Sisälogistiikkafoorumi

Tehokkuutta ja kustannussäästöjä, kilpailu- ja asiakaspalvelukykyä sekä lisäarvopalveluita

Keskitymme yrityksen sisällä oleviin logistiikkatoimintoihin ja niihin liittyviin henkilöstöön, varastointivälineisiin, siirtokalustoon ja tietotekniikkaan. Paremmalla osaamisella voidaan saavuttaa tehokkuutta ja kustannussäästöjä, luodaan kilpailu- ja asiakaspalvelukykyä sekä kyetään tuottamaan mielekkäitä lisäarvopalveluita. Kannamme huolta myös alan arvostuksesta ja työtehtävien houkuttelevuudesta myös jatkossa. Tässä kehittyneet työn johtamismallit kehittäminen ja työnjohdon jaksaminen ovat avainasemassa.

Johtoryhmä 2021

Janne Aikio, DSV Solutions Oy (puheenjohtaja)

Janne Bergqvist, Barona Oy

Markus Kaikkonen,  Optiscan Oy

Kari Kyyrönen, Tamro Oyj

Elina Laine, Varusteleka Oy

Pekka Molarius, Altia Oyj

Jari Niemi, Tevella Oy

Jorma Okkonen, Berner Oy

Tuukka Paananen, Neles Oy (varapj)

Ville Tiainen, NewIcon Oy (YP)

Petteri Tuomisto, Toyota Material Handling Finland Oy

Mirka Airas, LOGY ry (senior palvelupäällikkö)

 

Lisätietoja antaa
Lisätietoja antaa
Palvelupäällikkö Mirka Airas
Sähköposti: zvexn.nvenf@ybtl.sv
Puhelin: 050 5443261