Vastuullisuus hankinnoissa: riskienhallintaa vai innovaatioita?

Kirjoitettu: 19.10.2016

Vastuullinen hankinta ja toimitusketjun hallinta ovat hiljaista ja näkymätöntä puurtamista:materiaalien ja raaka-aineiden alkuperän selvittämistä, auditointeja, erilaisten sertifikaattien ja standardien selvittämistä sekä lainmukaisen toiminnan varmistamista. Nämä vastuullisuuden varmistamisen toimenpiteet toimivat riskienhallinnan välineenä ja auttavat katsomaan tulevaisuuteen.

Vastuullinen hankinta ja toimitusketjun hallinta ei periaatteessa näy liiketoiminnassa ennen kuin jotain sattuu ja asiaa nousee esiin mediassa. Silloin taas katsotaan taaksepäin: mitä on tehty vastuullisuuden eteen ja missä on mennyt vikaan. Tällainen ajattelu, että vastuullisuus ajaa vain riskienhallinnan asiaa, eliminoi uudistumiskyvyn eli innovaatiot. Jos vastuullisuudella vain hallitaan riskejä, saadaan lopputuloksena vain varmemmat hankinnat ja toimitusketjut eikä uusia ideoita synny.

Vastuullisuuden varmistaminen ei kuitenkaan tarvitse olla pakkopullaa, eikä se myöskään välttämättä tapa innovaatioita. Vastuullisuuden varmistaminen voi myös tuottaa uusia innovaatioita. Kun toimitusketjua kehitetään vastuullisuuden näkökulmasta, voidaan löytää uusia mahdollisuuksia ja kilpailutekijöitä. Uusi vastuullisempi toimintatapa toimitusketjussa tai hankinnoissa voi tuottaa arvoa yritykselle ja asiakkaille sekä suorasti että epäsuorasti.

Asiakkaat vaativat toistaiseksi vastuullista toimintaa, mutta entä jos vastuullisuudella voisikin myydä arvoa? Jos vastuullisuus olisi kilpailutekijä. Esimerkiksi läpinäkyvät toimitusketjut, paikallisuus (mm. lähiruoka, paikallisten yhteisöjen tukeminen), uudet ympäristötehokkaat ratkaisut (vihreäsähkö, ekosysteemit) ja ympäristötehokkaat toimitusketjut ovat sellaisia joita vastuullisuuden avulla voidaan tuottaa asiakkaalle. Miten vastuullinen hankinta ja toimitusketjun hallinta voi sitten olla innovatiivinen?

Vastuullinen hankinta ja toimitusketjun hallinta pitäisi sijoittaa yrityksen, asiakkaiden ja toimittajien keskiöön. Perinteisesti yritysten on nähty tuottavan arvoa vain asiakkaille ja itselle. Vastuullisen ja innovatiivisen hankinnan näkökulmasta toimittajat ovat tärkeä osa koko arvontuottoa - vastuullisuuden varmistaminenhan liittyy pääosin toimittajiin. Jotta toimittajat voisivat vastata yritysten vastuullisuusvaatimuksiin (usein riskienhallinta-lähtöisiin vaatimuksiin), on toimittajien kiihdytettävä uusien ratkaisujen ja innovaatioiden kehittämistä. Se taas auttaa yritystä tuottamaan parempia uusia tuotteita ja palveluita ja näin vastaamaan paremmin asiakastarpeisiin.

Vastuullinen hankinta ja toimitusketjun hallinta eivät siis ole riskienhallintaa eikä innovaatioita, vaan molempia.