Ilmoita kiinnostuksesi LOGYn hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyyn

LOGYn hallitus on linjannut tärkeäksi arvoksi avoimuuden, ja linjauksen mukaisesti erovuoroisten hallituspaikat täytetään jatkossa avoimen haun kautta. Samalla haetaan uusia kiinnostuneita jäseniä myös foorumi-, alue- ja Young Professionals -johtoryhmiin. Tarkoituksena on kannustaa lisää aktiivisia ja päteviä jäseniä osallistumaan LOGYn luottamustehtäviin. Alla on kuvattu LOGYn hallituksen ja eri johtoryhmien tehtävät ja mitä odotuksia luottamushenkilölle on.

Mitä LOGYn luottamushenkilöiltä odotetaan?

 • Halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • Halua ja kiinnostusta perehtyä LOGYn teemoihin
 • Halua, osaamista ja näkemystä kehittää jäseniä palvelevaa toimintaa ja vaikuttaa LOGYn jäsenille tärkeisiin asioihin
 • Kokonaisuuksien hahmottamista ja tulevaisuuteen katsomista
 • Kyky näkemysten perusteluun ja halua löytää yhteisiä ratkaisuja
 • Sitoutumista hallitus- tai johtoryhmätyöhön

LOGYn hallitus

Tahtoisitko vaikuttaa Suomen merkittävimmän hankinta- ja logistiikka-alan verkoston tulevaisuuteen?

LOGYn hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa ohjata ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja taloutta sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä valmistella ja tehdä aloitteita kansantaloudellisesti merkittävistä asioista. LOGYn hallitus kokoontuu noin 5-6 kertaa vuodessa pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla.

Mitä LOGYn hallituksen jäseneltä odotetaan?

 • Kokemusta vaativista johtotehtävistä
 • Kykyä strategiseen ajatteluun
 • Syvällistä ymmärrystä hankinta-/logistiikka-ammattilaisten nykyisistä ja tulevista tarpeista
 • Näkemystä yhdistystoiminnan tulevaisuuden mahdollisuuksista
 • Halua olla osaltasi vaikuttamassa LOGYn tulevaisuuden menestykseen
 • Kokemusta vapaaehtoistoiminnasta

LOGYn hallitukseen valittavien tulee olla LOGYn jäseniä.

Jäsenen toimikausi on kolme vuotta, ja yhdistyksen syyskokous (26.11.2020) valitsee viisi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä palkkiota, mutta syntyneet matkakulut korvataan LOGYn ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoja antavat: hallituksen puheenjohtaja Janne Lehtimäki, p. 040 557 8363 tai toimitusjohtaja Markku Henttinen, p. 040 073 0073, markku.henttinen@logy.fi

Foorumien johtoryhmät

Hankintafoorumi, Kuljetusfoorumi, SCM-foorumi, Sisälogistiikkafoorumi

Tahtoisitko jakaa asiantuntijuuttasi ja oppia uutta alaltasi? Tahtoisitko päästä vaikuttamaan valtakunnallisesti merkittävässä foorumissa?

Foorumit ovat vahvoja vaikuttajia jäsentensä osaamisen kehittämisessä ja kilpailukyvyn edistämisessä. Kukin johtoryhmä miettii, kuinka oman foorumin asioita ja agendaa voi edistää valtakunnallisesti, vaihtaa tietoa ajankohtaisista foorumin alle kuuluvista asioista sekä suunnittelee foorumitapahtumat. Foorumien johtoryhmä kokoontuu noin 8–10 kertaa vuodessa pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla.

Mitä foorumin johtoryhmän jäseneltä odotetaan?

 • olet omassa yrityksessään/yhteisössään henkilö, joka raportoi työnantajansa johtoportaalle tai henkilö, joka edustaa yrityksen ylintä osaamista foorumin fokusalueessa
 • Näkemystä foorumitoiminnan kehittämisestä

Foorumien johtoryhmiin valitaan LOGYn jäsenyritysten edustajia.

