LOGYn organisaatio

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys. Sen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 15 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja yhdistyksen syyskokous valitsee aina viisi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja toimikausia voi olla maksimissaan kaksi peräkkäin. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa ohjata ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja taloutta sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä valmistella ja tehdä aloitteita kansantaloudellisesti merkittävistä asioista.

Missiomme, visiomme ja arvomme


LOGYn hallitus 2022

PUHEENJOHTAJA


Janne Lehtimäki, toimitusjohtaja, Leafhill Solutions Oy | LinkedIn
Lehtimäki johtaa Leafhill Solutions Oy:tä, joka tuottaa yrityksille Neljännen osapuolen logistiikkamallilla (4PL) logistiikkaosastopalvelua ja -kehitysprojekteja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus toimitusketjun hallinnasta mm. Nurminen Logistics SVP:nä ja Kuehne + Nagel 4PL-liiketoimintayksikön johtajana.
LOGYssä hän on toiminut aiemmin mm. hallituksen varapuheenjohtajana ja jäsenenä sekä Satakunnan alueen puheenjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi hän on Logistiikan Tutkimuksen Edistämissäätiön hallituksen varapuheenjohtaja.

HALLITUKSEN JÄSENET


Mia Jyrkänkallio, Key Account Manager, DHL Freight Finland Oy
Mia on työskennellyt logistiikan ja kuljetuksien parissa vuodesta 2007 sekä sitä ennen pitkään muilla aloilla mm. öljy-yhtiössä ja henkilöstövuokrauksessa. Mia on ollut LOGYn jäsen logistiikka-uran alusta alkaen, hän on myös Kuljetusfoorumin johtoryhmän jäsen ja puheenjohtaja. Mia toimii DHL Freight (Finland) Oy:ssä Key Account Managerina asiakkuuksien rajapinnassa.

Tuulia Kuusinen, Development Manager, SOK
Tuulia on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri toimitusketjujen johtamisesta Turun kauppakorkeakoulusta. Hänellä on taustaa operatiivisesta ostamisesta, data-analytiikasta sekä toimitusketjujen toimintamallien kehittämisestä. Tuulia työskentelee SOK:lla marketkaupan verkostosuunnittelun kehityspäällikkönä sekä kirjoittaa väitöskirjaa Turun kauppakorkeakouluun tiedolla johtamisesta toimitusketjun disruptioissa. Tuulialla on monipuolista kokemusta LOGYn alue-, foorumi- sekä Young Professionals -toiminnasta.


Elina Häme, Supply Chain Director, Varusteleka Oy
Yli 20-vuotisen logistiikkauransa aikana Elina on työskennellyt logistiikan ja toimitusketjun parissa erilaisissa tehtävissä Barona Logistiikassa, Stockmannilla, Tamrossa, Masterfoodsilla ja Lafarge Roofingilla. Stockmannilla Elina toimi logistiikkapäällikkönä ja Stockmannin jakelukeskushankkeen hankejohtajana.

Joanna Luukkonen, Project Manager, Capgemini Finland Oy

Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Toyota Material Handling Finland Oy
Pasi on ollut Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2011 lähtien. Aktiivisena Logyn yritysjäsenenä Pasi on toiminut mm. Logyn hallituksen jäsenenä, hallituksen varapuheenjohtajana, LTES:n hallituksen jäsenenä ja sisälogistiikkafoorumin puheenjohtajana. Ennen Toyotaa Pasi toimi eri johtotehtävissä metsäkonevalmistaja Logset Oy:ssä ja laboratoriolaitevalmistaja Biohit Oyj:ssä (nyk. Sartorius Finland Oy).

Anna Aminoff, apulaisprofessori, Hanken
Anna Aminoff toimii apulaisprofessorina Hankenilla (Svenska Handelshögskolan) vastuualueenaan vastuulliset toimitusketjut. Annan erityisiä tutkimusalueita ovat hankintojen kyvykkyyksien kehittäminen sekä kiertotalouden liiketoimintamallit. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja Aalto-yliopistossa.


Markku Kauhanen, Grain Manager, Lantmännen Agro Oy
Laaja-alainen kokemus hankintojen johtamisesta epäsuorista suoriin ja julkisista hankinnoista teollisuuden strategisiin hankintoihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja muutosjohtamiseen. Pisin kokemus energia- ja elintarviketeollisuudesta, ura mm: Hansel, Paulig, Fazer, Meira. Erikoisosaamisalueina kansainväliset hyödyke- eli ns. commodity -markkinat ja riskien hallinta sekä vastuullisuuskonseptien rakentaminen arvoketjuissa.


Lauri Osmala, LOGY Savo-Karjalan alueen puheenjohtaja


Veli-Matti Syrjänen, Liikenne- ja viestintäministeriö
Veli-Matti toimii Logistiikan ja tavaraliikenteen liikenneneuvoksena liikenne- ja viestintäministeriön palveluosastolla. Hänen työpöydällään ovat erityisesti maanteiden tavarankuljetukset; kansainväliset sopimukset sekä kuljetusalan EU- ja kansallinen lainsäädäntö.Veli-Matilla on noin 15 vuoden työkokemustausta DHL Expressin laatupäällikkönä, ympäristöpäällikkönä, työsuojelupäällikkönä sekä huolinnan esimiehenä, aluehallintoviraston liikennealan työsuojelutarkastajana, lentoyhtiön esimiestehtävissä, varastopäällikkönä ja ahtaajanakin hän on toiminut. Veli-Matti on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.


Jyri Vilko, Associate Professor, LUT
Pekka Heikkilä, toimitusketjujen ja hankinnan tehostamisen asiantuntija, Kajalahti Oy
Olli-Pekka Häkkilä, Director of Logistics, Company IT and Logistics, Elisa Corporation
Harri Pyykkö, Senior Scientist, VTT
Eija Repo, toimitusjohtaja, Nordic Source Osuuskunta
Marko Sipura, Kuljetussektorin johtaja, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos

LOGYn hallituksen sihteerinä toimii Markku Henttinen, toimitusjohtaja, LOGY ry.


Alueet

Yhdistyksessä on kaksitoista aluetta, joilla on omat johtoryhmänsä. Tarkempaa tietoa alueista ja niiden yhteyshenkilöistä löytyy jokaisen alueen omilta sivuilta.


Foorumit

LOGY ry:llä on neljä ammatillista foorumia: Hankinta-, Kuljetus-, SCM- sekä Sisälogistiikka. Jokaisella näistä on oma johtoryhmä ja sen jäsenten tiedot löytyvät kunkin foorumin omilta sivuilta.


Palkintovaliokunta 2022

Palkintovaliokunnan missio on valmistella ja päättää LOGYn jakamien palkintojen ja tunnustusten saajista mukaan lukien myös LOGYn alueiden myöntämät alueelliset tunnustukset. Lisäksi valiokunta lukee ja arvioi palkittaviksi esitettävät opinnäytetyöt sekä päättää palkintojen ja stipendien saajista sekä tukee LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa palkitsemisen alueella.

Palkintovaliokunnan puheenjohtajana toimii Anna Aminoff, Associate Professor, Hanken.

Muut jäsenet:

 • Pekka Aaltonen, toimitusjohtaja, Logistiikkayritysten Liitto ry
 • Kaija Haapasalo, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Jukka Hallikas, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Ville Hinkka, D. Sc. (Tech.) Senior Scientist Transport and Logistics, VTT
 • Olli-Pekka Juhantila, kuntayhtymän johtaja, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Anu Bask, dosentti, yliopiston lehtori, Turun yliopisto
 • Markku Henttinen, toimitusjohtaja, LOGY ry

Valiokunnan sihteerinä toimii koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri, LOGY ry.


Vuosikokoukset

Yhdistyksellä on kaksi virallista, sääntömääräistä kokousta vuosittain: kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa päätetään jäsenmaksut, käsitellään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kokouksiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki yhdistyksen jäsenet ja kutsut kokouksiin lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.


Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiö (LTES)

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiön (LTES) tarkoituksena on hankinta- ja ostotoiminnan sekä logistiikan ensisijaisesti Suomessa tapahtuvan käytäntöä tukevan tutkimuksen ja opetuksen edistäminen.

LTES:n hallitukseen kuuluvat kaudella 2022:

 • Olli-Pekka Juhantila, kuntayhtymän johtaja, Salon seudun koulukuntayhtymä
 • Jyri Vilko, Associate Professor, LUT
 • Janne Lehtimäki, toimitusjohtaja, Leafhill Solutions Oy
 • Pekka Meronen, talousjohtaja, Helsingin Satama Oy
 • Isto Sahi, konsultti, Kaizen Institute Consulting Group Oy
 • Sami Sarpola, Senior Manager, Business Process Design, Nokia Technologies Oy
 • Antti Suorsa, Managing Partner, Zeal Sourcing Oy
 • Anna Aminoff, Associate Professor, Hanken Svenska handelshögskolan
 • Pekka Heikkilä, toimitusketjujen ja hankinnan tehostamisen asiantuntija, Kajalahti Oy
 • Timo Pohjosenperä, tutkijatohtori, Oulun yliopisto

LTES:n hallituksen asiamiehenä toimii Markku Henttinen, toimitusjohtaja, LOGY ry.


Kunniapuheenjohtajuudet ja kunniajäsenyydet

LOGYn kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • toimitusjohtaja Paul Salminen
 • varatuomari Jyrki Kurkinen

LOGYn kunniajäsenyyden ovat saaneet:

 • ekonomi Paavo Ahava
 • materiaalijohtaja Lasse Härkönen
 • kansliapäällikkö Juhani Korpela
 • professori Otto Wahlgren
 • toimitusjohtaja Kari Litja

Yhdistyksen alueen kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • Helmer Forsström LOGY Etelä
 • Antero Larmi LOGY Pohjanmaa
 • Keijo Malin LOGY Etelä
 • Simo Nieminen LOGY Pirkanmaa
 • Jorma Taina LOGY Varsinais-Suomi
 • Onni Viherlehto LOGY Varsinais-Suomi
 • Kallas Liias LOGY Päijät-Häme
 • Reijo Lehtinen LOGY Häme
 • Mikko Näkkilä LOGY Keski-Suomi
 • Simo Hokkanen LOGY Keski-Suomi
 • Tapio Järvensivu LOGY Pirkanmaa
 • Pekka Orne LOGY Varsinais-Suomi
 • Pekka Salonen LOGY Häme
 • Eero Takkula LOGY Pohjois-Suomi
 • Orhan Nasib LOGY Pirkanmaa