LOGYn organisaatio

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys. Sen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 15 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja yhdistyksen syyskokous valitsee aina viisi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja toimikausia voi olla maksimissaan kaksi peräkkäin. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa ohjata ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja taloutta sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä valmistella ja tehdä aloitteita kansantaloudellisesti merkittävistä asioista.

LOGYn hallitus 2020

Puheenjohtaja

 


Janne Lehtimäki, toimitusjohtaja, Leafhill Solutions Oy | LinkedIn
Janne on ollut pitkään mukana LOGYn toiminnassa, toimien hallituksen varapuheenjohtajana ja jäsenenä sekä Satakunnan alueen puheenjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus toimitusketjun hallinnasta ja neljännen osapuolen (4PL) mallista mm. Nurminen Logistics SVP:nä ja Kuehne + Nagel 4PL-liiketoimintayksikön johtajana. Jannen työ Leafhill:illä on ratkaisujen tuottamista.

Hallituksen jäsenet

  Tiina Ekholm, hankintajohtaja, Vantaan kaupunki
Tiina on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Hän vastaa kaupungin hankintakeskuksen toiminnasta sekä koko kaupungin hankintojen ohjauksesta ja kehittämisestä. Tiina on ollut yli kymmenen vuotta julkisten hankintojen parissa eri tehtävissä. Hänellä on kokemusta myös Hansel Oy:stä ja markkinaoikeudesta.

Mia Jyrkänkallio, Key Account Manager, DHL Freight Finland Oy
Mia on työskennellyt logistiikan ja kuljetuksien parissa vuodesta 2007 sekä sitä ennen pitkään muilla aloilla mm. öljy-yhtiössä ja henkilöstövuokrauksessa. Mia on ollut LOGYn jäsen logistiikka-uran alusta alkaen, hän on myös Kuljetusfoorumin johtoryhmän jäsen ja puheenjohtaja. Mia toimii DHL Freight (Finland) Oy:ssä Key Account Managerina asiakkuuksien rajapinnassa.

Tuulia Kuusinen, Development Manager, SOK
Tuulia on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri toimitusketjujen johtamisesta Turun kauppakorkeakoulusta. Hän on opintojen aikana ja valmistuttuaan toiminut mm. osto-/logistiikkakoordinaattorina, data-analyytikkona ja S-traineena. Nykyisin hän työskentelee SOK:lla Vähittäiskaupan Saatavuuden ohjauksessa toimitusketjun toimintamallien kehityspäällikkönä.


Elina Laine, Supply Chain Director, Varusteleka Oy
Yli 20-vuotisen logistiikkauransa aikana Elina on työskennellyt logistiikan ja toimitusketjun parissa erilaisissa tehtävissä Barona Logistiikassa, Stockmannilla, Tamrossa, Masterfoodsilla ja Lafarge Roofingilla. Stockmannilla Elina toimi logistiikkapäällikkönä ja Stockmannin jakelukeskushankkeen hankejohtajana.

Petri Laitinen, toimitusjohtaja, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
Hannu Liimatainen, toimitusjohtaja HHJ
Joanna Luukkonen, Project Manager, Capgemini Finland Oy
Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Toyota Material Handling Finland Oy


Lauri Ojala, professori, Turun Yliopisto | LinkedIn
Lauri toiminut vuodesta 1997 logistiikan professorina Turun kauppakorkeakoulussa, joka on osa Turun yliopistoa. Toimitusketjujen johtamisen oppiaineen aktiiviseen opetus- ja tutkimustiimiin kuuluu noin 15 henkeä. Pääaineen valitsee vuosittain noin 40 kauppatieteiden ylioppilasta. Myös tutkimus- ja hanketoiminta on vilkasta; näitä ovat mm. useat kansainväliset julkaisut ja hankkeet, kuten esimerkiksi Logistiikkaselvitykset ja Maailmanpankin kanssa vuodesta 2007 tehty Logistics Performance Index .Timo Pohjosenperä, projektipäällikkö, Oulun Yliopisto
Timo toimii projektipäällikkönä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun SOLOGS-hankkeessa, jossa tutkitaan terveydenhuollon logistiikan kehittämistä ympäristönäkökulmat huomioiden. Timon aiemmat työtehtävät ovat kuljetusalalta. LOGY:ssä hän on vaikuttanut Pohjois-Suomen alueen johtoryhmässä (vpj. 2013-2015, pj. 2016-2018) ja LOGY:n hallituksessa (2018-2020). Lisäksi hän on mukana LOGY:n terveysaiheisen tapahtuman suunnittelussa (2015–) ja LTES:n hallituksessa (2018–).

