Sisälogistiikka

Sisälogistiikka tarkoittaa kaikkea varastossa, terminaalissa, tehdas- ja sairaala-alueella tai muussa vastaavassa yksikössä tapahtuvaa tavara- ja informaatiovirtojen hallinnoimista. Hyvin johdettu ja toimiva sisälogistiikka on avainasemassa koko toimitusketjun tehokkuuden, toimitusvarmuuden ja hiilineutraaliuden näkökulmasta.

Sisälogistiikkaprosessi kattaa esimerkiksi tavaroiden vastaanoton, hyllytyksen, varastoinnin, keräilyn, pakkaamisen, lastaamisen ja lopulta kierrätyksen. Tätä prosessia ylläpitää työntekijöiden, tietojärjestelmien, kaluston ja varastotilojen saumaton yhteistoiminta.

Materiaalivirtojen lisäksi sisälogistiikassa liikkuu valtava määrä informaatiota, sillä jokaisesta tuotteesta tiedetään sen muun muassa ominaisuudet, sijainti, tilaus- ja toimitustiedot ja paljon muuta. Vaaditaan tehokasta tietojenkäsittelyä ja analytiikkaa, jotta kaikki tämä tieto voidaan hyödyntää.

Onneksi ymmärrys sisälogistiikan merkityksestä yrityksen kilpailukyvylle on kasvanut ja sen tehokkuutta halutaan nyt todella kehittää. Sisälogistiikassa käytetään paljon erilaisia mittareita, analyyseja ja simulaatioita kehitystyössä, jotta toiminnan pullonkauloja tunnistetaan ja niitä voidaan poistaa. Nykyään sisälogistiikan tehostaminen ja kehittäminen onkin yhä enemmän tiedolla johtamista.

 Ammatit  Osaaminen  Koulutuspolut

Ammatit

Varastopäällikkö
Varastopäällikkö toimii esihenkilötehtävissä vastaten varaston päivittäisten operatiivisten toimintojen sujuvuudesta, varastologistiikan organisoinnista ja kehittämisestä. Tehtävässä tarvitaan kommunikaatiotaitoja ja ongelmanratkaisukykyä.

Logistiikkapäällikkö
Logistiikkapäällikön pöydällä ovat laajasti erilaiset logistiikan kehitysprojektit, toimittajien kilpailutukset sekä budjetointi, kustannusseuranta ja -raportointi.

Logistiikkajohtaja
Logistiikkajohtaja tarkastelee yrityksen logistista ketjua kokonaisuutena. Hän vastaa strategisista linjauksista logistiikan osalta ja raportoi usein toimitusjohtajalle. Tehtävässä tarvitaan kokemusta johtotehtävistä ja näkemystä tulevaisuuden kehityssuunnasta.


Osaaminen

Sisälogistiikan kehittäjiltä vaaditaan kykyä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja vahvaa paloa yhä sujuvoittaa varaston prosesseja.

Ota nämä haltuun:

Hiilineutraalius. Sisälogistiikan ympäristöystävällisyys kiteytyy logistiikkakeskusten energiatehokkuuteen, erilaisten teknologioiden hyödyntämiseen ja varastotoimintojen järjestämiseen mahdollisimman tuottaviksi. Hiilineutraaliustavoitteet ovat kiihdyttäneet investointeja niin logistiikkakeskusten uudisrakentamiseen kuin vanhan rakennuskannan päivittämiseen tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi.

Verkkokauppa. Kulutuskäyttäytyminen on suuressa murroksessa ja verkkokaupan kasvu ravistelee myös sisälogistiikkaa. Toimitusten eräkoot ovat pienentyneet ja pakkausmäärät kasvaneet, ja tämä aiheuttaa uutta mukautumistarvetta logistiikkakeskuksiin.

Automatisaatio. Vaikka ihmisen rooli tulee olemaan aina tärkeä sisälogistiikassa, on työvaiheita, joiden automatisointi on kannattavaa, jotta ihminen voi keskittyä lisäarvoa tuottavaan työhön. Sisälogistiikassa hyödynnetään jo nyt paljon erilaisia automaatioratkaisuja, joten on erittäin tärkeää ymmärtää niiden erilaiset käyttömahdollisuudet ja -rajoitteet.

Ulkoistaminen. Trendinä ulkoistaminen ei ole uusi, mutta sen vauhti on kiihtynyt viime vuosina. Kaupan ja teollisuuden yritykset siirtävät sisälogistiikkatoimintonsa yhä enenevissä määrin erikoistuneiden logistiikkapalveluyritysten hoitoon, jolloin yritys voi itse keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.


Koulutuspolut

Logistiikka-alalle suuntaavia opintoja löydät ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakouluista sekä yliopistosta. Tutustu alan koulutuslistaukseen alla ja löydä oma paikkasi!

Suoraan logistiikka-alalle suuntaavia korkeakoulututkintoja ovat logistiikan tradenomi ja insinööri ammattikorkeakoulussa sekä kauppatieteiden maisteri ja tuotantotalouden diplomi-insinööri yliopistossa.

Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen, varastopalvelujen tai lentoasemapalvelujen osaamisalalla. Muun muassa palvelulogistiikan ja kuljetusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat edellytykset toimia erilaisissa esimies- ja kehitystehtävissä sisälogistiikan ja kuljetuksien parissa.

Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta >

Tutustu koulutuspaikkavaihtoehtoihin tarkemmin alla!

Huom! Lista on suuntaa antava. Jos löydät listasta täydennys- tai päivitystarpeita, lähetä korjauspyynnöt osoitteeseen yhdistys@logy.fi.

Ammatillinen koulutus

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot