Yritysvalmennuksesta räätälöity ratkaisu teidän tarpeisiinne

Yritysvalmennuksella voidaan saavuttaa kustannustehokas valmennuspaketti räätälöitynä juuri teidän tarpeisiinne. Yritysvalmennuksia olemme järjestäneet muun muassa seuraaville asiakkaille:

Lue asiakkaidemme kokemuksia alta löytyvistä case-kuvauksista.

CASE: Epäsuorien hankintojen kategoriajohtaminen - Seppo Lönnqvist, S-ryhmä


S-ryhmän hankintajohtaja Seppo Lönnqvist otti yhteyttä LOGYyn, kun S-ryhmän epäsuorissa hankinnoissa oltiin käynnistämässä kategoriajohtamisen jalkauttamista. LOGYn palvelutarjonnan sopivuus ja ennen kaikkea osaavat ja hyvät kouluttajat olivat painavia syitä, jonka johdosta yhteistyöhön päästiin. S-ryhmän kategoriajohtamisen tilannetta ja tarpeita kartoitettiin tapaamisissa ja valmennuksen sisältö muokattiin S-ryhmälle sopivaksi.

Sepon mukaan suurin valmennuksesta saatu hyöty oli konkreettinen kategoriasuunnitelma-template ja valmentajien kanssa yhteisyössä rakennettu pelikirja, jonka avulla kategoriajohtamista on sittemmin viety menestyksekkäästi käytäntöön tärkeimmissä epäsuoran hankinnan kategorioissa. ”LOGY oli meidän tarpeisiimme erittäin luotettava ja joustava koulutuspalveluntarjoaja. Yhteistyö sujui kaiken kaikkiaan mutkattomasti. Voin suositella lämpimästi yritysvalmennusta LOGYn kanssa myös muille”, Seppo päättää.

CASE: Toimitusketjun hallinta ja varaston suunnittelu - Joonas Partanen, Logicor Oy

 
Asiakkaiden haasteiden ja tarpeiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen antaa etumatkaa kilpailutilanteessa. Tämän faktan tunnistivat myös logistiikka- ja tuotantokiinteistöjen omistamiseen, vuokraamiseen ja kehittämiseen erikoistuvan Logicorin johto ottaessaan yhteyttä LOGYyn. Tarpeena oli toiminnallisuuden kautta nostaa oman organisaation osaamistasoa toimitusketjun hallinnasta, varastoinnista ja varaston suunnittelusta. Logicorin asiakkuuksista, vuokrauksesta ja markkinoinnista vastaavan johtajan Joonas Partasen mukaan LOGYn olemassa oleva kurssitarjonta vakuutti hänet siitä, että tästä voitaisiin rakentaa vähäisellä räätälöinnillä Logicorille sopiva kokonaisuus. ”Pystyimme yhdistämään hyvin vakiopakettien osia ja päästiin nopeasti eteenpäin. Saimme lopulta juuri sen kokonaisuuden, mitä olimme etsimässä.”

Yritysvalmennuksen suurin hyöty oli Joonaksen mukaan se, että certeumlaiset oppivat tuntemaan asiakkaidensa näkökulmaa entistä kokonaisvaltaisemmin. ”Ymmärrämme entistä vahvemmin varaston toimintaa, toimitusketjua ja myös kokonaiskustannusrakennetta, joka auttaa koko henkilöstöämme päivittäisessä työssä.” Erityisesti Joonas kiittelee valmennuksen osana järjestettyä yritysvierailua, joka oli hänen mielestään erinomainen lisä kokonaisuuteen. ”Valmennus ja vierailu saivat molemmat koko porukalta hyvää palautetta. Me saimme LOGYltä konkreettisen paketin ja hyvät kouluttajat, jotka molemmat istuivat erinomaisesti meidän tarpeisiimme. ”

CASE: Hankintatyöskentelyn kehittäminen Suomen Sokerilla - Janne Sullström, Suomen Sokeri Oy

 

Suomen Sokerilla haluttiin panostaa sourcing-toimintojen ja sisäisen yhteistyön kehittämiseen. Tähän etsittiin sopivaa valmennuspalvelujen tarjoajaa ja LOGYyn otettiin yhteyttä. Suomen Sokerin Head of Procurement Janne Sullström oli aikaisemmin osallistunut LOGYn avoimen kurssitarjonnan valmennuksiin ja saanut käsitystä LOGYssä olevasta osaamisesta myös foorumitoiminnan kautta. ”LOGYllä on laaja verkosto, jolla on kattava määrä kokemusta, asiantuntemusta ja näkemystä kehitykseen.”

