Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Logistiikka kilpailutekijänä

Paikka: Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa
Aika: 18.3.2020 9:00 - 23.4.2020 16:00

Logistiikka kilpailutekijänä 18.–19.3. ja 22.–23.4.2020 (Yhteensä 4 valmennuspäivää)


Haluatko oppia lisää, miten toimitusketjun tehokas hallinta mahdollistaa paremman kilpailuedun?

Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle uusia ajatuksia ja työkaluja yrityksesi kilpailukyvyn parantamiseksi jatkuvasti kiristyvillä kotimaisilla ja globaaleilla markkinoilla.
Opit ymmärtämään logistiikan eri osa-alueiden vaikutuksen koko yrityksen toimintaan.
Logistiikan kokonaisuuden kehittämisellä on entistä suurempi merkitys koko yrityksen menestykseen ja kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Logistiikassa on ymmärrettävä kokonaisuuden merkitys sekä kunkin osa-alueen vaikutus tavoitteiden saavuttamiseksi. Myynti, osto, kuljetukset, varastointi ja jakelu eivät ole erillisiä toimintoja, ja niiden laadukkaalla kehittämisellä on ratkaiseva merkitys yrityksen kilpailukykyyn, tulokseen, kassavirtaan sekä asiakastyytyväisyyteen.

Koulutuksen käytyäsi:

• Tunnet logistiikan eri osien sisällön ja vaikutuksen kokonaisuuteen.
• Osaat tehdä yrityksesi logistiikasta entistä kustannustehokkaamman ja kilpailukykyisemmän.
• Osaat käytännössä hyödyntää työkaluja koko toimitusketjun kehittämiseksi.

Kurssi sopii toimitusketjun hallinnan/logistiikan vastaaville henkilöille sekä myös osa-alueista vastaaville osto-, varasto-, logistiikka- ja asiakaspalvelupäälliköille sekä muissa tehtävissä oleville, joita logistiikan kehittäminen kiinnostaa. Suosittelemme tätä valmennuskokonaisuutta mm. myynnin, talouden, tuotannon ja hallinnon tehtävissä työskenteleville henkilöille.

Koulutuksen teemat ovat seuraavat:

18.3. Oston ja asiakaspalvelun hallinnalla työkaluja yrityksen tuloksen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen, kouluttajana Juha Heltimoinen
19.3. Logistiikkapalveluiden ja kansainvälisen hankinnan hallinnalla lisää kilpailukykyä, kouluttajana Juha Heltimoinen
22.4. Vastuullisuus ja materiaalinohjaus, kouluttajana Timo Kivistö
23.4. Tehokkaan varastoinnin hallinnalla kustannustehokkuutta, kouluttajana Juha Heltimoinen

Koulutus koostuu monimuotoisesta, vuorovaikutteisesta opiskelusta, joissa vaihtelevat valmentajien pitämät alustukset, keskustelut ja erilaiset tehtävät ja harjoitukset. Ennen koulutusta osallistujat voivat kertoa, mistä erityiskysymyksistä ovat kiinnostuneet kuulemaan valmennuksessa. Saat valmennuksessa uutta osaamista ja käytännön ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen.

Valmennus on osa toimitusketjun hallinnan koulutusohjelmaa (taso 1), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Tapahtuman ohjelma

18.3.2020, kouluttajana Juha Heltimoinen

Mikä on toimitusketju ja sen sisäisen yhteistyön merkitys?

• Toimitusketjun kehityssuunnat
• Toimitusketjun eri osa-alueet
• Mitä hyvä toimitusketjun hallinta vaatii meiltä?
• Sisäisen yhteistyön merkitys

Yrityksen osto- ja toimituspolitiikka
• Tilaus-toimitusprosessi
• Toimituspolitiikka
• Hankintapolitiikka

Asiakaspalvelu pähkinänkuoressa
• Mitä on asiakaspalvelu?
• Miksi tarvitaan hyvää asiakaspalvelua ja miten siinä onnistutaan?
• Asiakaspalvelu varastopalvelujen näkökulmasta

Kaupallisen ostotoiminnan kriittiset kohdat ja merkitys yritykselle
• Tarve ja hankintaehdotus
• Tarjouspyynnön keskeiset kohdat
• Tarjousten vertailu ja toimittajavalinta
• Miten onnistun neuvottelussa?
• Sopimuksen pääsisältö
• Kaupan ehdot ja niiden käyttö neuvotteluissa
• Kaupallisen ostotoiminnan merkitys yritykselle

Operatiivinen ostotoiminnan kriittiset kohdat ja merkitys yritykselle
• Tilaus ja tilausvahvistus
• Toimituksen hyväksyminen / reklamaatio
• Eri laskumuodot ja niiden käyttö
• Toimittajayhteistyö ja arviointi
• Operatiivisen ostotoiminnan merkitys yritykselle

Toimitusketjun hallinnan keskeiset tunnusluvut
• Mitkä ovat kriteerit hyville tunnusluvuille?
• Yhteenveto käytetyistä tunnusluvuista ja varaston ohjaus
• Miten saavutan tunnuslukujen tavoitteet?

