LOGYn organisaatio

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys. Sen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 15 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja yhdistyksen syyskokous valitsee aina viisi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja toimikausia voi olla maksimissaan kaksi peräkkäin. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa ohjata ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja taloutta sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä valmistella ja tehdä aloitteita kansantaloudellisesti merkittävistä asioista.

Missiomme, visiomme ja arvomme


LOGYn hallitus 2021

PUHEENJOHTAJA


Janne Lehtimäki, toimitusjohtaja, Leafhill Solutions Oy | LinkedIn
Lehtimäki johtaa Leafhill Solutions Oy:tä, joka tuottaa yrityksille Neljännen osapuolen logistiikkamallilla (4PL) logistiikkaosastopalvelua ja -kehitysprojekteja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus toimitusketjun hallinnasta mm. Nurminen Logistics SVP:nä ja Kuehne + Nagel 4PL-liiketoimintayksikön johtajana.
LOGYssä hän on toiminut aiemmin mm. hallituksen varapuheenjohtajana ja jäsenenä sekä Satakunnan alueen puheenjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi hän on Logistiikan Tutkimuksen Edistämissäätiön hallituksen varapuheenjohtaja.

HALLITUKSEN JÄSENET

  Tiina Ekholm, hankintajohtaja, Vantaan kaupunki
Tiina on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Hän vastaa kaupungin hankintakeskuksen toiminnasta sekä koko kaupungin hankintojen ohjauksesta ja kehittämisestä. Tiina on ollut yli kymmenen vuotta julkisten hankintojen parissa eri tehtävissä. Hänellä on kokemusta myös Hansel Oy:stä ja markkinaoikeudesta.

Mia Jyrkänkallio, Key Account Manager, DHL Freight Finland Oy
Mia on työskennellyt logistiikan ja kuljetuksien parissa vuodesta 2007 sekä sitä ennen pitkään muilla aloilla mm. öljy-yhtiössä ja henkilöstövuokrauksessa. Mia on ollut LOGYn jäsen logistiikka-uran alusta alkaen, hän on myös Kuljetusfoorumin johtoryhmän jäsen ja puheenjohtaja. Mia toimii DHL Freight (Finland) Oy:ssä Key Account Managerina asiakkuuksien rajapinnassa.

Tuulia Kuusinen, Development Manager, SOK
Tuulia on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri toimitusketjujen johtamisesta Turun kauppakorkeakoulusta. Hänellä on taustaa operatiivisesta ostamisesta, data-analytiikasta sekä toimitusketjujen toimintamallien kehittämisestä. Tuulia työskentelee SOK:lla marketkaupan verkostosuunnittelun kehityspäällikkönä sekä kirjoittaa väitöskirjaa Turun kauppakorkeakouluun tiedolla johtamisesta toimitusketjun disruptioissa. Tuulialla on monipuolista kokemusta LOGYn alue-, foorumi- sekä Young Professionals -toiminnasta.


Elina Häme, Supply Chain Director, Varusteleka Oy
Yli 20-vuotisen logistiikkauransa aikana Elina on työskennellyt logistiikan ja toimitusketjun parissa erilaisissa tehtävissä Barona Logistiikassa, Stockmannilla, Tamrossa, Masterfoodsilla ja Lafarge Roofingilla. Stockmannilla Elina toimi logistiikkapäällikkönä ja Stockmannin jakelukeskushankkeen hankejohtajana.

Hannu Liimatainen, toimitusjohtaja HHJ
Joanna Luukkonen, Project Manager, Capgemini Finland Oy

Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Toyota Material Handling Finland Oy
Pasi on ollut Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2011 lähtien. Aktiivisena Logyn yritysjäsenenä Pasi on toiminut mm. Logyn hallituksen jäsenenä, hallituksen varapuheenjohtajana, LTES:n hallituksen jäsenenä ja sisälogistiikkafoorumin puheenjohtajana. Ennen Toyotaa Pasi toimi eri johtotehtävissä metsäkonevalmistaja Logset Oy:ssä ja laboratoriolaitevalmistaja Biohit Oyj:ssä (nyk. Sartorius Finland Oy).