Petri Palo, myyntijohtaja, kotimaan maantielogistiikka, VR-Yhtymä Oy
Sanna Ruosaari, Consultant, CGI Suomi Oy

Isto Sahi, Development Manager, Fiskars Finland Oy Ab
Isto on työskennellyt vuodesta 2007 logistiikan, tuotannon ja Supply Chainin esimies- ja kehitystehtävissä. Vuonna 2006 hän osallistui ensimmäiseen LEAN- koulutukseen ja siitä lähtien on jatkuvasti kehittänyt omaa LEAN- osaamistaan ja LEAN-filosofian ymmärtämistä. Tätä osaamista hän on hyödyntänyt kaikissa tehtävissään valmentamalla, kouluttamalla ja suunnittelemalla henkilökohtaista- ja prosessienkehitystä.


Sami Sarpola, Senior Manager, Nokia Technologies Oy | LinkedIn

Sami on työskennellyt viimeiset vuosikymmenet toimitusketjunhallinnan ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä Nokian ja Microsoftin palveluksessa. Samin kiinnostuksen kohteisiin lukeutuvat uudet teknologiat, liiketoimintaprosessit ja teknologiamurroksen kautta tapahtuva liiketoiminnan uudistuminen. Koulutukselta hän on kauppatieteiden tohtori ja väitellyt logistiikan alalta Aalto yliopistosta.

Antti Suorsa, Senior advisor | LinkedIn
Antti on tuotantotalouden diplomi-insinööri Otaniemestä ja hankinta-alan ammattilainen vuodesta 2005. Uran hän on tehnyt Nokialla, Konecranesilla, Telialla ja Elokuusta 2018 alkaen Pauligin epäsuorista hankinnoista vastaavana johtajana. Nokia-aikoina hän vietti myös pari vuotta Yhdysvalloissa. Kiinnostuksen kohteena on  yrityksen ulkopuolisten resurssien hallinta.

 • Markku Henttinen, toimitusjohtaja (sihteeri)

Alueet

Yhdistyksessä on kaksitoista aluetta, joilla on omat johtoryhmänsä. Tarkempaa tietoa alueista ja niiden yhteyshenkilöistä löytyy jokaisen alueen omilta sivuilta.

Foorumit

LOGY ry:llä on neljä ammatillista foorumia: Hankinta-, Kuljetus-, SCM- sekä Sisälogistiikka. Jokaisella näistä on oma johtoryhmä ja sen jäsenten tiedot löytyvät kunkin foorumin omilta sivuilta.

Toimitus- ja viestintävaliokunta 2020

Toimitus- ja viestintävaliokunnan missio on kehittää Osto&Logistiikka-lehden sisältöä ja sen toteutusta toimituspäällikön ja päätoimittajan tukena sekä tukea LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa viestinnän alueella. Toimitus- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Janne Lehtimäki, Leafhill Solutions Oy.

Muut jäsenet: 

 • Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry
 • Erja Kuokkanen-Kraft, logistiikkapäällikkö, Yara Suomi Oy
 • Pekka Meronen, talousjohtaja, Helsingin Satama Oy
 • Johanna Pakkanen, director, purchasing & logistics, Orion Oyj
 • Markku Henttinen, päätoimittaja, toimitusjohtaja, Osto & Logistiikka –lehti, LOGY ry
 • Sami Laakso, Legendium Oy
 • Jouni Törrönen, Legendium Oy

Valiokunnan sihteerinä toimii markkinointi- ja viestintäpäällikkö Tiina Siikasaari, LOGY ry.

