LOGY Pohjois-Suomi: Puheenjohtajien kirje 2019

ke 16. tammikuuta 2019 09.30.00

Väistyvän puheenjohtajan katsaus vuoteen 2018

”Kolmas vuosi on yleensä paras”, evästettiin minua, kun ilmoitin viime syksynä olevani käytettävissä vielä yhdelle kaudelle alueen puheenjohtajana. Vuodessa onkin ollut hienoja hetkiä. Pohjoisen logistiikkafoorumi 2018 sai erittäin myönteisen palautteen ja tuotti hyvät peruslinjaukset tämän vuoden tilaisuudelle. Uratapahtumassa nuoret opiskelijat tutustuivat hankinnan ja logistiikan uramahdollisuuksiin, ja logistiikkalounas järjestettiin uudella tavalla pohtien yhdessä uutta aihetta ”huumorin käyttö ostotyössä”. Syksyllä vierailu SSAB:n Raahen tehtaalla jatkoi hienosti alueen teollisuuteen tutustumisen sarjaa.

Hienoimpia asioita tässä vuodessa on ollut johtoryhmän toiminnan kehittyminen. Alueella on nyt useita aktiivisia oston ja logistiikan ammattilaisia, jotka osaavat, haluavat ja pystyvät yhdistämään osan työ- ja vapaa-ajastaan LOGYn toimintaan. Alueen toiminta ja toiminnan suunnittelu on siten vakiintunutta ja järjestelmällistä.

LOGY Pohjois-Suomen alueen toimintaa on kehitetty viime vuosien ajan nousujohteisesti. Kantavana ajatuksena on ollut järjestää tapahtumia ja vierailuja oman mielenkiinnon mukaisesti, mahdollisimman paljon omien töittemme sisältöihin yhdistäen. Aluetta ei ole johdettu määrällisten mittareiden mukaan, mutta eivät nekään niin huonoilta näytä. Vuoden vaihtuessa meillä on jäseninä kahdeksan yrityksen ohella 144 henkilöä ja tapahtumissa oli vuoden 2018 aikana yhteensä 231 osallistumista. Tämä on jäsenmäärään suhteutettuna LOGYn alueista ylivoimaisesti eniten.

Jätän alueen puheenjohtajan tehtävän hyvillä mielin. Jatkan toki alueen johtoryhmässä, LOGYn hallituksessa, Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiön hallituksessa ja Julkisen hallinnon hankinnan ja logistiikan päivän suunnitteluryhmässä, joten työ alan hyväksi jatkuu senkin myötä.

Kiitos siis, ja mitä parhainta menestystä vuodelle 2019!

Timo Pohjosenperä

+358 50 342 8279

timo.pohjosenpera@oulu.fi

Uuden puheenjohtajan tervehdys

Olen Tiina Talala ja aloitin LOGYn Pohjois-Suomen alueen puheenjohtajana vuodenvaihteessa. Työskentelen tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä hankintaneuvojana sekä KEINO osaamiskeskuksen muutosagenttina. Suomen Osto ja Logistiikka yhdistyksen jäsen olen ollut jo lähemmäs 20 vuotta ja LOGY Pohjois-Suomen johtoryhmässä kolme vuotta.

Haluan jatkaa puheenjohtajana samalla linjalla kuin edeltäjäni. Kaiken keskiössä on jäsenet ja heidän mielenkiintonsa kohteet, jonka vuoksi toivonkin jäseniltä palautetta ja toiveita toiminnan kehittämiseksi. Yritysvierailut pysyvät varmasti ohjelmassamme myös jatkossa. Lisäksi opiskelijoille suunnatut tapahtumat säilyvät tärkeänä osana toimintaa ja tietysti olisi hienoa, jos pystyisimme tarjoamaan tilaisuuksia koko Pohjois-Suomen alueella.

Suurin osa tämän vuoden tapahtumista on jo nähtävillä LOGYn Aluetapahtumat-sivulla. Ensimmäisenä on perinteisesti Pohjoisen logistiikkafoorumi 24.1., jossa keskitytään mm. vihreään logistiikkaan. Tervetuloa mukaan!

Toivottavasti tapaan teistä mahdollisimman monia nyt vuoden aikana! Ottakaa yhteyttä, jos teille tulee mieleen jotain, jossa voimme yhdistyksenä olla apuna.

Menestystä vuodelle 2019!

Tiina Talala

puh 050 4414 718

Twitter @TiinaTalala