Jannen mukaan yritysvalmennuksen suunnittelu ja yhteistyö sujuivat asiakkaan tarpeet huomioiden. Valmennuksen lopputuloksesta näki, että kouluttaja oli valmistautunut huolella juuri Suomen Sokerin taustat huomioiden. ”Valmennuksessa käsiteltävät caset oli rakennettu meidän tarpeisiin. Saimme koulutuksesta erityisesti vahvistusta ja tukea omille näkemyksille, tätä kautta saamme vietyä kehitystä eteenpäin nopeammin”. LOGYn vahva verkosto mahdollistaa sen, että yritysvalmennukseen saadaan tuotua viimeisin tieto niin käytännön työstä kuin teoriasta. ”Tästä valmennuksesta saimme rungon lisäksi myös lihasta ympärille”, Janne tiivistää.

CASE: Neuvottelutaitojen merkitys Sourcing-ammattilaisen työssä - Jyrki Siegfried, Tikkurila Oyj

Tikkurilan Sourcing-tiimi otti yhteyttä LOGYyn tavoitteenaan neuvottelutaitojen kehittäminen. Neuvottelutaitojen kehittämisen lisäksi haluttiin myös lisää varmuutta ja tehoa päivittäiseen yhteistyöhön toimittajien kanssa. ”LOGY oli meille luontainen vaihtoehto palveluntarjoajaksi, olemme LOGYn yhteisöjäsen ja halusimme hakea yhteistyökumppania, joka tietää tarpeemme”, toteaa Tikkurilan Senior Sourcing Manager Jyrki Siegfried. Yhteistyö, asiakkaan tarpeiden selvittäminen ja itse valmennus sujuivat hänen mukaansa mallikkaasti.

Erityisesti osallistujille parasta antia olivat henkilökohtainen palaute omasta osaamistasosta, joka antoi avaimia omaan henkilökohtaiseen kehittymiseen. ”Saimme hyvää benchmarkia osallistujien kesken ja kasvatimme valmiuksiamme entistä vaativampiin neuvotteluihin. Erityisesti neuvottelutyylit ja DISC-malli antoivat konkreettisia työkaluja jokapäiväiseen työhön.” Tikkurilan Sourcing-tiimi edustaa eri kansallisuuksia ja kouluttaja pystyi hyvin huomioimaan jokaisen oman kulttuuritaustan sekä osaamistason ja ottamaan valmennuksen hyvin haltuun. ”Suosittelisin ja olenkin suositellut LOGYn yritysvalmennuksia myös muille. Me Tikkurilassa saimme tästä tehokkaan yritysvalmennuksen juuri siihen aihealueeseen, mihin kehittämistä kaipasimme.”

CASE: Toimitusketjun hallinnan osaamisesta tehoa toimintaan - Niklas Normia, Sandvik Mining and Construction Finland Oy


Sandvikin Turun toimipisteessä haluttiin kasvattaa logistiikan työntekijöiden toimitusketjun osaamistasoa ja korostaa myös oman työn merkitystä osana koko toimitusketjua. Logistiikkapäällikkö Niklas Normia oli aikaisemmin osallistunut LOGYn avoimessa kurssitarjonnassa oleville toimitusketjun hallinnan kursseille ja tiesi tätä kautta ketä lähestyä. ”Vakuuttavia tarjoajia ei ole mielestäni monia. LOGYn kursseilta olen saanut hyvän näkemyksen siitä, mitä osaamista LOGYssä on, tiesin että saamme heiltä laadukkaan valmennuksen.”

Kun koulutustarve oli Sandvikin päässä hahmotettu, niin ongelma esitettiin LOGYn koulutuspäällikölle, joka lähti yhteistyössä kouluttajien kanssa hakemaan räätälöityä ratkaisua juuri Sandvikin tarpeisiin. ”Tämä oli meille äärettömän helppoa ja yksinkertaista.”, Niklas jatkaa. Valmennusten myötä Sandvikissa on kasvanut logistiikan henkilöstön kokonaisvaltainen näkemys toimitusketjun toimintaan, mutta myös arvostus omaa työtä ja osaston toimintaa kohtaan. Tämä on Niklaksen mukaan näkynyt myös siinä, että tiimiläiset haluavat olla entistä vahvemmin mukana myös koko talon toiminnan kehittämisessä. ”LOGYltä saimme laadukkaan kouluttajan, kokonaistoteutuksen ja tehokasta palvelua, suosittelisin tarjontaa ehdottomasti myös muille”, Niklas päättää.