Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Hankinnan projektiosaaminen – interaktiivinen etävalmennus

Paikka: Microsoft Teams -valmennus,
Aika: 19.5.2020 9:00 - 12.6.2020 12:30

19.5.2020, 29.5.2020, 5.6.2020 ja 12.6.2020 (Yhteensä 4 puolen päivän valmennuspäivää)

Tehoisku projektien onnistuneeseen johtamiseen

Tämä valmennus toteutetaan vuorovaikutteisilla ja osallistavilla etämenetelmillä. Osallistu neljään puolen päivän koulutukseen oman tietokoneesi ääressä!

Etävalmennukseen on helppo osallistua! Valmennus toteutetaan Microsoft Teams-työtilan ja videoyhteyden kautta, joka mahdollistaa ryhmäkeskustelut, ryhmätyöt etäpäivien aikana sekä välitehtävien tekemisen. Etäosallistuminen edellyttää osallistujalta ainoastaan toimivan nettiyhteyden ja Microsoft Teams -työtilan käyttämisen. Mikäli käytössäsi ei ole vielä työpaikan tai jonkun toisen organisaation Teams-työtilaa, voit asentaa Teams-verkkosovelluksen maksuttomasti omalle koneellesi.

Etävalmennus muodostuu neljästä puolen päivän etäkoulutuksesta ja välitehtävistä. Valmennuksen tuotokset kootaan osallistujien käyttöön tulevaksi Pelikirjaksi, joka auttaa soveltamaan valmennuksen keskeisiä teemoja ja sisältöä käytäntöön.

Etäkoulutukseen ilmoitautuneille lähetämme sähköpostikutsun LOGYn Teams -työtilaan ja testaamme Teamsin yhteistä käyttöä ennen koulutuspäiviä.

Useimmat hankinnan päätökset edellyttävät muutosta, jotka toteutetaan pieninä tai suurina projekteina. Tämän vuoksi jokaisen hankinnan parissa työskentelevän tulee tuntea projektien johtamisen perusteet erityisesti hankinnan näkökulmasta. Näitä taitoja tarvitaan niin omassa yrityksessä kuin alihankkijoiden ja toimittajien kanssa tehtävissä yhteisprojekteissa.

Tässä osallistavassa ja käytännönläheisessä valmennuksessa perehdyt erilaisten hankintaprojektien ammattimaiseen läpivientiin erityisesti hankinnan näkökulmasta. Saat käytännön työkaluja projektin eri vaiheisiin, joita voit hyödyntää välittömästi omassa yrityksessäsi.

Koulutuksen käytyäsi

• Ymmärrät projektihallinnan perusteet ja osaat soveltaa niitä hankintaan
• Tunnet projektiin osallistuvien roolit ja vastuut
• Osaat viedä projektin läpi selkeän projektimallin mukaan
• Tunnistat projektin riskit ja miten niitä voi lieventääKoulutus sopii kaikille hankintatoimen ja toimitusketjun hallinnan johto-, kehittämis- tai operatiivisessa tehtävissä toimiville henkilöille, joita tehtäviin liittyy erilaisten projektien läpivienti tai niihin osallistuminen. Valmennuksen kaikki esimerkit ja tehtävät liittyvät hankintaan.

Tapahtuman ohjelma

19.5.2020 klo (8.30) 9 – 12.30


1. Valmennuksen tavoitteet
• Valmennuksen tavoitteet, ohjelma ja pelisäännöt
• Valmennuksen työmenetelmän harjoittelu
• Ennakkokysely: Mitä odotan valmennukselta?

2. Projektihallinnan perusteet
• Onnistuneen projektin tekijät ja hyötytavoitteet, yhtenäisten työtapojen kehittäminen
• Ketterä projektikulttuuri, projektin ohjaaminen, projektikolmio
• SPRINT 1: Kehitysalueiden tunnistaminen

3. Projektimallit, projektien priorisointi ja valinta
• Erilaisia projektimalleja, projektisalkun hallinta
• Projektin vaiheet ja päätöspisteet, oikean laajuuden löytäminen
• SPRINT2: Tehtäväksianto seuraavalle jaksolle


29.5.2020 (8.30) 9 – 12.30
SPRINT 2:n purku


4. Projektisuunnitelman laatiminen sekä laajuuden, aikataulun ja resurssien hallinta
• Projektin lopputulosten kuvaaminen, projektisuunnitelma
• Työn osittaminen, muutosten ja laajuuden hallinta
• SPRINT3: Projektin oikean laajuuden tunnistaminen

5. Projektitiimin muodostaminen ja sen johtaminen
• Projektin hallintaorganisaatio ja eri roolien tehtävät
• Projektityöskentely ulottuvuudet projektipäällikön näkökulmasta
• SPRINT 4: Tehtäväksianto seuraavalle jaksolle: Projektipäällikön kuusi silmää -harjoitus

5.6.2020 (8.30) 9 – 12.30
SPRINT 4:n purku


6. Sidosryhmien kanssa työskenteleminen ja sidosryhmäviestintä
• Ympäristön ja sidosryhmien hallinta
• Projektin viestinnän suunnittelu
• SPRINT 5: Sidosryhmäkartan rakentaminen

7. Esteiden tunnistaminen ja niiden voittaminen
• Projektin riskienhallinta
• Muutoksen johtaminen
• Esteet ja niiden voittaminen

8. Yhteenveto
• Hankinnan projektiosaamisen kehittämisen seuraavat vaiheet
• SPRINT 6: Tehtäväksianto

12.6.2020 klo 9 – 11


Hankinnan projektiosaamisen kehittäminen -tehtäväksiannon purku
Valmennuksen avainsisällön kertaus
Keskustelumahdollisuus

Tapahtuman kouluttajat

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, mikä on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Ilmoittaudu tästä

Hinta:
1395 euroa + alv,
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn jäsenille 1255 euroa + alv.

Hinnat sisältävät kurssimateriaalin. Koulutus laskutetaan ennen tilaisuutta, viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Ilmoittautuminen:
5.5.2020 mennessä

Tiedustele vapaita paikkoja myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Lisätietoja:
Maarit Mänttäri, koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi,
0400 975 480

Peruutusehdot:
Lue ehdot tästä

Kurssin kesto:
4 x  ½ päivää