Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Leading by Coaching - uusia näkökulmia johtamiseen

Paikka: Etäkoulutus,
Aika: 20.10.2020 9:00 - 21.10.2020 16:00

Uutta! Etäkoulutuksen tukena on oppimisympäristö: ennakkokysely | sähköinen koulutusmateriaali | osallistavat työkalut | verkostoitumiskeskustelut | Lue lisää >

LOGYn uusi johtamisvalmennus antaa uusia näkökulmia johtamiseen ja kehittää taitojasi vastata nykytyöelämän johtamisen haasteisiin. Valmennus koostuu kahdesta päivästä, mutta voit osallistua tarpeesi mukaan vain toiseen koulutuspäivistä. Lisäksi voit halutessasi täydentää osaamistasi Valmentavan esimiestyön käsikirja -verkkomateriaalin avulla koulutuspäivän jälkeen.

  • Leading by Coaching – osa 1, 20.10.2020
  • Leading by Coaching – osa 2, 21.10.2020
  • Valmentavan esimiestyön käsikirja -verkkomateriaali koulutuspäivän jälkeen optiona.

Miksi kannattaa valita valmentava johtamistyyli?

Nykytyöelämässä valmentava johtaminen on tarpeellista ja sen avulla voi parantaa organisaation mahdollisuuksia menestyä. Kiivas työelämän muutostahti ja uusien sukupolvien työelämäodotukset edellyttävät työyhteisöltä valmentavaa kulttuuria, joka tukee, innostaa ja kannustaa työntekijöitä. Valmentava johtaminen paitsi vastuuttaa ja ohjaa itseohjautuvuuteen, myös tukee yksilöiden ja työyhteisön osaamisen kehittymistä ja kehittämistä. Ilmapiiri on avoin, innostaa ideoiden jakamiseen ja kokeilemiseen ja varmistaa, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi. Tällaisessa ilmapiirissä työntekijät ovat motivoituneita ja heillä on energiaa uudistua ja innovoida. Ilman turvan tunnetta, varautuneisuus, vuorovaikutussuhteiden jännitteet ja erilaiset selviytymiskeinot vievät energiaa tavoitteiden saavuttamisesta ja syövät työyhteisön täyttä potentiaalia.

Esimiehen tehtävä ei ole ratkaista kaikkia avoimia kysymyksiä tai haastavia tilanteita itse vaan ennemminkin auttaa työntekijää itseään oivaltamaan tilanteeseen sopiva ratkaisu. Ihminen, joka kokee voivansa vaikuttaa ratkaisujen tekemiseen, jonka mielipiteitä ja osaamista arvostetaan ja joka saa onnistumisen tunteita oman ongelmanratkaisukyvyn käyttämisestä, on vastuullisempi ja tyytyväisempi työntekijä kuin sellainen, jolle tehdään ratkaisut valmiiksi.

Kenelle?

Tämä valmennus sopii esimies- ja johtotehtävissä toimiville ja tiimin vetäjille. Valmennuksesta hyötyvät tuoreet esimiehet sekä jo pidempään johtotehtävissä toimineet.

Leading by coaching, osa 1

Koulutuspäivän tavoitteena on kehittää omaa johtamista vielä enemmän valmentavaan suuntaan. Päivän aikana pureudutaan valmentavaan johtamisotteeseen ja valmentavan työtavan kehittymiseen koko työyhteisössä. Päivässä lähdetään liikkeelle esimiehen roolista ja itsetuntemuksen merkityksestä. Puhutaan aikuisesta vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä sekä siitä, mikä toimivassa työyhteisössä on kenenkin vastuulla. Päivässä käydään läpi niitä taitoja, joita tarvitaan valmentavassa johtamisessa ja samalla oivalletaan, opitaan ja innostutaan yhteisistä keskusteluista ja pohdinnoista.

Mitä opit koulutuspäivän aikana?
Muuttuvassa työelämässä myös ihmisten ohjaaminen, valmentaminen ja johtaminen muuttuvat. Malli, jossa esimies tietää vastaukset kaikkiin kysymyksiin, ei toimi enää. Tarvitaan yhä enemmän muutosta vastausautomaateista vaikuttajiksi ja valmentajiksi. Ja samaan aikaan jokainen työntekijä tarvitsee tukea, sparrausta ja coachusta oman kehittymisensä tueksi ja erilaisissa työtilanteissa. Silloin esimieheltä tulee löytyä kykyä, aikaa ja hyviä kysymyksiä, joilla auttaa oivallusten syntyä.

Leading by coaching, osa 2

Koulutuspäivän tavoitteena on kehittää johtamistaitoja erityisesti haastavien tilanteiden hoitamisessa. Jokainen esimies joutuu esimiesarjessaan kohtaamaan myös haastavia työsuhdetilanteita. Näihin tilanteisiin pitäisi valmistautua samoin kuin mihin tahansa tärkeään palaveriin. Mikä on tavoite ja miten sitä tavoitetta kohdin kuljetaan niin, että vastuu siirtyy ja jää aidosti työsuhdetilanteen kohteella. Valmentavan johtamisen keinoin varmistetaan myös haastavien työsuhdetilanteiden hoito aina ihmistä kunnioittaen, mutta jämäkästi vastuuttaen.

