LOGY Best in Class -työkalut

Hankinta | Toimitusketju


LOGY Best in Class Toimitusketju
- toimitusketjun kehittämiseen häiriötilanteissa

”Suosittelen LOGYn Best in Class Toimitusketju -työkalua kaikille, jotka tahtovat laajentaa omaa käsitystä yrityksensä toimitusketjun hallinnan tilasta. Oli kiinnostavaa saada oma johtamiskokonaisuus yhteen näkymään - ja oppia samalla kuinka yrityksemme pärjäsi vertailujoukossa."

Elina Laine, toimitusketjujohtaja, Varusteleka


COVID-19 vaikuttaa yrityksen toimintoihin niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä. Toimitusketjun kilpailukyvyn merkitys korostuu tilanteessa entisestään.

LOGY on kehittänyt LOGY Best in Class Toimitusketju -palvelun, jonka avulla

 • suunnittelet ja priorisoit toimitusketjun kehitystoimenpiteitä kustannustehokkaasti ja keskitetysti, yrityksen henkilöstön omaa osaamista hyödyntäen
 • hahmotat kansainvälisestikin parhaat käytännöt, joiden avulla saavutat erinomaisen ja kilpailuetua tuottavan toimitusketjun.

Miten Best in Class Toimitusketju toimii?

 1. Kokoaa itsearviointikysymysten perusteella yrityksen avainhenkilöiden näkemykset nykytilasta
 2. Kerää yhteen toimitusketjun ja talouden keskeiset tunnusluvut
 3. Analysoi toimitusketjun hallinnan nykytilan kehityskohteet, vahvuudet ja mittarit
 4. Konkretisoi ja priorisoi kehitystarpeet.

Mitä saat palvelun avulla?

 • Kattavan nykytila-analyysin toimitusketjustasi
 • Ideoita toimitusketjun kehittämiseen
 • Vertailutietoa muihin yrityksiin
 • Luot kilpailuetua
 • Säästät resursseja
 • Syvennät henkilöstön osaamista.

Palvelu sopii kaikille yrityksille, joilla on tuotantotoimintaa tai jotka toimivat kaupan alalla, mutta palvelusektorin toimijat on toistaiseksi rajattu palvelun ulkopuolelle.

HUOM! Business Finland tarjoaa yrityksille, joiden toimintaan Covid-19 seuraukset ovat iskeneet, matalan kynnyksen kriisirahoitusta tilanteen hallintaan. Moneen päätökseen on liitetty ohje käyttää rahoitus toimitusketjun kehittämiseen. LOGYn palvelu soveltuu myös tällaisen Business Finlandin rahoittaman kehitysprojektin lähtöanalyysiksi.

Tarjoamme kiinnostuneille maksuttoman, noin puolen tunnin pituisen etäesittelyn palvelusta. Osallistuminen ei sitouta mihinkään.

LOGY Best in Class -sivustolle >    LOGY Best in Class -esittelyyn >

Pyydä esittely >

LOGY on kehittänyt ELY-keskuksen tukemana ja yhdessä VTT:n, Innodean ja Logisman kanssa LOGY Best in Class Toimitusketju -palvelun. Tuote lanseerattiin alkuvuodesta 2020. LOGYn tarkoituksena on lisätä tietämystä toimitusketjun hallinnan tilasta Suomessa.

NEW: LOGY Best in Class tools
Please find more info about LOGY Best in Class Supply Chain in English here and LOGY Best in Class Procurement here.