Tietosuojaseloste/Oppimisympäristö

Moodle-alusta

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
p. 044 336 7083

Tietosuojavastaava:
Kati Faucitano
kati.faucitano@logy.fi
p. 050 315 3931

2. Rekisteröidyt

Logy ry:n koulutusasiakkaat, oppimisympäristössä opiskelevat sidosryhmät sekä henkilöstö.

3. Rekisterinpitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Peruste: Tietosuoja‐asetuksen 6 artiklan käsittelyn lainmukaisuus

Käyttötarkoitus:
• Sähköisessä oppimisympäristössä opiskelu
• Opiskelumateriaalin jakaminen ja tehtävien palautus
• Yhteydenpito kouluttajiin ja muihin opiskelijoihin

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 • Nimi
 • Sähköposti

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kati.faucitano@logy.fi.

 • Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. On huomioitava, että rekisterin pitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
 • Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään Kilta-rekisteristä koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta LOGY ry:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin työsuhde tai koulutusasiakkuus on voimassa. Muiden henkilöiden tietoja käsitellään palvelun voimassaolon ajan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterinsuojauksen perusteet

Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Palvelu on ostettu Moodle Pty Ltdl:tä ja palvelusopimus on tehty Moodlecloudin kanssa.


Päivitetty 17.1.2022