LOGY Barometri

LOGY Barometri on kvartaaleittain toteutettava kysely, joka antaa kuvan hankinnan ja logistiikan nykyhetkestä sekä tulevaisuuden odotuksista.

Barometrissa on omat kysymyskokonaisuutensa logistiikkapalvelujen ostajille, logistiikkapalveluja toimittaville ja hankinnoista vastaaville.

Barometrissä kysytään edellisen kvartaalin tilannenäkemyksiä sekä suhdanneodotuksia tulevalle puolelle vuodelle. Raportissa niitä verrataan vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan. Barometrissä ei erotella toimialakohtaisia tuloksia eivätkä eri toimialojen kausivaihtelut vaikuta tuloksiin.

LOGY Barometrin suppea raportti on luettavissa verkkosivuilla aina julkaisemisen jälkeen.
Laajempi, yksityiskohtaisempi raportti lähetetään kaikille kyselyyn vastanneille. Vastaaminen kannattaa!

Vastaaminen kestää n. 5 minuuttia (n. 8–10 kysymystä) ja se on täysin luottamuksellista.

Aiemmin julkaistut barometritulokset löydät valikosta vasemmalta.
Barometria on toteutettu vuodesta 2013 lähtien.


Tule barometrin vastaajaksi

Barometrin vastaukset kerätään LOGY Barometrin omaan sovellukseen. Lomake on auki kunkin kvartaalin jälkeen seuraavan kuukauden ajan. Kyselyihin pääset vastaamaan barometrin omilta sivuilta: www.logybarometri.fi

Ilmoittaudu seuraavaan barometriin vastaajaksi täällä >


Lisätiedot: