LOGY Barometri

LOGY Barometri on kvartaaleittain toteutettava kysely, joka antaa kuvan hankinnan ja logistiikan nykyhetkestä sekä tulevaisuuden odotuksista.

Barometrissa on omat kysymyskokonaisuutensa logistiikkapalvelujen ostajille, logistiikkapalveluja toimittaville ja hankinnoista vastaaville.

Barometrissä kysytään edellisen kvartaalin tilannenäkemyksiä sekä suhdanneodotuksia tulevalle puolelle vuodelle. Raportissa niitä verrataan vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan. Barometrissä ei erotella toimialakohtaisia tuloksia eivätkä eri toimialojen kausivaihtelut vaikuta tuloksiin.

Barometrin suppea raportti on luettavissa verkkosivuilla aina julkaisemisen jälkeen. Laajempi, yksityiskohtaisempi raportti lähetetään kaikille kyselyyn vastanneille. Vastaaminen kannattaa!

Vastaaminen kestää noin 5 minuuttia (8–10 kysymystä) ja on täysin luottamuksellista.

Löydät edellisen vuoden barometritulokset valikosta vasemmalta.
Barometria on toteutettu vuodesta 2013 lähtien.


Tule vastaajaksi

Keräämme vastaukset LOGY Barometrin sovellukseen. Kysely on avoinna aina kunkin kvartaalin jälkeen noin kolmen viikon ajan.

Vastaa barometriin täällä >
Ilmoittaudu seuraavaan barometriin vastaajaksi täällä >


Lisätiedot: