LOGYn tietosuojaseloste

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterin nimi

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n asiakas- ja jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki
Puh. +358 44 336 7083
Y-tunnus: 1438207-0

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Anina Partanen
anina.partanen@logy.fi
p. 050 553 3217

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n jäsen- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen, jäsenistölle ja asiakkaille tiedottaminen sekä jäsenlaskutustietojen säilyttäminen. Lisäksi jäsen- ja asiakasrekisterin tarkoituksena on:

  • LOGY ry:n ja sen jäsenten ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja analysointi;
  • yhdistyksen kaikkeen toimintaan (tapahtumat, julkaisu, koulutus, asiantuntija, yhdistys) kuuluvista asioista tiedottaminen jäsenistölle ja asiakkaille;
  • rekisteröityjen yksilöinti ja tunnistaminen;
  • lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat jäsenyyteen ja/tai asiakkuuteen liittyvät tiedot:

  • nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli, asiakasnumero
  • asiakashistoria (esim. jäsenyydet ja asiakasnumero, osallistumiset LOGYn tapahtumiin, luottamustoimet LOGYssä, kunniamerkit, foorumit)
  • suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
  • mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot (esim. ruokavalio)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan LOGY ry:n jäseniltä ja asiakkailta asiakassuhteen aikana sekä LOGYn verkkosivuston lomakkeiden (esim. ilmoittautumislomake) kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa LOGY ry:n tapahtumajärjestäjille ja yhteistyökumppaneille vain henkilön suostumuksella.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja suojattuun tietokantaan. Jäsen- ja asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne LOGY ry:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistamme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistoa ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti

11. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joiden avulla verkkosivut esimerkiksi muistavat syöttämiäsi tietoja ja asetuksiasi, kuten kirjautumistietojasi ja kielivalintojasi, käyttökokemuksen parantamiseksi. Käytämme evästeitä myös kävijätilastojen analysointiin ja tallentamiseen kehittääksemme verkkosivujemme käytettävyyttä sekä uudelleenmarkkinointiin.
Käyttäjä voi kontrolloida ja poistaa evästeitä toiveidensa mukaisesti. Halutessasi voit poistaa jo olemassa olevat evästeet laitteeltasi, tai estää selaintasi käyttämästä niitä jatkossa.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan viipymättä tällä sivulla.

Päivitetty: 23.11.2022


Tutustu myös LOGYn oppimisympäristön tietosuojaan