Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Hankinnan projektijohtaminen

Paikka: Etäkoulutus,
Aika: 29.05.2024 12:00 - 06.06.2024 13:00

Tehoisku projektien onnistuneeseen johtamiseen

Useimmat hankinnan päätökset edellyttävät muutosta, joka toteutetaan pieninä tai suurina projekteina. Tämän vuoksi jokaisen hankinnan parissa työskentelevän tulee tuntea projektien johtamisen perusteet erityisesti hankinnan näkökulmasta. Näitä taitoja tarvitaan niin omassa yrityksessä kuin alihankkijoiden ja toimittajien kanssa tehtävissä yhteisprojekteissa.

Tässä osallistavassa ja käytännönläheisessä valmennuksessa perehdyt erilaisten hankintaprojektien ammattimaiseen läpivientiin erityisesti hankinnan näkökulmasta. Saat projektin eri vaiheisiin käytännön työkaluja, joita voit hyödyntää välittömästi omassa yrityksessäsi.

Valmennuksen käytyäsi

  • ymmärrät projektihallinnan perusteet ja osaat soveltaa niitä hankintaan
  • tunnet projektiin osallistuvien roolit ja vastuut
  • osaat viedä projektin läpi selkeän projektimallin mukaan
  • tunnistat projektin riskit ja miten niitä voi lieventää.

Tämä valmennus toteutetaan vuorovaikutteisilla ja osallistavilla etämenetelmillä LOGYn oppimisympäristön ja videoyhteyden avulla, joka mahdollistaa ryhmä- ja pienryhmäkeskustelut etäpäivien aikana sekä välitehtävien tekemisen.

Etävalmennus muodostuu kahdesta puolen päivän etäkoulutuksesta ja välitehtävistä. Valmennuksen tuotokset kootaan osallistujien käyttöön tulevaksi Pelikirjaksi, joka auttaa soveltamaan valmennuksen keskeisiä teemoja ja sisältöä käytäntöön.

Etävalmennukseen kuuluu myös Q&A-keskustelu. Q&A-keskustelussa voit kysellä ja keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa niistä seikoista, jotka projektien johtamisessa askarruttavat. Samalla keskustellaan hankinnan projektien kehittämisestä, jota olet tehnyt koulutuksen jälkeen.


Kenelle

Valmennus sopii kaikille hankintatoimen ja toimitusketjun hallinnan johto-, kehittämis- tai operatiivisessa tehtävissä toimiville henkilöille, joiden tehtäviin liittyy erilaisten projektien läpivienti tai niihin osallistuminen. Valmennuksen kaikki esimerkit ja tehtävät liittyvät hankintaan.

Valmennuksen ohjelmaan pääset tutustumaan sivun ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman ohjelma

29.5.2024 klo 12.00–16.00

1. Valmennukset tavoitteet
• Valmennuksen tavoitteet, ohjelma ja pelisäännöt
• Valmennuksen työmenetelmän harjoittelu
• Ennakkokysely: Mitä odotan valmennukselta?

2. Projektihallinnan perusteet
• Onnistuneen projektin tekijät ja hyötytavoitteet, yhtenäisten työtapojen kehittäminen
• Ketterä projektikulttuuri, projektin ohjaaminen, projektikolmio
• SPRINT 1: Kehitysalueiden tunnistaminen

3. Projektimallit, projektien priorisointi ja valinta
• Erilaisia projektimalleja, projektisalkun hallinta
• Projektin vaiheet ja päätöspisteet, oikean laajuuden löytäminen

4. Projektisuunnitelman laatiminen sekä laajuuden, aikataulun ja resurssien hallinta
• Projektin lopputulosten kuvaaminen, projektisuunnitelma
• Työn osittaminen, muutosten ja laajuuden hallinta
• SPRINT2: Projektin oikean laajuuden tunnistaminen

Välitehtävän ohjeistus seuraavalle jaksolle

6.6.2024 klo 9.00–13.00

Välitehtävän purku

5. Projektitiimin muodostaminen ja sen johtaminen
• Projektin hallintaorganisaatio ja eri roolien tehtävät
• Projektityöskentelyn ulottuvuudet projektipäällikön näkökulmasta
• SPRINT 4: Tehtäväksianto seuraavalle jaksolle: Projektipäällikön kuusi silmää -harjoitus

6. Sidosryhmien kanssa työskenteleminen ja sidosryhmäviestintä
• Ympäristön ja sidosryhmien hallinta
• Projektin viestinnän suunnittelu
• SPRINT 5: Sidosryhmäkartan rakentaminen

7. Esteiden tunnistaminen ja niiden voittaminen
• Projektin riskienhallinta
• Muutoksen johtaminen
• Esteet ja niiden voittaminen

8. Yhteenveto
• Hankinnan projektiosaamisen kehittämisen seuraavat vaiheet
Kehittämistehtävän ohjeistus -> purku Q&A-tilaisuudessa

Koulutuksen jälkeen Q&A-keskustelu (1 tunti)
• Hankinnan projektiosaamisen kehittäminen -tehtäväksiannon purku
• Keskustelumahdollisuus

Tapahtuman kouluttajat

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, joka on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Ilmoittaudu tästä

AIKATAULU

Ilmoittautuminen
28.5.2024 mennessä

Koulutuspäivät
29.5. klo 12.00–16.00
06.06. klo 9.00–13.00

Koulutuksen kesto
2 x 0,5 päivää


HINNAT

Jäsenhinta 715 € +alv
Hinta muille kuin jäsenille 845 € +alv


Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön noin kaksi viikkoa ennen ja jälkeen koulutuspäivien. Laskutus noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Peruutusehdot:
Lue ehdot tästä

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Tutustu jäsenetuihin.


LISÄTIETOJA

Maija Syvänen
Palvelupäällikkö
maija.syvanen@logy.fi
050 313 7259