Vuoden Logistiikkayritys 2016 -tunnustus HUB logistics Finland Oy:lle

11.02.2016

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n jakama Vuoden Logistiikkayritys 2016 -tunnustus myönnettiin HUB logistics Finland Oy:lle.

HUB logistics Finland Oy on logistiikkapalveluyritys, joka tarjoaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja materiaalien, tiedon ja pääomien hallintaan. Palvelutarjonta kattaa yrityksen koko logistisen prosessin, ohjauksesta ja kehityksestä aina vaihto-omaisuuden rahoittamiseen asti.

LOGY ja sen Palkintovaliokunta arvostivat sitä, että HUB logistics on tuonut logistiikkaan uudenlaista tarjontaa laajentamalla perinteisen logistiikan ulkoistuspalvelua hankintojen, pääomien ja toimitusketjujen hallintaan. Yritys on ollut jo pitkään edelläkävijä sisälogistiikan alueella ja kehittää jatkuvasti uusia innovatiivisia konsepteja. Asiakkaat arvostavat HUB logisticsin kykyä nopeisiin kehitystoimenpiteisiin ja aktiivista asennetta asiakkaiden tarpeiden ratkaisuun. Yrityksessä on oltu valmiita ottamaan suuriakin liiketaloudellisia riskejä, kun on uskottu vahvasti omaan visioon tuottaa lisäarvoa asiakkaiden prosesseihin.

Palkinnoista:

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuosittain jakamien hankinnan ja logistiikan palkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja toimitusverkostojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia.

Vuoden Hankinta/Logistiikkayritys tai –hanke myönnetään oston tai logistiikan korkeatasoisesta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä tai konkreettisesta, toiminnallista ja taloudellista hyötyä tuottavasta ja uutta luovasta oston tai logistiikan kehittämishankkeesta ja/tai tutkimuksesta.