin aloittavillekin neuvottelijoille. Satu valmentaa myös kansainvälisesti myyjiä, ostajia sekä sopimusneuvottelijoita.
Satu saa aikaan myönteistä muutosta, koulutuksen jälkeen kykenet neuvottelemaan tilanteet halliten hankalassakin paikassa. Hän kouluttaa käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkein aihetta valottaen. Satu antaa myös palautetta ja kehittämiskohteita osallistujille. Valmentajana Sadun tyyli on mukaansatempaavaa ja tapa käsitellä aiheita
saa palautetta selkeydestä, kiinnostavuudesta ja koulutuksen intensiivisyydestä.

Siv Relander


Siv Relander on koulutukseltaan KTM (pääaine logistiikka) sekä teollisuusfarmaseutti. Hänellä on AMK opettajan pätevyys ja tämän lisäksi syventäviä logistiikan opintoja. Siv työskentelee tällä hetkellä konsulttina ja kouluttajana 4Kasi:ssa. Aiemmin hän on toiminut LOGY Competence Oy:n koulutuspäällikkönä, Oy Leiras Ab tehtaan logistiikkapäällikkönä vastaten kansainvälisestä suhdetoiminnasta ja globaaleista hankinnoista sekä työskennellyt Transfrigoroute Suomi-Finland ry:ssä erityisesti elintarvikekuljetusten parissa Euroopan alueella.

Terttu Rinne


Terttu Rinne toimii logistiikkapäällikkönä BE Group Oy Ab:ssa. Hän on koulutukseltaan tradenomi, ylempi amk. Terttu on työskennellyt jo useita vuosia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hänellä on monipuolinen kokemus ulkomaankaupan tehtävistä.

Tuija Aro, valmennusjohtaja Completo Consulting Oy

Tuijalla on vuosien kokemus asiantuntijoiden, esimiesten, päälliköiden ja johdon vaativien valmennusprosessien kokonaisvaltaisesta tuottamisesta yrityksille ja organisaatioille. Neuvottelutaidon vaativat valmennukset ovat Tuijan aluetta ja hän valmentaakin erilaisia neuvotteluvalmennuksia niin yrityksille kuin julkisen puolen toimijoille. Tuijan tyyli on lennokas, mutta niin käytännönläheinen ja esimerkeillä ryyditettyä, että innostavan valmennuksen päätteeksi osallistujat pystyvät heti hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja. Tuijalla on myös monimuotoinen kokemus erilaisista neuvottelutaidon alueista, hän valmentaa niin ostoa, sopimusneuvottelijoita kuin myyntiäkin, joten hänen näkemyksensä on kattava tukemaan monenlaisissa hankinnan tehtävissä toimivia henkilöitä. Neuvotteluosaaminen edellyttää myös monipuolista psykologinen osaaminen ihmisten erilaisuuteen, motivaatioon ja stressikäyttäytymiseen liittyen, näitä opitte Tuijan kanssa. Interaktiviivisuus ja yhdessä tekeminen on jokaisen valmennuksen kulmakivi – tehokkuus, mielenkiinto ja motivointi mukaan oppimaan uutta tulevat kuin itsestään.

Asko Räty


VTM Asko Räty on Incoterms-, Finnterms-, toimituslauseke-, kauppatapa- ja laivausehtoasiantuntija. Hän luennoi ja konsultoi näitä aiheita oman yrityksensä Kauppasanan puitteissa. Hän toimi pitkään metsäteollisuudessa myynnissä, riskipäällikkönä, logistiikassa ja kaupan menettelytapojen kehittämisessä. Asko Räty oli Kansainvälisen Kauppakamarin Incoterms-työryhmän jäsen laadittaessa vuosien 1990 ja 2000 versioita sekä ICC:n Incoterms Panel of Experts‘in jäsen ja hän konsultoi vuoden 2010 versiota laatinutta työryhmää. Hän oli puheenjohtajana Finnterms-lausekkeet sekä Vakiolaivausehdot laatineissa työryhmissä ja on ICC Finland’in toimituslauseke- ja laivausehtopanelin jäsen. Asko on kääntänyt suomeksi kolme viimeisintä Incotermsia sekä kirjoittanut useita artikkeleita ja teoksen toimituslausekkeista. Hän on ollut kahdesti Finnish Shippers’ Councilin puheenjohtaja, osallistunut valtion komiteatyöskentelyyn ja antanut asiantuntijalausuntoja EU:lle.

Ilkka Sillanpää

Dr. Ilkka Sillanpaa Ph.D. (eng.), Ph.D. (econ.) is presently Global Category Manager at Konecranes, a company specializing in lifting equipment and services globally. Dr. Sillanpaa is responsible for steel and structures sourcing, with his key specialties encompassing global coordination of steel and structures sourcing, sourcing strategy creation and implementation. He has broad experience in supply chain management, performance measurement, global sourcing, purchasing and call offs, strategic management and strategy implementation. Prior to this, until June 2011, Dr. Sillanpaa was a Senior Sourcing Manager, Global Sourcing at Rautaruukki Oyj, a supplier of steel and metal based systems. He was responsible for corporate indirect sourcing activities globally. He is the owner at consulting company Hegemonia ltd, which is specializing management consulting for small and medium size companies and research cooperation with Universities. Dr. Sillanpaa holds Ph. D. (eng.) degree in industrial engineering and management from the University of Oulu, Finland and Ph. D. (econ.) degree in management and organizations from the Universtity of Vaasa, Finland. He was invited visiting scholar at Corvinus University of Budapest Hungary. He has published several international academic journal and conference articles related to supply chain management and strategic management.


