Tapahtuman kuvaus Kouluttajat

Hankintojen taloudellinen ohjaaminen

Paikka: Original Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki
Aika: 17.3.2022 9:00 - 16:30

Ohjelma   Kenelle   Hyödyt


Saat koulutuksestamme käytännönläheisen tietopaketin hankintatoimen taloudelliseen ohjaamiseen.

 • Ennen koulutusta orientoidut ennakkotehtävän avulla hankintojen taloudelliseen maailmaan.
 • Koulutus on interaktiivinen ja osallistujien tekemistä harjoituksista koostetaan käytännönläheinen pelikirja, joka auttaa viemään opittua käytäntöön.
 • Noin kuukauden kuluttua koulutuksesta voit halutessasi osallistua Q&A-keskusteluun, jossa saat sparrausta hankintojen taloudellisiin asioihin liittyvissä kysymyksissäsi.

Yrityksen tai organisaation ulkopuolelta ostettavat tuotteet, materiaalit ja palvelut muodostavat usein suurimman yksittäisen kustannuserän, jolla on keskeinen merkitys toiminnan tuloksenteolle ja kannattavuudelle. Se, miten onnistuneesti tätä kustannusmassaa ymmärrämme ja hallitsemme, vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen menestymiseen sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Hankintojen talousresepti: Hallitse, vaikuta, arvioi ja mittaa

Tässä koulutuksessa keskitytään taloudellisten asioiden ja kustannusten hallintaan ja niihin liittyviin menetelmiin sekä työkaluihin. Koulutuksen keskiössä on myös hankintojen vaikuttavuus ja lisäarvo yrityksen tulokseen ja kannattavuuteen sekä mitä taloudellisia asioita tulisi arvioida ja mitata.


Mitä sinä ja organisaatiosi hyödytte koulutuksesta?

 • Saat uusia näkökulmia menestykselliseen hankintaan ja sen mahdollisuuksiin
 • Parannat taloudellisten asioiden ja vaikutusmekanismien ymmärrystä.
 • Hahmotat, miten hankintojen tehokkaan hallinnan kautta saavutettavat tulokset vaikuttavat yrityksen talouteen.
 • Opit käsittelemään hankinnan keinoja ja menetelmiä taloudellisen suorituskyvyn parantamisen ja kustannustehokkuuden lisäämisen näkökulmasta.
 • Saat uusia ajatuksia hankinnan kustannustehokkuuden kehittämismahdollisuuksista omassa yrityksessä ja päivittäisessä työssä.
 • Saat DuPont -excelsovelluksen, jonka avulla voit tehdä kannattavuusvaikutusten arviointia ja TCO-laskentapohjan, joka auttaa taloudellisten kokonaiskustannusten arvioinnissa

Koulutuksen aineisto perustuu laaja-alaiseen käytännön kokemukseen ja toisaalta vahvaan otteeseen alan viimeisimmästä tutkimuksesta. Valmennuksen aikana keskustellaan ja käydään läpi tapausesimerkkejä ja tehdään ryhmätöitä, joissa pääset soveltamaan käytäntöön teoriassa opittuja asioita. Samalla saat valmiuksia menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen käytännössä ja kehittämisen apuna omassa työssäsi.


Ohjelma

Miten hankinnalla vaikutetaan tuloksentekoon ja kannattavuuteen?

 • Keskeiset kannattavuuden elementit ja niiden mittaaminen
 • Millä hankinnan keinolla parannetaan kannattavuutta?
 • Miten vaikutuksia voi arvioida ja mitata?
 • DuPont-työkalun käyttäminen kannattavuusvaikutuksen arvioinnissa.

Mistä muodostuu kustannustehokas hankinta?

 • Kustannustehokkaan hankinnan menetelmät ja työkalut
 • Hankintaprosessin järjestelmällinen hallinta ja kustannuksiin vaikuttaminen
 • Hankintavaihtoehtojen vertailu, kokonaisvaikutusten arviointi ja mallintaminen.

Kohti taloudellista kokonaisnäkemystä

 • Hintojen vertailusta taloudellisten kokonaiskustannusten arviointiin (Total Cost of Ownership)TCO-laskentapohjan käyttäminen kokonaiskustannusten arvioinnissa
 • Hintaneuvotteluista “mitä saisi maksaa” -ajatteluun (toimittajan kustannusrakenteen mallintaminen)
 • Tavara- ja palveluhankintojen kokonaiskustannusvertailu.

Koulutuksen aikana käydään läpi tapausesimerkkejä ja tehdään miniryhmätöitä.


Kenelle?

Kaikille hankinnan ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan kustannusten ja taloudellisten asioiden hallinnassa. Erityisen hyvin koulutus sopii henkilöille, jotka työskentelevät hankinnan strategisissa ja kehittämistehtävissä sekä niille, joiden tehtäviin kuuluu hankintavaihtoehtojen vertailu ja kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi ja/tai seuranta.

Koulutus on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 2), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman kouluttajat

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

Hanna Pajunen-Muhonen toimii Innodea Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana asiantuntijana. Hänellä on monipuolinen kokemus hankinnan ja toimitusketjujen kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja asiantuntijapalveluyrityksissä vastuullisissa johtotehtävissä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012 ja 2015 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Hanna Pajunen-Muhonen on kysytty ja pidetty luennoitsija ja valmentaja, joka yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen. Hän on toiminut lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisesta ja organisoimisesta, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintatoimen ja hankintakyvykkyyksien kehittämisestä. Hän toimii myös LOGY:n hankinnan koulutusohjelman tuotepäällikkönä.

Ilmoittaudu tästä

Hinta
Normaalihinta 845 € + alv
LOGYn jäsenhinta 765 € + alv


Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja kuukauden päivien jälkeen. Laskutus n. kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.


Oppimisympäristössä:

 • ennakkovalmistautuminen
 • sähköinen koulutusmateriaali
 • osallistavat työkalut
 • PlayBook
 • Q&A-keskustelu

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Tutustu jäsenetuihin

Ilmoittautuminen
13.3.2022 mennessä

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä

Kurssin kesto
1 päivä

Aikataulu
klo 9.00-16.30

Tästä koulutuksesta saat IFPSM:n PAS-sertifikaatin osatodistuksen >

"Monipuolinen ja ajatuksia herättävä."
”Erittäin laaja ja hyvä koulutus, ryhmätyöt ja esimerkit hyviä.”
”Innostava luennoitsija, erinomainen asiantuntemus.”
”Mielenkiintoinen näkökulma hankintoihin verrattuna yleensä tarjolla oleviin koulutuksiin.”
”Koulutus oli hyvä. Todella paljon asiaa saatu kohtalaisen lyhyeen aikaan.”