LOGYn missio, visio ja arvot

MISSIO

LOGY on hankinnan ja logistiikan innovatiivisten ja aktiivisten osaajien yhdistäjä. Vahvistamme alan osaamista, arvostusta ja yhteiskunnallista merkitystä sekä vauhditamme organisaatioiden kilpailukykyä.

VISIO

Teemme suomalaisista hankinnan ja logistiikan osaajista maailman huipputasoa. Avullamme yritykset ja yhteisöt saavuttavat kestävän ja kilpailuetua tuottavan toimitusketjun.

ARVOT

  • avoimuus (avoin tiedon jakaminen)
  • ammattimaisuus (osaamisen kehittäminen, vastuullisuus)
  • vaikuttavuus (yksilö, organisaatio & yhteiskunta)
  • yhteistyö (vuorovaikutus, arvostus, luottamus)