Ryhmätöitä

19.3.2020, kouluttajana Juha Heltimoinen

Kuljetusmuodot pähkinänkuoressa ja niiden kustannusrakenne
• Maantie-, meri-, kontti-, lento-, rautatie- ja pikarahtikuljetukset

Varaston hallinta
• Varastoinnin merkitys ja haasteet
• Varastoinnin kustannukset ja keinoja niiden hallitsemiseksi

Logistiikkapalveluiden hankinta
• Kuljetussopimusten kilpailuttaminen
• Varastoinnin ja jakelun kilpailuttaminen

Toimitusketjun sähköisten järjestelmien hyödyntäminen
• Sähköiset järjestelmähyödyt ostossa
• Tunnistustekniikka
• Paikannusjärjestelmät
• Ajoneuvoseuranta
• Lähetysten seuranta

Kansainvälisen hankinnan erityispiirteet ja haasteet
• Mitä kansainvälistyminen vaatii
• Yhteistyön mahdollisuudet ja globaali yhteistyö
• LCCS
• Kulttuurin merkitys

Ryhmätöitä

22.4.2020, kouluttajana Timo Kivistö

Vastuullisuus ja materiaalinohjaus
Hankintavolyymi
• Hankintavolyymin laskeminen / spend under control

Vastuullisuus toimitusketjussa
• vastuullisuuden elementtien tunnistaminen toimitusketjussa
• vastuullisuuden osa-alueet
• pakkausten rooli toimitusketjussa ja vastuullisuudessa

Materiaalinohjaus (Inventory management)
• Tuotantotypologiat
• Varastopääoma vs. käsittelykustannukset
• logistiikkastrategiat / hankintakanavat (käsittelyketjut)
• varastot riippuvassa kysynnässä (esim. teollisuus)
• varastot riippumattomassa kysynnässä (esim. kauppa)

Tarjousvertailu kansainvälisessä ympäristössä
• Kokonaiskustannusten laskeminen
• Valuuttakurssien vaikutus hankintapäätökseen

Harjoitustöitä
• laskentaharjoituksia

23.4.2020, kouluttajana Juha Heltimoinen

Erilaiset varastot ja varastoinnin tarve
• Huomioitava varastotyypin valinnassa
• Varastot tarkoituksen ja tuotteiden mukaan

Varaston eri prosessit
• Varaston eri prosessit
• Varastoprosessikuvaukset- miksi ja miten

Varastoinnin tekniikat
• Varastotekniikan ja kalusteiden merkitys
• Lattiavarastointi
• Kuormalavahyllyt
• Perinteiset pientavarahyllyt
• Siirto- eli taajahyllyt
• Syväkuormaushyllyt
• Läpivirtaushyllyt
• Uloke- eli oksahyllyt
• Lokerohyllyt
• Pysty-ja vaakasuora karuselli
• Varastoautomaatti
• Hyllystöhissit
• Automaattivarastot
• Korkeavarastointi

Materiaalihallinta
• Inventointi
• Saldohallinta
• Varastokirjanpito ja siitä saatavat raportit

Vastuullinen logistiikka ja toimitusketjun trendit
• Logistiikkapalveluyrityksen toimintamallit
• Toimitusketjun ja kuljetuspalveluiden trendejä

Ryhmätöitä

Tapahtuman kouluttajat

Juha Heltimoinen
Konsultti

Juha Heltimoisella on pitkä kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta sekä kehittämisestä. Erityistä kokemusta on kertynyt etenkin toiminnasta Kaukoidässä. Hänen johtoajatuksenaan on saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella sekä parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Juhan koulutustapa on käytännönläheinen ja interaktiivinen. Hän kertoo omista kokemuksistaan ja hyödyntää lukuisista yrityksistä saamiaan esimerkkejä. Koulutuksissa ryhmätyöskentelyn avulla syvennetään asioita sekä hyödynnetään muiden osallistujien kokemuksia.

Timo Kivistö
Konsultti, kouluttaja

Timo Kivistö työskentelee hankinnan ja logistiikan konsulttina ja kouluttajana Timo Kivisto Consulting Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. Ennen oman konsulttitoimiston perustamista hän on työskennellyt koti- ja ulkomailla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa ostotoiminnan tehtävissä. Hän on rakentanut ostotoiminnan prosessimallin tukemaan kehittämistyötä. Hänellä on laaja kontaktiverkosto hankintatoimen tutkimukseen ympäri maailmaa.

Timon koulutustapa on keskusteleva ja asioita havainnollistetaan esimerkkien avulla. Lisäksi harjoitustöissä eri menetelmien oppimista tehostetaan laskuesimerkkien avulla.

Ilmoittaudu tästä

Hinta:
2395 euroa + alv,
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn jäsenille 2195 euroa + alv.

Hinnat sisältävät kurssimateriaalin ja tarjoilut. Koulutus laskutetaan ennen tilaisuutta, viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Liity samalla jäseneksi!
Saat kurssin jäsenhintaan, kun liityt ilmoittautuessasi jäseneksi. Kurssi ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta.

Ilmoittautuminen:
4.3.2020 mennessä

Tiedustele vapaita paikkoja myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Lisätietoja:
Maarit Mänttäri, koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi,
0400 975 480

Majoitus:
Ei sisälly hintaan. Osallistuja voi varata majoituksen suoraan hotellista, jossa koulutus järjestetään.

Peruutusehdot:
Lue ehdot tästä

Kurssin kesto:
4 päivää

Aikataulu:
1. päivä klo 9.00–16.30
2. päivä klo 8.30–16.00