Koulutusvaliokunta 2020

Koulutusvaliokunnan missio on kehittää LOGYn koulutustarjontaa ja sen toteutusta, sekä tukea LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa koulutuksen alueella. Koulutusvaliokunnan puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila, Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Muut jäsenet:

 • Assistant Professor Anna Aminoff, Hanken School of Economics
 • toimitusjohtaja Hanna Pajunen-Muhonen, Innodea Oy
 • logistiikkapäällikkö Mikko Palojoki, Bufab Finland Oy
 • Customer Engagement Executive Jonna Tolvanen, SAP Ariba
 • Development Manager Tuulia Kuusinen, SOK
 • toimitusjohtaja Markku Henttinen, LOGY ry

Valiokunnan sihteerinä toimii koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri, LOGY ry.

Palkintovaliokunta 2020

Palkintovaliokunnan missio on valmistella ja päättää LOGYn jakamien palkintojen ja tunnustusten saajista mukaan lukien myös LOGYn alueiden myöntämät alueelliset tunnustukset. Lisäksi valiokunta lukee ja arvioi palkittaviksi esitettävät opinnäytetyöt sekä päättää palkintojen ja stipendien saajista sekä tukee LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa palkitsemisen alueella. Palkintovaliokunnan puheenjohtajana toimii Anna Aminoff, Assistant Professor, Hanken.

Muut jäsenet:

 • Pekka Aaltonen, toimitusjohtaja, Logistiikkayritysten Liitto ry
 • Kaija Haapasalo, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Jukka Hallikas, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Ville Hinkka, D. Sc. (Tech.) Senior Scientist Transport and Logistics, VTT
 • Olli-Pekka Juhantila, kuntayhtymän johtaja, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Lauri Ojala, professori, Turun kauppakorkeakoulu
 • Markku Henttinen, toimitusjohtaja, LOGY ry

Valiokunnan sihteerinä toimii koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri, LOGY ry.

Vuosikokoukset

Yhdistyksellä on kaksi virallista, sääntömääräistä kokousta vuosittain: kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa päätetään jäsenmaksut, käsitellään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kokouksiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki yhdistyksen jäsenet ja kutsut kokouksiin lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiö (LTES)

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiön (LTES) tarkoituksena on hankinta- ja ostotoiminnan sekä logistiikan ensisijaisesti Suomessa tapahtuvan käytäntöä tukevan tutkimuksen ja opetuksen edistäminen.

LTES:n hallitukseen kuuluvat kaudella 2020:

 • Olli-Pekka Juhantila, Salon seudun koulukuntayhtymä
 • Reijo Krook, Finnlines Oyj
 • Janne Lehtimäki, Leafhill Solutions Oy
 • Pekka Meronen, Helsingin Satama Oy
 • Isto Sahi, Fiskars Finland Oy
 • Sami Sarpola, Nokia Technologies Oy
 • Antti Suorsa, Paulig Oy
 • Anna Aminoff, Hanken Svenska handelshögskolan
 • Outi Nietola, Metsäteollisuus ry
 • Timo Pohjosenperä, Oulun yliopisto
 • Markku Henttinen, LOGY ry (asiamies)

Kunniapuheenjohtajuudet ja kunniajäsenyydet

LOGYn kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • toimitusjohtaja Paul Salminen
 • varatuomari Jyrki Kurkinen

LOGYn kunniajäsenyyden ovat saaneet:

 • ekonomi Paavo Ahava
 • materiaalijohtaja Lasse Härkönen
 • kansliapäällikkö Juhani Korpela
 • professori Otto Wahlgren
 • toimitusjohtaja Kari Litja

Yhdistyksen alueen kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • Helmer Forsström LOGY Etelä
 • Antero Larmi LOGY Pohjanmaa
 • Keijo Malin LOGY Etelä
 • Simo Nieminen LOGY Pirkanmaa
 • Jorma Taina LOGY Varsinais-Suomi
 • Onni Viherlehto LOGY Varsinais-Suomi
 • Kallas Liias LOGY Päijät-Häme
 • Reijo Lehtinen LOGY Häme
 • Mikko Näkkilä LOGY Keski-Suomi
 • Simo Hokkanen LOGY Keski-Suomi
 • Tapio Järvensivu LOGY Pirkanmaa
 • Pekka Orne LOGY Varsinais-Suomi
 • Pekka Salonen LOGY Häme
 • Eero Takkula LOGY Pohjois-Suomi