Näyttelyt

Yhdistys on vahvasti mukana eri näyttelytapahtumissa.