Aluetoiminta - verkostoidu ja vaikuta alueellasi

LOGYn aluetoiminta käsittää kaksitoista aluetta, joissa järjestetään kaikille jäsenille suunnattua monipuolista toimintaa. Jokaisella alueella on oma itsenäinen johtoryhmä, joka

  • määrittelee alueen toimintalinjat toiminta- ja taloussuunnitelmassa koko LOGYn tehtävän ja vision mukaisesti
  • organisoi omalla alueellaan toimintaa verkostoitumiseen ja oppimiseen
  • ylläpitää yhteyksiä paikallisiin sidosryhmiin ja oppilaitoksiin
  • huomioi ja palkitsee alueellisesti aktiivisia ja merkittäviä hankinta- ja logistiikka-alan ammattilaisia, yrityksiä ja organisaatioita.

Aluetoiminta tarjoaa erinomaiset puitteet tutustua muihin alueella toimiviin hankinnan ja logistiikan ammattilaisiin ja pysyä kärryillä paikallisen yrityskentän kehityksestä. Alueet järjestävät yritysvierailuja, webinaareja ja livetapahtumia, messumatkoja sekä muita vapaamuotoisempia verkostoitumistilaisuuksia.

Huomaathan, että voit laajentaa horisonttia ja osallistua myös muiden kuin oman alueesi tapahtumiin!


Haluatko mukaan alueesi johtoryhmään?

Jos olet kiinnostunut jakamaan asiantuntijuuttasi ja tuomaan hankinta- ja logistiikka-alaa esille alueellasi laajemmin, lähde mukaan oman alueesi johtoryhmään!

Mitä alueen johtoryhmän jäseneltä odotetaan?

  • halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kiinnostusta perehtyä LOGYn teemoihin
  • halua, osaamista ja näkemystä kehittää jäseniä palvelevaa toimintaa ja vaikuttaa LOGYn jäsenille tärkeisiin asioihin
  • asiantuntijuutta hankinta- tai logistiikkatehtävistä
  • näkemystä aluetoiminnan kehittämisestä
  • sitoutumista johtoryhmätyöhön.

Alueiden johtoryhmien jäsenten tulee olla LOGYn jäseniä, ja heidät valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Johtoryhmä valitaan alueen syyskokouksessa, mutta tarvittaessa uusia jäseniä voidaan ottaa mukaan ympäri vuoden LOGYn toimiston avustuksella. Olethan yhteydessä palvelupäällikkö Tomi Pietikäiseen, tomi.pietikainen@logy.fi, puh. 050 313 8593.

Kaikkien kahdentoista alueen yhteisenä yhteistyöelimenä toimii kansallinen aluejohtoryhmä, jonka puheenjohtajana on vuonna 2024 Jarmo Palukka, jarmo.palukka@kraftpal.com, puh. 0400 581 589.

Kunkin alueen oman sivun löydät valikosta – tutustu eri alueiden toimintaan ja johtoryhmiin!


Alueet voivat kertoa muille logylaisille menneistä tapahtumista LOGYn eri kanavissa. Voit lähettää raportin tapahtumastasi täällä.


Tulevia aluetapahtumia: