Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Logistiikka kilpailutekijänä

Paikka: Etäkoulutus,
Aika: 7.2.2022 9:00 - 8.4.2022 12:00

Kenelle   Hyödyt


Koulutus koostuu kuudesta puolen päivän mittaisesta etäkoulutuksesta. Voit osallistua koko koulutukseen tai halutessasi paketoida itsellesi sopivan kokonaisuuden.

to 17.2.2022 klo 9.00–12.00 Toimitusketjun eri toimintojen merkitys yritykselle | Ilkka Sillanpää
pe 18.2.2022 klo 9.00–12.00 Kansainvälisten logistiikkapalveluiden hallinta | Ilkka Sillanpää
pe 11.3.2022 klo 9.00–12.00 Varastoinnin hallinta | Ilkka Sillanpää
ma 29.3.2022 klo 9.00–12.00 Vastuullisuus toimitusketjussa | Timo Kivistö
ti 30.3.2022 klo 9.00–13.00 Materiaaliohjauksen hallinta | Timo Kivistö
pe 8.4.2022 klo 9.00–12.00 Toimitusketjun riskienhallinta | Pirkko Östring

Koulutus koostuu monimuotoisesta, vuorovaikutteisesta opiskelusta, joissa vaihtelevat valmentajien pitämät alustukset, pienryhmäkeskustelut sekä erilaiset tehtävät ja harjoitukset. Ennen koulutusta osallistujat voivat kertoa, mistä erityiskysymyksistä ovat kiinnostuneet kuulemaan koulutuksessa. Saat koulutuspäivistä uutta osaamista ja käytännön ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen.


Haluatko oppia, miten toimitusketjun tehokas hallinta mahdollistaa paremman kilpailuedun yrityksellesi?

Koko toimitusketjun yhteistyön kehittäminen – sekä sisäinen että ulkoinen – on monessa yrityksessä iso kompastuskivi ja siksi tärkeä pähkinä purtavaksi. Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle uusia ideoita ja työkaluja yrityksesi toimitusketjun kehittämiseen.

Koulutus auttaa ymmärtämään, miten logistiikan eri osa-alueet vaikuttavat koko yrityksen toimintaan ja koko toimitusketjun yhteistyö on nyt jos koskaan erittäin tärkeää. Saat uusia ajatuksia toimitusketjun tehokkaaseen hallintaan, josta hyötynä muun muassa kustannussäästöt, tuotannon sujuvuus ja parempi asiakastyytyväisyys täsmällisten ja laadukkaiden toimitusten johdosta.

Logistiikassa on ymmärrettävä kokonaisuuden merkitys sekä kunkin osa-alueen vaikutus tavoitteiden saavuttamiseksi. Myynti, osto, kuljetukset, varastointi ja jakelu eivät ole erillisiä toimintoja, ja niiden laadukkaalla kehittämisellä on ratkaiseva merkitys yrityksen kilpailukykyyn, tulokseen, kassavirtaan sekä asiakastyytyväisyyteen. Entistä tärkeämpää on kehittää ymmärrystä myös vastuullisuuden merkityksessä ja vastuullisen toimitusketjun kehittämisessä sekä syventää tietoja riskienhallintaan liittyen.

Mitä sinä ja yrityksesi hyödytte koulutuksesta?

 • Tunnet toimitusketjun eri osien sisällön ja merkityksen kokonaisuuteen.
 • Ymmärrät sisäisen ja ulkoisen yhteistyön merkityksen.
 • Osaat tehdä yrityksesi logistiikasta entistä kustannustehokkaamman ja kilpailukykyisemmän.
 • Hallitset ja osaat käytännössä hyödyntää toimitusketjun eri osien työkaluja yrityksen tuloksen, varaston hallinnan, epäkuranttien ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi.
 • Saat työkaluja toimitusketjun toiminnan mittaamiseen.
 • Kehität toimintaasi vastuullisuuden suhteen.
 • Ymmärrät, miten riskienhallinta on luonteva osa toimitusketjun hallintaa.
 • Saat ajatuksia eri osa-alueiden kehittämiseen sekä kotimaisessa että kansainvälisessä ympäristössä.