Isto Sahi, Consultant, Kaizen Institute Consulting Group Oy
Isto on työskennellyt vuodesta 2007 logistiikan, tuotannon ja Supply Chainin esimies- ja kehitystehtävissä. Vuonna 2006 hän osallistui ensimmäiseen LEAN- koulutukseen ja siitä lähtien on jatkuvasti kehittänyt omaa LEAN- osaamistaan ja LEAN-filosofian ymmärtämistä. Tätä osaamista hän on hyödyntänyt kaikissa tehtävissään valmentamalla, kouluttamalla ja suunnittelemalla henkilökohtaista- ja prosessienkehitystä.

Sami Sarpola, Senior Manager, Nokia Technologies Oy | LinkedIn

Sami työskentelee Nokian Technologies-yksikön palveluksessa. Uransa aikana hän on toiminut toimitusketjunhallinnan ja liiketoimintaprosessien kehittämisen parissa Nokian matkapuhelinliiketoiminnan ja Microsoftin palveluksessa. Koulutukseltaan hän on KTT logistiikasta ja KTM tietojärjestelmätieteistä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Antti Suorsa, Managing Partner, Zeal Sourcing | LinkedIn
Antti on tuotantotalouden diplomi-insinööri Otaniemestä ja hankinta-alan ammattilainen vuodesta 2005. Uran hän on tehnyt Nokialla, Konecranesilla, Telialla ja Elokuusta 2018 alkaen Pauligin epäsuorista hankinnoista vastaavana johtajana. Nokia-aikoina hän vietti myös pari vuotta Yhdysvalloissa. Kiinnostuksen kohteena on yrityksen ulkopuolisten resurssien hallinta.
Anna Aminoff, Associate Professor, Hanken School of Economics


Markku Kauhanen, Head of Procurement, Meira Oy
Markku toimii hankintatiimin vetäjänä Meiralla vastaten suorien hankintojen ja operatiivisen oston kokonaisuudesta. Laaja-alainen kokemus hankintojen johtamisesta epäsuorista suoriin, julkisista hankinnoista teollisuuden strategisiin hankintoihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja muutosjohtamiseen. Pisin kokemus energia- ja elintarviketeollisuudesta. Ura, mm. Fortum, Hansel, Paulig, Fazer. Erikoisosaamisalueina kansainväliset hyödyke- eli ns. commodity -markkinat ja riskien hallinta sekä vastuullisten toimitusketjujen kehittäminen ja vastuullisuuskonseptien rakentaminen arvoketjuissa.


Lauri Osmala, LOGY Savo-Karjalan alueen puheenjohtaja


Veli-Matti Syrjänen, Liikenne- ja viestintäministeriö
Veli-Matti toimii Logistiikan ja tavaraliikenteen liikenneneuvoksena liikenne- ja viestintäministeriön palveluosastolla. Hänen työpöydällään ovat erityisesti maanteiden tavarankuljetukset; kansainväliset sopimukset sekä kuljetusalan EU- ja kansallinen lainsäädäntö.Veli-Matilla on noin 15 vuoden työkokemustausta DHL Expressin laatupäällikkönä, ympäristöpäällikkönä, työsuojelupäällikkönä sekä huolinnan esimiehenä, aluehallintoviraston liikennealan työsuojelutarkastajana, lentoyhtiön esimiestehtävissä, varastopäällikkönä ja ahtaajanakin hän on toiminut. Veli-Matti on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.


Jyri Vilko, Associate Professor, LUT

 • Markku Henttinen, toimitusjohtaja (sihteeri)

Alueet

Yhdistyksessä on kaksitoista aluetta, joilla on omat johtoryhmänsä. Tarkempaa tietoa alueista ja niiden yhteyshenkilöistä löytyy jokaisen alueen omilta sivuilta.


Foorumit

LOGY ry:llä on neljä ammatillista foorumia: Hankinta-, Kuljetus-, SCM- sekä Sisälogistiikka. Jokaisella näistä on oma johtoryhmä ja sen jäsenten tiedot löytyvät kunkin foorumin omilta sivuilta.