Sami Sarpola

Sami Sarpola on toiminut vuodesta 2008 toimitusketjun hallinnan ja prosessien kehitystehtävissä Nokia matkapuhelinliiketoiminnan ja sittemmin Microsoftin laiteliiketoiminnan palveluksessa. Hänen erikoisosaamisalueitaan ovat Sales & Operations Planning, toimitusketjuanalyysit sekä end-to-end prosessien johtaminen. Sami on väitellyt tohtoriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta ja julkaissut artikkeleita sekä luennoinut toimitusketjunhallinnasta ja tietotekniikasta. Nykyisessä tehtävässään (Senior Consult) Sami vaikuttaa Talent Vectialla.

Antti Simola


Antti Simolalla (tekniikan tohtori) on yli 20 vuoden kokemus yritysten johto- ja koulutustehtävistä. Vuodesta 2004 lähtien hän on vastannut johdon koulutuksesta ja konsultoinnista sekä turvallisuuskulttuurin kehittämishankkeista 3T Ratkaisu Oy:ssä. Turvallisuusjohtamista käsittelevän väitöskirjansa hän teki Oulun yliopistoon vuonna 2005. Simolalla on opettajan pedagoginen pätevyys ja hän on opettanut turvallisuusjohtamista Aalto-yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja Oulun yliopistossa. Hän on kirjoittaja mm. teoksessa ”Työturvallisuuden ja –terveyden johtaminen” (Tietosanomat 2009, 494s.), joka on perusteos jokaiselle esimiehelle ja alan asiantuntijalle.

Timo Sipi


Timo Sipi työskentelee pääasiassa IP- ja teknologiatoimialalla, kaupallisten sopimusten, hankinnan ja oston sekä yritysjohdon neuvonantajana.

Hankinnan ja oston alueella Timo toimii useissa pörssilistatuissa sekä muissa yrityksissä ostosopimusten, palvelusopimusten ja muiden tähän liittyvien toimintojen sekä toimittajahallinnan ja hankintasopimusten prosessien neuvonantajana. IP- ja teknologia-alueella hänen osaamisensa kattaa koko skaalaan lakipalveluita, jotka liittyvät immateriaalioikeuksien suojaamiseen, teknologian lisenssointiin, media- ja digitaaliseen sisältöön, IT ulkoistamiseen, IT hankintaan ja ostoihin, teknologian myyntiin ja jakeluun sekä teknologian kaupallistamiseen.

Timo on listattu IAM:n maailman johtavien 250 patentti ja teknologia siirtolisenssi toimijana (ammatinharjoittajana). Timo on myös hallituksen jäsenenä useassa suomalaisessa teknologia- ja ohjelmistoyrityksessä toimien heidän neuvonantajanaan kansainvälisissä liiketoiminnan transaktioissa/kaupoissa.

Timo on erikoistunut hankinta-asioihin vastattuaan Nokian Global Sourcing & Procurement –funktion lakituesta usean vuoden ajan ja tekee nykyisin usealle suomalaiselle suurelle pörssiyhtiölle alan toimeksiantoja.

Eero Valovirta


Eero Valovirta (DI) on digiajan logistiikan ammattilainen, jolla on monipuolinen kokemus ja intohimona kuljetuspalveluiden tehostaminen globaalissa ympäristössä. Hän on toiminut kansainvälisissä logistiikan johtotehtävissä mm. Outotecillä ja Icopalilla yli vuosikymmenen ajan. Tällä hetkellä hän auttaa yrityksiä saamaan läpinäkyvyyden ja kustannustehokkuuden ostettuihin kuljetuspalveluhin modernein menetelmin Logentia Oy:ssä, jota hän oli myös perustamassa.

Lauri Vihonen

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, mikä on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Miina Vuorela


Miina Vuorela, korvauslakimies, Varatuomari, Kuljetusvahingot, Fennia. Miina on työskennellyt kuljetusoikeuden parissa koko työuransa. Kuljetusoikeuteen liittyy tietenkin oleellisena vakuutus-, sopimus-, ja vahingonkorvausoikeus.

Hän teki gradunsa Turun yliopistoon kuljetusoikeudesta. Opiskeluaikana Miina oli töissä asianajotoimista Aminoff & Weissenberg Oy:ssä, joka oli erikoistunut kuljetus-, vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen ja jatkoi siellä vuoteen 2006 avustavana lakimiehenä valmistuttuaan Turun yliopistosta.

Fenniassa kuljetusvahinkojen korvauslakimiehenä hän aloitti 2006 ja työtehtäviin kuuluu kaikkien sisäisten asiakkaiden (korvauskäsittelijät, myyjät) tukeminen ja kouluttaminen kuljetusoikeudellisista kysymyksistä, mutta myös asiakkaiden konsultointi ja kouluttaminen kuljetusoikeudesta. Tuomioistuinharjoittelun Miina suoritti 2010 Espoon käräjäoikeudessa.

Marko Vuorinen


Marko Vuorisella (DI) on yli 18 vuoden kokemus työturvallisuustehtävissä mm. Työterveyslaitoksen tutkijana, yliopisto-opettajana, konsulttina ja yrittäjänä. Hänen erikoisalueitaan ovat mm. logistiikan turvallisuus, turvallisuusjohtaminen ja verkko-oppimisen menetelmät.. Hän on kirjoittaja mm. teoksessa ”Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen” (Tietosanomat 2009, 494s.), joka on perusteos jokaiselle esimiehelle ja alan asiantuntijalle.