Kenelle?

Toimitusketjun hallinnan/logistiikan vastaaville henkilöille sekä myös osa-alueista vastaaville ostohenkilöille ja varasto-, logistiikka- ja asiakaspalvelutoiminnoista vastaaville. Suosittelemme tätä valmennuskokonaisuutta mm. myynnin, talouden, tuotannon ja hallinnon tehtävissä työskenteleville henkilöille.

Valmennus on osa toimitusketjun hallinnan koulutusohjelmaa (taso 1), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Koulutuksen ohjelmaan pääset tutustumaan sivun ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman ohjelma

17.2.2022 klo 9-12
Logistiikka: Toimitusketjun eri toimintojen merkitys yritykselle

• Mikä on toimitusketju ja sen sisäisen yhteistyön merkitys?
• Yrityksen osto- ja toimituspolitiikka
• Strategisen hankinnan kriittiset kohdat ja merkitys yritykselle
• Operatiivinen ostotoiminnan kriittiset kohdat ja merkitys yritykselle
• Toimitusketjun hallinnan keskeiset tunnusluvut

18.2.2022 klo 9-12
Logistiikka: Kansainvälisten logistiikkapalveluiden hallinta ja hankinta

Kuljetusmuodot pähkinänkuoressa ja niiden kustannusrakenne
• Maantie-, meri-, kontti-, lento-, rautatie- ja pikarahtikuljetukset

Varaston hallinta
• Varastoinnin merkitys ja haasteet
• Varastoinnin kustannukset ja keinoja niiden hallitsemiseksi

Logistiikkapalveluiden hankinta
• Kuljetussopimusten kilpailuttaminen
• Varastoinnin ja jakelun kilpailuttaminen

Toimitusketjun järjestelmien ja teknologian hyödyntäminen
• Järjestelmät ja ohjelmistot

Kansainvälisen logistiikan erityispiirteet, haasteet ja globaali yhteistyö
• Yhteistyön mahdollisuudet
• Low-Cost country sourcingin (LCCS) eritysipiirteitä

11.3.2021 klo 9-12
Logistiikka: Varastoinnin hallinta

Erilaiset varastot ja varastoinnin tarve
• Huomioitava varastotyypin valinnassa
• Varastot tarkoituksen ja tuotteiden mukaan

Varaston eri prosessit
• Varaston eri prosessit
• Varastoprosessikuvaukset- miksi ja miten

Varastoinnin tekniikat
• Erilaiset varastoinnin ratkaisut
• Perinteisistä varastointimalleista automaattivarastoiksi

Toimitusketjun trendit
• Logistiikkapalveluyrityksen toimintamallit
• Toimitusketjun ja kuljetuspalveluiden trendejä

29.3.2021 klo 9-12
Vastuullisuus toimitusketjussa

Toimitusketju ja vastuullisuus
• Kiertotalous
• Vastuullisuuteen liittyvät standardit
• Ympäristövastuu
• Sosiaalinen vastuu
• Taloudellinen vastuu
• Kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmät
• Vastuullisen toimitusketjun kehittäminen
• Luonnon monimuotoisuus

30.3.2021 klo 9-13
Materiaalinohjaus (Inventory management)

Hankintavolyymi
• Hankintavolyymin laskeminen / spend under control
• Tuotantotypologiat
• Varastopääoma vs. käsittelykustannukset
• logistiikkastrategiat / hankintakanavat (käsittelyketjut)
• varastot riippuvassa kysynnässä (esim. teollisuus)
• varastot riippumattomassa kysynnässä (esim. kauppa)

Tarjousvertailu kansainvälisessä ympäristössä
• Kokonaiskustannusten laskeminen
• Valuuttakurssien vaikutus hankintapäätökseen

Harjoitustöitä
• laskentaharjoituksia

8.4.2021 klo 9-12
Toimitusketjun riskien hallinta

Miksi toimittajariskin hallinta on entistä tärkeämpää?
Miten yritystoiminnan muutos vaikuttaa hankintaketjun hallintaan?
Miten riskienhallinta ja vastuullisuus ovat luonteva osa toimitusketjun hallintaan?
Miten löydän parhaat tietolähteet toimittajariskin hallintaan?
Miten varaudun tulevaisuuden yllätyksiin?

Tapahtuman kouluttajat

Ilkka Sillanpää
Dosentti, TkT, KTT

Olen liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen ja työskennellyt globaaleiden toimitusketjujen johto- ja kehitystehtävissä Metsolla, Rautaruukilla ja Konecranesilla. Nykyisin toimin liiketoiminnan kehittäjänä & yrittäjänä Hegemonia Oy:ssä, jossa kehitämme asiakkaidemme liiketoimintaa. Yleensä projektimme liittyvät kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen ja toimitusketjun hallintaan.

Olen tutkinut toimitusketjun johtamista, väitellyt aiheesta tekniikan – ja kauppatieteen tohtoriksi ja minulle on myönnetty Dosentuuri toimitusketjun johtamisen alalle Oulu Yliopiston tuotantotalouden osastolle. Kirjoittamiani tutkimustuloksia ja artikkeleita on julkaistu kansainvälisissä akateemisissa lehdissä, konferensseissa ja kirjoissa.

Tutustu  Ilkka Sillanpäähän.

Timo Kivistö
DI,KTT, konsultti, kouluttaja

Timo Kivistö työskentelee hankinnan ja logistiikan konsulttina ja kouluttajana Timo Kivisto Consulting Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori. Ennen oman konsulttitoimiston perustamista hän on työskennellyt koti- ja ulkomailla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa ostotoiminnan tehtävissä. Hän on rakentanut ostotoiminnan prosessimallin tukemaan kehittämistyötä. Hänellä on laaja kontaktiverkosto hankintatoimen tutkimukseen ympäri maailmaa.

Timon koulutustapa on keskusteleva ja asioita havainnollistetaan esimerkkien avulla. Lisäksi harjoitustöissä eri menetelmien oppimista tehostetaan laskuesimerkkien avulla.

Pirkko Östring
Pankkivalvoja, Experienced Business Advisor

Pirkko Östringillä on pitkä käytännön kokemus asiantuntija ja johtotehtävissä Danske Bankissa ja Nokialla riskienhallinnasta, sisäisestä tarkastuksesta, compliancesta, ostotoiminnasta ja asiakasrahoituksesta. Pirkko tuntee hyvin eri kokoisten ja eri maissa sijaitsevien asiakkaiden ja toimittajien auditoinnin ja on tehnyt lukuisia yritystutkimuksia mm. Suomessa, Kiinassa, Saksassa, UKssa ja USAssa sijaitsevista yrityksistä.

Pirkko antaa hyviä oivalluksia osallistujille käytännön esimerkein. Hän hakee jatkuvasti uusia ideoita eri kansainvälisistä yhteisöistä. Hän on USAn kirjailijayhdistyksen pitkäaikainen jäsen. Pirkko on luennoinut mm. Aalto-yliopistossa. Hän on kirjoittanut useita artikkeleita taloudellisiin julkaisuihin ja USAssa julkaistun kirjan yrityksen toimittajien tutkimisesta.

Ilmoittaudu tästä

HINNAT

Koko koulutussarja

 • Normaalihinta 1 990 € + alv
 • LOGYn jäsenhinta 1 790 € + alv

Yksi osa koulutussarjasta

 • Normaalihinta 390 € + alv
 • LOGYn jäsenhinta 340 € + alv

Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen ja jälkeen koulutuspäivien. Laskutus n. kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.


Oppimisympäristössä:

 • ennakkokysely
 • sähköinen koulutusmateriaali
 • osallistavat työkalut

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Tutustu jäsenetuihin

Ilmoittautuminen
Viim. 2 pv ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä.

Koulutuksen kesto
6 x ½ pv