Koulutusta hankinnan ammattilaiselle

Panostamalla hankintahenkilöstön koulutukseen luodaan pohja tehokkaalle ja tuottavalle hankintatoimelle, joka hyödyttää koko organisaatiota ja tekee ennen kaikkea tulosta. Riittävä perustietojen hallinta antaa eväät hankinnan ymmärtämiselle. Syventävä hankintakoulutus luo puolestaan edellytykset toiminnan kehittämiseen ja ulkopuolisiin haasteisiin vastaamiseen.

LOGYn Hankinnan koulutusohjelmalla on kansainvälinen IFPSM Programme Accreditation Standard (PAS) -sertifikaatti. Uudistettu Hankinnan koulutusohjelma käynnistyi 2020 ja alla olevasta kaaviosta selviää uudet sekä uudistetut valmennukset. Alla esitellyt valmennukset sisältyvät LOGYn Hankinnan koulutusohjelmaan, mutta ne kaikki ovat myös itsenäisiä kokonaisuuksia ja siten käytävissä myös erikseen. Tutustu muihin LOGYn tarjoamiin hankinnan koulutuksiin kohdassa Muut koulutukset.


Hankinnan koulutusohjelman suorittaakseen henkilön tulee suorittaa koulutusohjelman valmennuksia vähintään 20 päivää.

  • Oston peruskurssi on pakollinen valmennus koulutusohjelman suorittajalle.
  • Henkilö voi valita, mitkä koulutukset suorittaa ”Syventävät taidot ja menetelmäosaaminen”- sekä ”Strategiset kyvykkyydet” -koulutusten osalta. Kummaltakin tasolta tulee kuitenkin suorittaa 6-10 koulutusta.

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan koko koulutusohjelman, niin myönnämme sinulle paljousalennuksen normaalihinnasta.


Certified Purchasing Professional LOGY (tasot 1-3)

Koko hankinnan koulutusohjelman suoritettuaan osallistuja saa Professional LOGY -sertifikaatin.

Koulutusohjelma rakentuu kolmesta eri tasosta. Voit suorittaa vain tietyn tason koulutusohjelmasta, mikäli niin haluat. Tällöin saat kyseiselle tasolle osoitetun sertifikaatin.

TASO 1: LOGYn Hankinnan operatiivinen osaaminen ja perustaidot -lisenssi

TASO 2: LOGYn Hankinnan syventävät taidot ja menetelmäosaaminen -lisenssi

TASO 3: LOGYn Hankinnan strategiset kyvykkyydet -lisenssi

Lisätietoja: maarit.manttari@logy.fi.