Osto&Logistiikka-lehden lukijatutkimus 2015

Tutkimukseen vastasi 375 lukijaa, joista 62% oli LOGY:n jäseniä.

Kiitos kaikille vastaajille!

75% lukijoista lukee lehteä 30 minuuttia tai kauemmin.

Lehden ominaisuuksista parhaat arvosanat saivat (asteikolla 1-4):

  • Ammatillisesti katu-uskottava 3,5
  • Asiantunteva 3,5

Väittämistä lukijat olivat eniten samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa:

  • Lehden jutut ovat ajankohtaisia
  • Lehti on ulkoasultaan ammattimainen

Lehden lukijoista 71% kuuluu yrityksiin, jotka ostavat logististisia palveluita.
20% lukijoista kuuluu ylimpään johtoon.
88% on mukana ostopäätöksiä tehtäessä vähintäänkin aloitteen tekijänä.

Kysymykseen, mitä muita ammattilehtiä lukijat lukevat Osto&Logistiikan lisäksi, vastattiin seuraavasti:
Kolme eniten mainintoja saaneet ovat aakkosjärjestyksessä

  • Kauppalehti
  • Talouselämä
  • Tekniikka ja Talous

Lukijatutkimukseen vastanneiden kesken arvotuista palkinnoista osallistumisen LOGY Conferencen Finlandia-talon osuuteen 11.2. voitti Kari Tuokko PT-Keskus Oy:stä. Osallistumisen vapaavalintaiseen muuhun seminaariimme voittivat Ansa Autio Orion Oyj:stä ja Marko Reunanen Valmet Technologies Oy:stä. Onnittelut!

Yhteenveto

  • Osto&Logistiikka lukijakunnan profiili on logistiikan palveluja ostavien yritysten hankinnoista päättävät
  • Lehden avulla tavoittaakin helposti alan eri alueiden päätöksentekijät, jotka edustavat logistiikan b-to-b -ostovoimaa