Johtoryhmän jäsenet toimivat yleensä noin kolme vuotta. Johtoryhmä valitsee yhteistyössä LOGYn toimiston kanssa uudet jäsenet huomioiden edustettujen toimialojen monipuolisuuden. Johtoryhmän jäsenet esitellään hallitukselle vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Johtoryhmään voi avautua vuoden varrella paikkoja, jotka täytetään LOGYn toimiston avustuksella.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Hanna van der Steen, p. 040 658 8198, hanna.vandersteen@logy.fi (Hankinta- ja Kuljetusfoorumi) ja palvelupäällikkö Mirka Airas, p. 050 544 3261, mirka.airas@logy.fi (SCM- ja Sisälogistiikkafoorumi)

Aluejohtoryhmät

LOGY Etelä, LOGY Häme, LOGY Keski-Suomi, LOGY Kymenlaakso, LOGY Pirkanmaa, LOGY Pohjanmaa, LOGY Pohjois-Suomi, LOGY Päijät-Häme, LOGY Saimaa, LOGY Satakunta, LOGY Savo-Karjala, LOGY Varsinais-Suomi

Haluaisitko jakaa asiantuntijuuttasi ja tuoda hankinta- ja logistiikka-alaa esille alueellasi?

Alueiden johtoryhmät määrittelevät LOGYn tehtävän ja vision mukaiset toimintalinjat toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä kirjaavat toimintakertomukseen edellisen vuoden toiminnan. Johtoryhmät suunnittelevat omalla alueellaan toimintaa jäsenten verkostoitumiseen ja oppimiseen, sekä pitävät yhteyksiä paikallisiin sidosryhmiin ja oppilaitoksiin.

Mitä alueen johtoryhmän jäseneltä odotetaan?

 • Asiantuntijuutta hankinta- tai logistiikkatehtävistä
 • Näkemystä aluetoiminnan kehittämisestä

Alueiden johtoryhmien jäseniksi valitaan LOGYn jäseniä.

Alueen johtoryhmän jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, suositeltava maksimikausi neljä vuotta. Johtoryhmä valitaan alueen syyskokouksessa, mutta tarvittaessa uusia jäseniä voidaan ottaa mukaan ympäri vuoden LOGYn toimiston avustuksella.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Marjo Ojakoski, p. 040 419 1802, marjo.ojakoski@logy.fi

Young Professionals -johtoryhmä

Haluaisitko laajentaa verkostoasi ja kehittää osaamistasi laajasti eri osa-alueilla?

Johtoryhmän ensisijaisena tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa tapahtumia ja aktiviteetteja, jotka tarjoavat LOGYn nuorille jäsenille parhaat verkostoitumismahdollisuudet ja työkalut osaamisen kehittämiseen.

Mitä Young Professionals -johtoryhmän jäseneltä odotetaan?

 • Asiantuntijuus: alalla opiskelu tai työskentely hankinta- tai logistiikkapainotteisessa tehtävässä
 • Näkemystä Young Professionals -toiminnan kehittämisestä

Young Professionals -johtoryhmän jäseniksi valitaan LOGYn jäseniä, jotka edustavat YP-toiminnan kohderyhmää eli opiskelijoita tai uran alkuvaiheessa olevia nuoria ammattilaisia. Johtoryhmän jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, mutta tarvittaessa uusia jäseniä voidaan ottaa mukaan ympäri vuoden LOGYn toimiston avustuksella.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Marjo Ojakoski, p. 040 419 1802, marjo.ojakoski@logy.fi

Hakeminen

LOGYn luottamustoimista ei makseta erillisiä palkkioita.
Haku ei sido LOGYn hallitusta tai johtoryhmiä valitsemaan jäseniä ilmoittautuneiden joukosta.
Haku on auki ympäri vuoden, mutta vuoden 2021 hallitus- ja johtoryhmät valitaan syksyn 2020 aikana, ja näistä luottamustehtävistä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä 20.10. mennessä. Johtoryhmiä voidaan täydentää tarvittaessa vuoden aikana.

Tullaksesi huomioiduksi vuoden 2021 hallitus- ja johtoryhmähaussa, ilmaise kiinnostuksesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yhdistys@logy.fi 20.10. mennessä. Otsikoi viestisi: LOGY johtoryhmähaku, ja kerro seuraavat tiedot:

 • Mihin luottamustoimeen haet?
 • Motivaatio ja perustelut (max. 150 sanaa)
 • Ansioluettelosi tai linkki LinkedIn-profiiliisi
 • Yhteystietosi

Huomioithan, että lähettämällä viestin annat luvan jakaa tietosi LOGYn toimiston rajaamalle ryhmälle, joka vastaa kyseisen luottamustehtävän täyttämisestä.

Lisätietoja:

Ojakoski Marjo
Marjo Ojakoski
Palvelupäällikkö

Henkilöjäsenten palveluiden kehittäminen, Young Professionals-toiminta sekä alueorganisaatioiden tuki.

Sähköposti: znewb.bwnxbfxv@ybtl.sv
Puhelin: 040 419 1802