Mitä opit koulutuspäivän aikana?
Päivän aikana tutustutaan erilaisiin haastaviin työsuhdetilanteisiin ja käydään läpi, kuinka tilanteet hoidetaan valmentavalla otteella toivotun lopputuloksen aikaan saamiseksi. Päivän ennakkotehtävänä on kuvata jokin oman esimiestyön haastava tilanne, joka käydään päivässä läpi hakien sen hoitamiseen ratkaisuja, mutta kuitenkin niin, että anonymiteetti säilyy.

Valmennusmenetelmä
Tämä valmennus on hyvin käytännönläheinen. Koulutus koostuu valmentajan alustuksista ja toiminnallisista menetelmistä. erilaisista ryhmätöistä ja case-harjoituksista. Leading by Coaching, osa 1-valmennuksessa on käytössä keskustelualusta, joka ohjaa pohtimaan, keskustelemaan, oivaltamaan ja oppimaan yhdessä ryhmäläisten kanssa valmentavaa otetta johtamisessa ja työyhteisön toiminnassa.
.
Leading by Coaching, osa 2 -valmennuksessa käsitellään työelämän haasteellisia tilanteita ja päivään valmistautuminen sisältää ennakkotehtävän. Valmennuspäivän jälkeen on mahdollista harjoitella ja täydentää osaamistaan kolmen (3) kuukauden käyttöoikeudella verkkomateriaaliin, joka sisältää:
• 24 lukua
• 75 sivua tekstisisältöä ja esimerkkikysymyksiä eri työsuhdetilanteiden hoitamiseksi valmentavalla otteella
• 10 kpl lyhyitä videoita kiteyttäen käsiteltävän aiheen
• 16 PDF tiedostoa esimerkkikysymyksiä ja tehtäviä tallennettavaksi omalle koneelle ja hyödynnettäväksi myöhemminkin
• satoja esimerkkikysymyksiä valmentavan otteen vahvistamiseksi eri työsuhdetilanteissa.

Koulutuksen ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman ohjelma

1. päivä | 20.10.2020

klo 9.00–16.30

Esimiehen rooli ja tehtävät
- hyvä itsetuntemus on avain parempaan johtamiseen

Aikuinen vuorovaikutus ja toimiva työyhteisö
- miten ohjaan tiimiläisiäni toimimaan vastuullisesti?

Mikä on hyvää valmentavaa johtamista?
- mikä ei ole?
- mitkä taidot ja tekniikat ovat tärkeitä?

Valmentava johtaminen käytännönläheisesti keskustelualustan ohjaamana
- valmentaminen käytännössä

Päivä päättyy noin klo 16.30

2. päivä | 21.10.2020

klo 9.00–16.00

Esimiehen rooli työyhteisön pelisääntöjen rakentajana
- kuinka ohjataan tiimiläisiä toimimaan aikuisesti?

Haastavat työsuhdetilanteet
- muutostilanteet
- korjaavan palautteen antaminen
- alisuoriutumiseen puuttuminen
- työntekijän kehittämiskohteiden näkyväksi tekeminen
- työntekijän tukeminen epäonnistumisen yhteydessä

Miten haastava työsuhdetilanteet hoidetaan jämäkästi vastuuttaen valmentavalla otteella?
- ratkaisumalleja aitoihin tilanteisiin
- mitkä taidot ja tekniikat ovat tärkeitä?

Päivä päättyy noin klo 16.00

Tapahtuman kouluttajat

Maritta Joki

Valmentajana toimii Maritta Joki, esimies- ja työyhteisövalmentaja, Mentoritas Oy. Maritta Joella on vuosien kokemus johto-, esimies- ja henkilöstöalan tehtävistä ja projekteista. Hän valmentaa esimiehiä parempaan ja tuloksellisempaan johtamiseen ja henkilöstöasioiden hoitoon, työyhteisöjä rakentavampaan ja tuloksellisempaan vuorovaikutukseen sekä coachaa ja mentoroi yksilöitä työn ja ryhmiä arjen haasteisiin liittyvissä kysymyksissä. Maritta Joelta on ilmestynyt kaksi kirjaa; Henkilöstöasiantuntijan käsikirja ja Onnellinen työntekijä -työkirja. Lisäksi hän on tehnyt Valmentavan esimiestyön käsikirja -verkkomateriaalin, joka kuljettaa esimiehen hoitamaan työsuhteen elinkaaren eri vaiheet valmentavalla otteella.

Ilmoittaudu tästä

Hinta
Voit osallistua molempiin koulutuspäiviin tai vain toiseen päivään.

1 päivän koulutus
Normaalihinta 795 € + alv
LOGYn jäsenhinta 715 euroa + alv.

2 päivän koulutus
Normaalihinta 1 395 € + alv
LOGYn jäsenhinta 1 255 € + alv

Valmentavan esimiestyön käsikirja -verkkomateriaali koulutuspäivän jälkeen
150 € + alv
LOGYn jäsenille 125 € + alv

Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja kuukauden päivien jälkeen. Koulutus laskutetaan noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Lue jäsenyydestä

Ilmoittautuminen
13.10.2020 mennessä
Tiedustele vapaita paikkoja myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä

Koulutuksen kesto
2 päivää

Aikataulu:
1. päivä klo 9.00-16.30
2. päivä klo 8.30-16.00