Opinnäytetyöpalkinnot

Hankinta | Logistiikka | Toimitusketjun johtaminen

Palkitsemme ansioituneita opiskelijoita loppuvuodesta

 • Vuoden Hankinta-/Logistiikkatutkimuspalkinto parhaasta lisensiaatti- tai väitöskirjatasoisesta tutkimuksesta (4 000 eur)
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikkaopinnäytepalkinto parhaasta diplomityö/pro gradu - tasoisesta opinnäytteestä (2 500 eur)
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikka-YAMK-opinnäytepalkinto parhaasta AMK-oppilaitoksessa tehdystä lopputyöstä (1 500 eur)
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikka-AMK-opinnäytepalkinto parhaasta AMK-oppilaitoksessa tehdystä lopputyöstä (1 000 eur)

Valintaperusteet

Opinnäytetyöt arvioidaan julkisesti saatavilla olevan version mukaan. Alta löydät valintaperusteet sekä kunkin palkinnon osalta erikseen että kätevänä koosteena taulukosta.

Valintaperusteet: Vuoden väitöskirja

Opinnäytetöiden valintaperusteet ovat

 • kohdistuvuus hankinnan, logistiikan tai toimitusketjujen johtamisen alalle
 • tieteellinen ansioituneisuus ja uutuusarvo
 • hyödynnettävyys käytännössä (työn tulosten tulee hyödyttää työelämää ja tukea toimialan kehittymistä)
 • vaikuttavuus (työssä tulee olla yhteiskunnallista ja tieteellistä vaikuttavuutta)

Valintaperusteet: Vuoden pro gradu/diplomityö

Opinnäytetöiden valintaperusteet ovat

 • kohdistuvuus hankinnan, logistiikan tai toimitusketjujen johtamisen alalle
 • arvosana vähintään 4/5 tai muulla asteikolla vähintään 80 %
 • tieteellinen ansioituneisuus ja uutuusarvo
 • hyödynnettävyys käytännössä (työn tulosten tulee hyödyttää työelämää ja tukea toimialan kehittymistä)
 • vaikuttavuus (työssä tulee olla yhteiskunnallista ja tieteellistä vaikuttavuutta)

Valintaperusteet: Vuoden YAMK-opinnäytetyö

Opinnäytetöiden valintaperusteet ovat

 • kohdistuvuus hankinnan, logistiikan tai toimitusketjujen johtamisen alalle
 • arvosana vähintään 4/5 tai muulla asteikolla vähintään 80 %
 • opinnäytteen ansioituneisuus, kuten uutuusarvo ja/tai perehtyneisyys aihealueeseen
 • hyödynnettävyys käytännössä (työn tulosten tulee hyödyttää työelämää ja tukea toimialan kehittymistä)
 • vaikuttavuus (työssä tulee olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta)

Valintaperusteet: Vuoden AMK-opinnäytetyö

Opinnäytetöiden valintaperusteet ovat

 • kohdistuvuus hankinnan, logistiikan tai toimitusketjujen johtamisen alalle
 • arvosana vähintään 4/5 tai muulla asteikolla vähintään 80 %
 • opinnäytteen ansioituneisuus, kuten esimerkiksi uutuusarvo ja/tai perehtyneisyys aihealueeseen
 • hyödynnettävyys käytännössä (työn tulosten tulee hyödyttää työelämää ja tukea toimialan kehittymistä)
 • vaikuttavuus (työssä tulee olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Valintaperusteet kootusti:Ehdotukset opinnäytetyökisaan

Ehdotuksen opinnäytetyökisaan voi tehdä joko opinnäytetyön tekijä tai opinnäytetyön ohjaaja. Jos ohjaaja tekee ehdotuksen, hänellä tulee olla tähän opinnäytetyön tekijän lupa. Kilpailuun voivat osallistua opinnäytetyöt, jotka on hyväksytty ajalla 1.9.2023–31.8.2024. Opinnäytetyöt arvioidaan julkisesti saatavilla olevan version mukaan.

Ehdotuksessa tulee olla seuraavat dokumentit:

Jos ohjaaja lähettää työn:

 • opinnäytetyö (linkki opinnäytetyöhön tai pdf-muotoinen opinnäytetyö sähköpostin liitteenä)
 • ohjaajan/arvioivan opettajan laatima lausunto sisältäen valintaperusteisiin pohjautuvat perustelut, miksi opinnäytetyö tulisi palkita TAI arviolausunto
 • työn arvosana
 • vastaväittäjän lausunto (väitöskirjat)
 • kaikki arvioitavat esseet (väitöskirjat)

Jos opinnäytetyön tekijä tekee ehdotuksen itse:

 • opinnäytetyö (linkki opinnäytetyöhön tai pdf-muotoinen opinnäytetyö sähköpostin liitteenä)
 • opinnäytetyön tekijän valintaperusteisiin pohjautuvat perustelut ja lisäksi
 • ohjaajan/arvioivan opettajan laatima lausunto sisältäen valintaperusteluihin pohjautuvat perustelut, miksi opinnäytetyö tulisi palkita TAI arviointilausunto
 • työn arvosana
 • vastaväittäjän lausunto (väitöskirjat)
 • kaikki arvioitavat esseet (väitöskirjat)

Ehdotukset kilpailuun tulee lähettää 20.9.2024 mennessä osoitteeseen palkitseminen@logy.fi.

Palkintokilpailun voittajat julkaistaan Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistyksen syyskokouksen yhteydessä järjestettävässä tilaisuudessa marraskuussa 2024.

Palkintovaliokunta voi kartoittaa opinnäytetöitä myös ilman erillistä hakemusta.

Tutustu aiemmin palkittuihin