Tule mukaan aluetapahtumiin ympäri Suomen

Yhdistyksellä on kaksitoista aluetta, joiden johtoryhmät järjestävät yhdessä LOGYn toimiston kanssa yhdistyksen jäsenten ammatillista osaamista ja verkostoitumista edistäviä yritysvierailuja, kontakti- ja esitelmätilaisuuksia sekä retkiä ja matkoja. LOGYn jäsenenä voit osallistua kaikkiin aluetapahtumiin. Osallistujamäärältään rajoitetuissa tapahtumissa ensisijaisia osallistujia ovat järjestävän alueen jäsenet. Tilaisuudet ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Alueet voivat kertoa muille logylaisille menneistä tapahtumista LOGYn eri kanavissa. Voit lähettää raportin tapahtumastasi täällä.

Alueet kannustavat tahoillaan oston ja logistiikan tutkimusta. Myös alan tunnettuuden vahvistaminen on alueissa esillä, useat alueet antavat tunnustusta alueen ja alansa asioissa aktiivisesti vaikuttaneille henkilöille ja yrityksille tai organisaatioille.

Tulevia aluetapahtumia