Vuoden hankinta- ja logistiikkapalkinnot

Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa alan kehittämistä palkitsemalla osaajia. Tavoitteenamme on yhdistää käytännön kokemukset, tieteellinen tutkimus ja koulutus alan jatkuvaksi kehittämiseksi.


Henkilö- ja yrityspalkinnot

Palkitsemme vuosittain henkilön ja yrityksen/hankkeen antaen tunnustusta ansioituneesta oston, logistiikan tai toimitusketjujen hallinnan kehittämisestä.

Vuoden Hankinta-ammattilainen/Logistikko


Palkitsemisen valintaperustelut: palkitsemisen kriteerinä on, että henkilö on kehittänyt pitkäkestoisesti hankintaa tai logistiikkaa ja on saavuttanut työssään huomattavia, alaa Suomessa edistäviä tai muutoin kansallisesti merkittäviä tuloksia.

Palkitsemme voittajan LOGYn punaisella rubiinilla varustetulla ansiomerkillä.

Vuoden Hankinta-/Logistiikkayritys tai -hanke


Palkitsemisen valintaperustelut:

  • Yritys: hankinnan tai logistiikan korkeatasoinen ja pitkäjänteinen kehittäminen, josta on selkeitä näyttöjä ja joka on tuottanut muista organisaatioista poikkeavaa tuloksellista toimintaa
  • Hanke: konkreettinen, toiminnallista ja taloudellista hyötyä tuottava sekä uutta luova hankinnan tai logistiikan kehittämishanke ja/tai -tutkimus. Hankkeen tulee sisältää merkittävää kehitystyötä, jonka avulla myös toiset yritykset tai muut organisaatiot voivat kehittää omaa toimintaansa.

Palkittavan yrityksen/hankkeen tulee olla vaikuttavuudeltaan merkittävä, ja kahden tai useamman seuraavista kriteereistä tulee toteutua valinnassa:

  • innovatiivisuus, sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu, kansallinen merkittävyys, ilmastomuutos, hiilineutraalius ja/tai taloudellisesti kestävällä pohjalla toimiminen.

Palkintoehdotukset ja aikataulu


Vapaamuotoiset ehdotukset (suomeksi tai englanniksi) tulee toimittaa 15.9.2024 mennessä osoitteeseen palkitseminen@logy.fi.

Ehdotuksen tulee sisältää

  • tiivistetty esittely henkilöstä, yrityksestä tai hankkeesta
  • esittely, jossa kuvataan, miten henkilö, yritys tai hanke on ansioitunut peilattuna valintakriteereihin.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n palkintovaliokunta käsittelee ehdotuksia loka-joulukuun kokouksissaan. Palkinnot julkistetaan vuosittain helmikuussa järjestettävän LOGYn pääseminaarin LOGY Conferencen yhteydessä.

Valiokunta voi kutsua yrityksiä ja hankkeita mukaan ja kartoittaa henkilöitä, yrityksiä ja hankkeita myös ilman erillistä hakemusta.

Palkintojen saajista päättää LOGY ry:n hallitus LOGYn Palkintovaliokunnan esityksestä ja palkinnot myöntää LOGY ry. Varat palkintoihin myöntää LOGY ry:n hakemuksesta Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiön eli LTES:n hallitus.

Tutustu aiemmin palkittuihin