LOGYn organisaatio

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys. Sen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 15 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja yhdistyksen syyskokous valitsee aina viisi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja toimikausia voi olla maksimissaan kaksi peräkkäin. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa ohjata ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja taloutta sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä valmistella ja tehdä aloitteita kansantaloudellisesti merkittävistä asioista.

LOGYn hallitus 2019

Puheenjohtaja
Olli-Pekka Juhantila, johtaja, Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Hallituksen jäsenet:

 • Tiina Ekholm, hankintajohtaja (uusi)
 • Sari Hakkarainen, Senior Manager, Strategic Development
 • Sanna Ruosaari, Purchasing Manager
 • Björn Höglund, Head of Logistics & Supply Chain Support
 • Petri Laitinen, toimitusjohtaja
 • Janne Lehtimäki, toimitusjohtaja
 • Hannu Liimatainen, toimitusjohtaja HHJ (uusi)
 • Antti Lintunen, tuotantopäällikkö
 • Lauri Ojala, professori
 • Timo Pohjosenperä, projektipäällikkö
 • Petri Palo, aluemyyntipäällikkö
 • Isto Sahi, Development Manager (uusi)
 • Sami Sarpola, Senior Manager, Business Capability Operations (uusi)
 • Antti Suorsa, Head of Indirect Sourcing and Sourcing Development (uusi)
 • Markku Uitto, toimitusjohtaja
 • Markku Henttinen, toimitusjohtaja (sihteeri)

Alueet

Yhdistyksessä on kaksitoista aluetta, joilla on omat johtoryhmänsä. Tarkempaa tietoa alueista ja niiden yhteyshenkilöistä löytyy jokaisen alueen omilta sivuilta.

Foorumit

LOGY ry:llä on neljä ammatillista foorumia: Hankinta-, Kuljetus-, SCM- sekä Sisälogistiikka. Jokaisella näistä on oma johtoryhmä ja sen jäsenten tiedot löytyvät kunkin foorumin omilta sivuilta.

Toimitus- ja viestintävaliokunta 2019

Toimitus- ja viestintävaliokunnan missio on kehittää Osto&Logistiikka–lehden sisältöä ja sen toteutusta toimituspäällikön ja päätoimittajan tukena sekä tukea LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa viestinnän alueella. Toimitus- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila Salon Seudun Koulutuskuntayhtymästä.

Muut jäsenet: 

 • Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry
 • Erja Kuokkanen-Kraft, logistiikkapäällikkö, Yara Suomi Oy
 • Pekka Meronen, talousjohtaja, Helsingin Satama Oy
 • Johanna Pakkanen, director, purchasing & logistics, Orion Oyj
 • Markku Henttinen, päätoimittaja, toimitusjohtaja, Osto & Logistiikka –lehti, LOGY ry
 • Sami Laakso, Legendium Oy
 • Jouni Törrönen, Legendium Oy

Valiokunnan sihteerinä toimii markkinointi- ja viestintäpäällikkö Ilmari Tuomivaara, LOGY ry.

Koulutusvaliokunta 2019

Koulutusvaliokunnan missio on kehittää LOGYn koulutustarjontaa ja sen toteutusta, sekä tukea LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa koulutuksen alueella. Koulutusvaliokunnan puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila, Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Muut jäsenet:

 • henkilöstöjohtaja Camilla Karhunen, Varova Oy
 • toimitusjohtaja Hanna Pajunen-Muhonen, Innodea Oy
 • kuljetuspäällikkö Mikko Palojoki, Rexel Finland Oy
 • global business advisor Jonna Tolvanen, Basware Oyj
 • hankintapäällikkö Katja Koskelainen, Vantaan kaupunki
 • toimitusjohtaja Markku Henttinen, LOGY ry

Valiokunnan sihteerinä toimii koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri, LOGY ry.

Palkintovaliokunta 2019

Palkintovaliokunnan missio on valmistella ja päättää LOGYn jakamien palkintojen ja tunnustusten saajista mukaan lukien myös LOGYn alueiden myöntämät alueelliset tunnustukset. Lisäksi valiokunta lukee ja arvioi palkittaviksi esitettävät opinnäytetyöt sekä päättää palkintojen ja stipendien saajista sekä tukee LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa palkitsemisen alueella. Palkintovaliokunnan puheenjohtajana toimii Anna Aminoff, Assistant Professor, Hanken.

Muut jäsenet:

 • Pekka Aaltonen, toimitusjohtaja, Logistiikkayritysten Liitto ry
 • Kaija Haapasalo, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Jukka Hallikas, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Ville Hinkka, D. Sc. (Tech.) Senior Scientist Transport and Logistics, VTT
 • Olli-Pekka Juhantila, kuntayhtymän johtaja, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Lauri Ojala, professori, Turun kauppakorkeakoulu
 • Markku Henttinen, toimitusjohtaja, LOGY ry

Valiokunnan sihteerinä toimii koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri, LOGY ry.

Vuosikokoukset

Yhdistyksellä on kaksi virallista, sääntömääräistä kokousta vuosittain: kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa päätetään jäsenmaksut, käsitellään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kokouksiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki yhdistyksen jäsenet ja kutsut kokouksiin lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiö (LTES)

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiön (LTES) tarkoituksena on hankinta- ja ostotoiminnan sekä logistiikan ensisijaisesti Suomessa tapahtuvan käytäntöä tukevan tutkimuksen ja opetuksen edistäminen.

LTES:n hallitukseen kuuluvat kaudella 2019:

 • Olli-Pekka Juhantila (puheenjohtaja)
 • Reijo Krook, Finnlines
 • Janne Lehtimäki, Leafhill Solutions Oy
 • Pekka Meronen, Helsingin Satama Oy
 • Isto Sahi, Fiskars Finland Oy
 • Sami Sarpola, Nokia Technologies Oy
 • Antti Suorsa, Paulig Oy
 • Lauri Ojala, Turun yliopisto
 • Outi Nietola, Metsäteollisuus ry
 • Timo Pohjosenperä, Oulun yliopisto
 • Markku Henttinen, LOGY ry (asiamies)

Kunniapuheenjohtajuudet ja kunniajäsenyydet

LOGYn kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • toimitusjohtaja Paul Salminen
 • varatuomari Jyrki Kurkinen

LOGYn kunniajäsenyyden ovat saaneet:

 • ekonomi Paavo Ahava
 • materiaalijohtaja Lasse Härkönen
 • kansliapäällikkö Juhani Korpela
 • professori Otto Wahlgren
 • toimitusjohtaja Kari Litja

Yhdistyksen alueen kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • Helmer Forsström LOGY Etelä
 • Antero Larmi LOGY Pohjanmaa
 • Keijo Malin LOGY Etelä
 • Simo Nieminen LOGY Pirkanmaa
 • Jorma Taina LOGY Varsinais-Suomi
 • Onni Viherlehto LOGY Varsinais-Suomi
 • Kallas Liias LOGY Päijät-Häme
 • Reijo Lehtinen LOGY Häme
 • Mikko Näkkilä LOGY Keski-Suomi
 • Simo Hokkanen LOGY Keski-Suomi
 • Tapio Järvensivu LOGY Pirkanmaa
 • Pekka Orne LOGY Varsinais-Suomi
 • Pekka Salonen LOGY Häme
 • Eero Takkula LOGY Pohjois-Suomi