Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Vastuullisuus toimitusketjussa

Paikka: Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa
Aika: 25.3.2020 9:00 - 16:30

Vastuullisuus – pelkkää brändin kiillotusta vai aitoa lisäarvoa?

Vastuullinen toiminta ei ole riippuvaista yrityksen koosta tai toimialasta. Tänä päivänä vastuullisuus yritystoiminnassa on kuluttajatuotteissa välttämättömyys ja sen merkitys nousee myös muilla sektoreilla. Vastuullisuutta voidaan tarkastella ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmasta. Vastuullisuus tulee ottaa huomioon koko liiketoiminnassa, markkinoinnissa, tuotekehityksessä, logistiikassa ja hankinnoissa.

Koulutuksen tavoitteena on, että opit tunnistamaan oman organisaation vastuullisuuteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Koulutuksen käytyäsi:

- Opit toimitusketjun ja vastuullisuuden käsitteet
- Tunnistat riskimaat ja vastuullisuuden kannalta tärkeät operaatiot
- Tunnistat vastuullisuuden kehittämiskohteet

Koulutus sopii mm. hankinta- ja logistiikkapäälliköille, ostajille, vastuullisuuspäälliköille, controllereille ja muille vastuullisuuden kanssa toimiville henkilöille

Kurssin ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman ohjelma

Kurssilla käsiteltäviä aiheita:

Toimitusketju ja vastuullisuus

 • toimitusketjun käsite – esimerkkejä toimitusketjuista
 • kiertotalous
 • vastuullisuus toimitusketjussa
 • vastuullisuus liiketoimintana

Vastuullisuuteen liittyvät standardit

 • GRI4, ISO 26000, muita
 • sidosryhmien arviointi
 • mitä ne sisältävät ja mitä niistä puuttuu

Ympäristövastuu

 • ympäristöön liittyvät vastuullisuuden alueet eri standardeissa
 • ISO 14001
 • tuotteiden ympäristöystävällisyys / Life cycle assessment

Sosiaalinen vastuu

 • sosiaalinen vastuu eri standardeissa
 • sosiaalisen vastuun taustalla olevat päätöslauselmat
 • elämiseen riittävä palkka

Taloudellinen vastuu

 • taloudellinen vastuu eri standardeissa

Kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmät

 • riskimaat
 • 240+ erilaista sertifiointijärjestelmää, painopisteet ja valvonnan suorittaminen

Riskienhallinnan keinot vastuullisuudessa

 • kolmannen osapuolen järjestelmät
 • omat hankintatoimen prosessit
 • toimittajien näkökulma

Vastuullisen hankinnan kehittäminen maturiteettimallin perusteella

 • vastuullisuuden ottaminen huomioon toimitusketjun prosesseissa
 • kehityspolku parempaan vastuullisuuteen

Tapahtuman kouluttajat

Timo Kivistö
Konsultti, kouluttaja

Timo Kivistö työskentelee hankinnan ja logistiikan konsulttina ja kouluttajana Timo Kivisto Consulting Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. Ennen oman konsulttitoimiston perustamista hän on työskennellyt koti- ja ulkomailla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa ostotoiminnan tehtävissä. Hän on rakentanut ostotoiminnan prosessimallin tukemaan kehittämistyötä. Hänellä on laaja kontaktiverkosto hankintatoimen tutkimukseen ympäri maailmaa.

Timon koulutustapa on keskusteleva ja asioita havainnollistetaan esimerkkien avulla. Lisäksi harjoitustöissä eri menetelmien oppimista tehostetaan laskuesimerkkien avulla.

Ilmoittaudu tästä

Hinta
795 euroa + alv
LOGYn jäsenille 715 euroa + alv

Hinnat sisältävät aineiston ja tarjoilut. Koulutus laskutetaan ennen tilaisuutta, viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Ilmoittautuminen
11.3.2020 mennessä
Tiedustele vapaita paikkoja myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä.

Kurssin kesto
1 päivä

Aikataulu
klo 9.00-16.30