Koulutusvaliokunta 2021

Koulutusvaliokunnan missio on kehittää LOGYn koulutustarjontaa ja sen toteutusta, sekä tukea LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa koulutuksen alueella. Koulutusvaliokunnan puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila, Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Muut jäsenet:

 • Associate Professor Anna Aminoff, Hanken School of Economics
 • toimitusjohtaja Hanna Pajunen-Muhonen, Innodea Oy
 • logistiikkapäällikkö Mikko Palojoki, Bufab Finland Oy
 • Customer Engagement Executive Jonna Tolvanen, SAP Ariba
 • Development Manager Tuulia Kuusinen, SOK
 • toimitusjohtaja Markku Henttinen, LOGY ry

Valiokunnan sihteerinä toimii koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri, LOGY ry.


Palkintovaliokunta 2021

Palkintovaliokunnan missio on valmistella ja päättää LOGYn jakamien palkintojen ja tunnustusten saajista mukaan lukien myös LOGYn alueiden myöntämät alueelliset tunnustukset. Lisäksi valiokunta lukee ja arvioi palkittaviksi esitettävät opinnäytetyöt sekä päättää palkintojen ja stipendien saajista sekä tukee LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa palkitsemisen alueella. Palkintovaliokunnan puheenjohtajana toimii Anna Aminoff, Associate Professor, Hanken.

Muut jäsenet:

 • Pekka Aaltonen, toimitusjohtaja, Logistiikkayritysten Liitto ry
 • Kaija Haapasalo, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Jukka Hallikas, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Ville Hinkka, D. Sc. (Tech.) Senior Scientist Transport and Logistics, VTT
 • Olli-Pekka Juhantila, kuntayhtymän johtaja, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Lauri Ojala, professori, Turun kauppakorkeakoulu
 • Markku Henttinen, toimitusjohtaja, LOGY ry

Valiokunnan sihteerinä toimii koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri, LOGY ry.


Vuosikokoukset

Yhdistyksellä on kaksi virallista, sääntömääräistä kokousta vuosittain: kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa päätetään jäsenmaksut, käsitellään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kokouksiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki yhdistyksen jäsenet ja kutsut kokouksiin lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.


Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiö (LTES)

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiön (LTES) tarkoituksena on hankinta- ja ostotoiminnan sekä logistiikan ensisijaisesti Suomessa tapahtuvan käytäntöä tukevan tutkimuksen ja opetuksen edistäminen.

LTES:n hallitukseen kuuluvat kaudella 2021:

 • Olli-Pekka Juhantila, Salon seudun koulukuntayhtymä
 • Jyri Vilko, LUT
 • Janne Lehtimäki, Leafhill Solutions Oy
 • Pekka Meronen, Helsingin Satama Oy
 • Isto Sahi, Kaizen Institute Consulting Group Oy
 • Sami Sarpola, Nokia Technologies Oy
 • Antti Suorsa, Zeal Sourcing Oy
 • Anna Aminoff, Hanken Svenska handelshögskolan
 • Outi Nietola, Metsäteollisuus ry
 • Timo Pohjosenperä, Oulun yliopisto
 • Markku Henttinen, LOGY ry (asiamies)

Kunniapuheenjohtajuudet ja kunniajäsenyydet

LOGYn kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • toimitusjohtaja Paul Salminen
 • varatuomari Jyrki Kurkinen

LOGYn kunniajäsenyyden ovat saaneet:

 • ekonomi Paavo Ahava
 • materiaalijohtaja Lasse Härkönen
 • kansliapäällikkö Juhani Korpela
 • professori Otto Wahlgren
 • toimitusjohtaja Kari Litja

Yhdistyksen alueen kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • Helmer Forsström LOGY Etelä
 • Antero Larmi LOGY Pohjanmaa
 • Keijo Malin LOGY Etelä
 • Simo Nieminen LOGY Pirkanmaa
 • Jorma Taina LOGY Varsinais-Suomi
 • Onni Viherlehto LOGY Varsinais-Suomi
 • Kallas Liias LOGY Päijät-Häme
 • Reijo Lehtinen LOGY Häme
 • Mikko Näkkilä LOGY Keski-Suomi
 • Simo Hokkanen LOGY Keski-Suomi
 • Tapio Järvensivu LOGY Pirkanmaa
 • Pekka Orne LOGY Varsinais-Suomi
 • Pekka Salonen LOGY Häme
 • Eero Takkula LOGY Pohjois-Suomi