Koulutuksen kulku lyhyesti


Ennen koulutusta - esimerkkejä

Ennakkokysely

Ennakkokyselyn vastausten avulla kouluttajat suuntaavat opetuksen osallistujien tarpeisiin.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävän avulla osallistujat valmistautuvat koulutuspäivän teemaan, ja tehtävän käsittely koulutuspäivän aikana tehostaa oppimista.

Lukupaketti

Osallistujat perehtyvät ennakkolukemistoon, jonka avulla varmistetaan osallistujien perustiedot sekä valmistautuminen koulutuspäivän teemaan.

Reflektointi

Osallistujat kommentoivat verkkoalustalla perehtymäänsä ennakkotehtävää tai -lukemistoa.


Koulutuspäivät ovat osallistavia - esimerkkejä

Vuorovaikutteinen koulutus

Koulutuspäivät koostuvat monimuotoisesta, vuorovaikutteisesta opiskelusta, jossa vaihtelevat valmentajien pitämät alustukset, keskustelut, case-esimerkit, asiantuntijapuheenvuorot ja erilaiset pienryhmätyöskentelyt ja harjoitukset.

Asiantuntijapuheenvuorot

Kouluttajien esityksissä on oikeita caseja ja todellisia esimerkkejä, jotka konkretisoivat käsiteltäviä teemoja. Koulutuspäivillä kuullaan myös asiantuntijapuheenvuoroja yrityksistä ja julkisista organisaatioista.

Pienryhmätyöskentely

Koulutuspäivällä työskennellään pienryhmissä, jolloin opiskelijat voivat jakaa näkökulmia keskenään, saada kouluttajalta sparrausta ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Harjoitukset

Koulutuspäivän aikana tehdään käytännön harjoituksia ja saadaan kouluttajalta palautetta.


Koulutuspäivän jälkeen - esimerkkejä 

Pelikirja

Ryhmätehtävien tuotoksista koostetaan dokumentaatio, joka auttaa soveltamaan käsiteltyjä teemoja käytäntöön.

Osaamistesti

Osallistujat vastaavat aihepiiriin liittyviin väittämiin ja saavat vastaamisen jälkeen oikeat ratkaisut.

Q&A-keskustelu

Kouluttaja tapaa osallistujat oppimisympäristössä koulutuksen jälkeen. Keskustellaan kysymyksistä, joita on herännyt koulutuksen jälkeen koulutusteemaan liittyen.

Soveltaminen käytäntöön

Koulutuspäivän jälkeen tehtävät harjoitukset auttavat osallistujia viemään koulutuksessa opittuja asioita käytäntöön.