Kokemuksia - mitä asiakkaamme kertovat koulutuksistamme?

”Voin lämpimästi suositella koulutusohjelman läpikäyntiä. Oman koulutusohjelmani jaksotin parille vuodelle, mikä toimi hyvin minulle. Ehdin hyvin sisäistämään koulutuksissa läpikäytyjä asioita ja soveltamaan niitä päivittäisessä työssäni”, Purchase and Logistics Manager Petri Kamppi sanoo.

Kampin suorittama hankinnan koulutusohjelma muodostui yhteensä kahdeksasta eri koulutuksesta ja 18 lähiopiskelupäivästä.

”Koulutusohjelman avannut oston peruskurssi on jo sinällään kattava paketti hankinta-ammattilaiselle, mutta mitä pidemmälle koulutus eteni, sitä syvällisempää tietoa eri aihealueista koulutukset sisälsivät. Ilahduttavaa oli tavata myös hankinta-alan ammattilaisia monelta eri alalta, ja huomata, että samojen ongelmien äärellä painitaan. Sparraamalla toinen toista opimme asioita myös varsinaisen koulutuksen ulkopuolelta ja hieman jopa aiheen vierestä”, Kamppi lisää.

Lue lisää


Asiakkaat kertovat - LOGYn koulutuksista on oikeasti vaikuttavuutta käytännön työhön mm.

  • "Neuvottelutaito -koulutus antoi ostoneuvottelutaitoihin itsevarmuutta ja sain hyvät vinkit, miten kehittää järjestelmällisempi systeemi useiden hankintojen hallitsemiseen."
  • "Sain hyviä oppeja tehdä suorempaa ja itsevarmempaa kilpailuttamista. Ymmärrän nyt, miten voin tehdä tehokkaammin kilpailutettavien tuotteiden rajaamisen ja säästää myös aikaa."
  • "Kilpailuttamiseen liittyvä koulutus antoi paljon ideoita mm. olen kehittänyt toimittajien riskienarviointia."
  • "Koulutuksen ansiosta sain varmuutta sopimuksien tekemiseen. Sen lisäksi osaan paremmin kiinnittää huomiota sopimuksenteon sudenkuoppiin."
  • "Olemme hyödyntäneet Hankinnan mittaaminen -kurssilla oppimaani hankinnan mittareiden suunnittelussa."
  • "Projektijohtaminen -kurssin antia hyödynnetään hankintaprosessin ja sisäisten toimintatapojen kehittämisessä."
  • "Minulla oli jo melko vahva taloudellinen/kustannusten analysointi osaaminen, mutta Hintojen ja kustannusten analysointi -koulutuksen myötä sain varmuutta numeroiden murskaamiseen ja toimittajat ovat saaneet kokea tämän :)"
  • "Olemme alkaneet laatia sopimuspohjia ja käyttäneet Oston sopimukset ja lakiasiat -kurssilta saamiani tietoja apuna."
  • "Kategoriajohtamisessa sain hyviä ideoita ja malleja, jotka ovat auttaneet luomaan yritykseeni hankintojen johtamismallin"
  • "Oston peruskurssi avasi hankintamaailmaa ja on auttanut systematisoimaan toimintatapoja yrityksessä sekä koko henkilöstölle, että omaan työn hoitamiseen liittyen."

Pentti Nousiainen
Agnico-Eagle Finland Oy

LOGYn kurssit ovat tarjonneet hyvin sisältöä ja uusia ideoita omaan työhön. On ollut hienoa huomata, että kouluttajan rautainen ammattitaito on noussut esiin ryhmästä nousseiden visaisten kysymysten kohdalla. Kaiken kaikkiaan koulutukset ovat olleet erittäin onnistuneita ja niitä suosittelee mielellään myös muille.


Antti Puustinen
Skanska Oy

Saimme kaikille selkeän ja rakenteellisen näkemyksen kurssilla käsiteltyyn asiaan, käytännönläheiset caset auttoivat puolestaan soveltamaan opittua teoriaa. Minulle kurssin parhainta antia oli ehdottomasti vuorovaikutteisuus. Suosittelen rohkeasti kokeilemaan LOGYn koulutustarjontaa. Taustalla on laaja osaaminen ja tarjonnassa kattava määrä kursseja, jotka mahdollistavat helposti siirtymisen osaamistasolta toiselle.


Uusista etäkoulutuksista sanottua:

”Ryhmätyöhuoneet ja kyselyt toimivat hyvin” ”Oppimisympäristö on erinomainen tapa kouluttaa”
”Verkkokurssi oli erinomaisen hyvä, niitä voisi järjestää lisää tulevaisuudessakin”
”Etäkoulutuksessa jopa enemmän vuorovaikutusta kuin lähiopetuksessa”


Katso  myös kokemukset yrityskohtaisista koulutuksista