Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Logistiikka kilpailutekijänä

Paikka: Original Sokos Hotel Presidentti | Original Sokos Hotel Tripla,
Aika: 5.10.2021 9:00 - 28.10.2021 16:00

Koulutuspäivät (4 pv):

  • 5.-6.10. Original Sokos Hotel Tripla

  • 27.-28.10.2021 Original Sokos Hotel Presidentti

Koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti lähikoulutuksena. Mikäli koronatilanteesta johtuen lähikoulutuksen toteuttaminen ei onnistu, koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena etäkoulutuksena.


Koulutuksen tukena on oppimisympäristö: ennakkokysely | sähköinen koulutusmateriaali | osallistavat työkalut | verkostoitumiskeskustelut | Lue lisää >


Haluatko oppia, miten toimitusketjun tehokas hallinta mahdollistaa paremman kilpailuedun yrityksellesi?

Koko toimitusketjun yhteistyön kehittäminen – sekä sisäinen että ulkoinen – on monessa yrityksessä iso kompastuskivi ja siksi tärkeä pähkinä purtavaksi. Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle uusia ajatuksia ja työkaluja yrityksesi toimitusketjun kehittämiseen.

Koulutus auttaa ymmärtämään, miten logistiikan eri osa-alueet vaikuttavat koko yrityksen toimintaan. Logistiikan kokonaisuuden kehittämisellä on entistä suurempi merkitys koko yrityksen menestykseen ja kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Logistiikassa on ymmärrettävä kokonaisuuden merkitys sekä kunkin osa-alueen vaikutus tavoitteiden saavuttamiseksi. Myynti, osto, kuljetukset, varastointi ja jakelu eivät ole erillisiä toimintoja, ja niiden laadukkaalla kehittämisellä on ratkaiseva merkitys yrityksen kilpailukykyyn, tulokseen, kassavirtaan sekä asiakastyytyväisyyteen.

Koulutuksen käytyäsi

  • Tunnet toimitusketjun eri osien sisällön ja merkityksen kokonaisuuteen
  • Ymmärrät sisäisen ja ulkoisen yhteistyön merkityksen
  • Osaat tehdä yrityksesi logistiikasta entistä kustannustehokkaamman ja kilpailukykyisemmän. Hallitset ja osaat käytännössä hyödyntää toimitusketjun eri osien työkaluja yrityksen tuloksen, varaston hallinnan, epäkuranttien ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi
  • Saat työkaluja toimitusketjun toiminnan mittaamiseen
  • Saat ajatuksia eri osa-alueiden kehittämiseen sekä kotimaisessa että kansainvälisessä ympäristössä.

Kenelle?

Toimitusketjun hallinnan/logistiikan vastaaville henkilöille sekä myös osa-alueista vastaaville osto-, varasto-, logistiikka- ja asiakaspalvelupäälliköille sekä muissa tehtävissä oleville, joita logistiikan kehittäminen kiinnostaa. Suosittelemme tätä valmennuskokonaisuutta mm. myynnin, talouden, tuotannon ja hallinnon tehtävissä työskenteleville henkilöille.

Koulutuspäivien teemat

1. päivä: Oston ja asiakaspalvelun hallinnalla työkaluja yrityksen tuloksen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen, kouluttajana Juha Heltimoinen
2. päivä: Logistiikkapalveluiden ja kansainvälisen hankinnan hallinnalla lisää kilpailukykyä, kouluttajana Juha Heltimoinen
3. päivä: Vastuullisuus ja materiaalinohjaus, kouluttajana Timo Kivistö
4. päivä: Tehokkaan varastoinnin hallinnalla kustannustehokkuutta, kouluttajana Juha Heltimoinen

Koulutus koostuu monimuotoisesta, vuorovaikutteisesta opiskelusta, joissa vaihtelevat valmentajien pitämät alustukset, keskustelut ja erilaiset tehtävät ja harjoitukset. Ennen koulutusta osallistujat voivat kertoa, mistä erityiskysymyksistä ovat kiinnostuneet kuulemaan valmennuksessa. Saat valmennuksessa uutta osaamista ja käytännön ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen.

Valmennus on osa toimitusketjun hallinnan koulutusohjelmaa (taso 1), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Koulutuksen ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman ohjelma

1. päivä

Mikä on toimitusketju ja sen sisäisen yhteistyön merkitys?

• Toimitusketjun kehityssuunnat
• Toimitusketjun eri osa-alueet
• Mitä hyvä toimitusketjun hallinta vaatii meiltä?
• Sisäisen yhteistyön merkitys

Yrityksen osto- ja toimituspolitiikka
• Tilaus–toimitusprosessi
• Toimituspolitiikka
• Hankintapolitiikka

Asiakaspalvelu pähkinänkuoressa
• Mitä on asiakaspalvelu?
• Miksi tarvitaan hyvää asiakaspalvelua ja miten siinä onnistutaan?
• Asiakaspalvelu varastopalvelujen näkökulmasta

Kaupallisen ostotoiminnan kriittiset kohdat ja merkitys yritykselle
• Tarve ja hankintaehdotus
• Tarjouspyynnön keskeiset kohdat
• Tarjousten vertailu ja toimittajavalinta
• Miten onnistun neuvottelussa?
• Sopimuksen pääsisältö
• Kaupan ehdot ja niiden käyttö neuvotteluissa
• Kaupallisen ostotoiminnan merkitys yritykselle

Operatiivinen ostotoiminnan kriittiset kohdat ja merkitys yritykselle
• Tilaus ja tilausvahvistus
• Toimituksen hyväksyminen / reklamaatio
• Eri laskumuodot ja niiden käyttö
• Toimittajayhteistyö ja arviointi
• Operatiivisen ostotoiminnan merkitys yritykselle

Toimitusketjun hallinnan keskeiset tunnusluvut
• Mitkä ovat kriteerit hyville tunnusluvuille?
• Yhteenveto käytetyistä tunnusluvuista ja varaston ohjaus
• Miten saavutan tunnuslukujen tavoitteet?

Ryhmätöitä

2. päivä

Kuljetusmuodot pähkinänkuoressa ja niiden kustannusrakenne
• Maantie-, meri-, kontti-, lento-, rautatie- ja pikarahtikuljetukset

Varaston hallinta
• Varastoinnin merkitys ja haasteet
• Varastoinnin kustannukset ja keinoja niiden hallitsemiseksi

Logistiikkapalveluiden hankinta
• Kuljetussopimusten kilpailuttaminen
• Varastoinnin ja jakelun kilpailuttaminen

Toimitusketjun sähköisten järjestelmien hyödyntäminen
• Sähköiset järjestelmähyödyt ostossa
• Tunnistustekniikka
• Paikannusjärjestelmät
• Ajoneuvoseuranta
• Lähetysten seuranta

Kansainvälisen hankinnan erityispiirteet ja haasteet
• Mitä kansainvälistyminen vaatii
• Yhteistyön mahdollisuudet ja globaali yhteistyö
• LCCS
• Kulttuurin merkitys

Ryhmätöitä

3. päivä

Vastuullisuus ja materiaalinohjaus
Hankintavolyymi
• Hankintavolyymin laskeminen / spend under control

Vastuullisuus toimitusketjussa
• vastuullisuuden elementtien tunnistaminen toimitusketjussa
• vastuullisuuden osa-alueet
• pakkausten rooli toimitusketjussa ja vastuullisuudessa

Materiaalinohjaus (Inventory management)
• Tuotantotypologiat
• Varastopääoma vs. käsittelykustannukset
• logistiikkastrategiat / hankintakanavat (käsittelyketjut)
• varastot riippuvassa kysynnässä (esim. teollisuus)
• varastot riippumattomassa kysynnässä (esim. kauppa)

Tarjousvertailu kansainvälisessä ympäristössä
• Kokonaiskustannusten laskeminen
• Valuuttakurssien vaikutus hankintapäätökseen

Harjoitustöitä
• laskentaharjoituksia

4. päivä

Erilaiset varastot ja varastoinnin tarve
• Huomioitava varastotyypin valinnassa
• Varastot tarkoituksen ja tuotteiden mukaan

Varaston eri prosessit
• Varaston eri prosessit
• Varastoprosessikuvaukset- miksi ja miten

Varastoinnin tekniikat
• Varastotekniikan ja kalusteiden merkitys
• Lattiavarastointi
• Kuormalavahyllyt
• Perinteiset pientavarahyllyt
• Siirto- eli taajahyllyt
• Syväkuormaushyllyt
• Läpivirtaushyllyt
• Uloke- eli oksahyllyt
• Lokerohyllyt
• Pysty-ja vaakasuora karuselli
• Varastoautomaatti
• Hyllystöhissit
• Automaattivarastot
• Korkeavarastointi

Materiaalihallinta
• Inventointi
• Saldohallinta
• Varastokirjanpito ja siitä saatavat raportit

Vastuullinen logistiikka ja toimitusketjun trendit
• Logistiikkapalveluyrityksen toimintamallit
• Toimitusketjun ja kuljetuspalveluiden trendejä

Ryhmätöitä

Tapahtuman kouluttajat

Juha Heltimoinen
Konsultti

Juha Heltimoisella on pitkä kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta sekä kehittämisestä. Erityistä kokemusta on kertynyt etenkin toiminnasta Kaukoidässä. Hänen johtoajatuksenaan on saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella sekä parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Juhan koulutustapa on käytännönläheinen ja interaktiivinen. Hän kertoo omista kokemuksistaan ja hyödyntää lukuisista yrityksistä saamiaan esimerkkejä. Koulutuksissa ryhmätyöskentelyn avulla syvennetään asioita sekä hyödynnetään muiden osallistujien kokemuksia.

Timo Kivistö
DI,KTT, konsultti, kouluttaja

Timo Kivistö työskentelee hankinnan ja logistiikan konsulttina ja kouluttajana Timo Kivisto Consulting Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori. Ennen oman konsulttitoimiston perustamista hän on työskennellyt koti- ja ulkomailla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa ostotoiminnan tehtävissä. Hän on rakentanut ostotoiminnan prosessimallin tukemaan kehittämistyötä. Hänellä on laaja kontaktiverkosto hankintatoimen tutkimukseen ympäri maailmaa.

Timon koulutustapa on keskusteleva ja asioita havainnollistetaan esimerkkien avulla. Lisäksi harjoitustöissä eri menetelmien oppimista tehostetaan laskuesimerkkien avulla.

Ilmoittaudu tästä

Hinta
Normaalihinta 2 395 € + alv
LOGYn jäsenhinta 2 195 € + alv

Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja kuukauden päivien jälkeen. Koulutus laskutetaan noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Tutustu jäsenetuihin

Ilmoittautuminen
maarit.manttari@logy.fi

Kouluttaja
Tutustu kouluttaja Juha Heltimoiseen. Juha toimii toimitusjohtajana ja konsulttina 4T-Consulting Oy:ssä.

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä.

Koulutuksen kesto
4 päivää