LOGYn organisaatio

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys. Sen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 15 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja yhdistyksen syyskokous valitsee aina viisi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja toimikausia voi olla maksimissaan kaksi peräkkäin. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa ohjata ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja taloutta sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä valmistella ja tehdä aloitteita kansantaloudellisesti merkittävistä asioista.

Missiomme, visiomme ja arvomme


LOGYn hallitus 2024

PUHEENJOHTAJA

Jyri Vilko, Associate Professor, LUT

Jyri on rautainen toimitusketjujen ja logistiikan alan asiantuntija yli 15 vuoden kokemuksella. Hän toimii LUT-yliopiston logistiikan apulaisprofessorina sekä Innovaatio ja Logistiikka -maisteriohjelman johtajana.

Jyri on uransa aikana työskennellyt eri tehtävissä erityisesti tutkimuksen ja opetuksen parissa. Hän on johtanut useita kansallisia ja kansainvälisiä TKI-hankkeita ja toiminut eri rooleissa logistiikan alalla. Hän on myös julkaissut useissa arvostetuissa kansainvälisissä tiedelehdissä, ja hänen tutkimuksiaan on palkittu kansainvälisillä foorumeilla.

Jyrillä on pitkä kokemus logistiikka-alan yhdistystoiminnasta, ja LOGYn hallituksessa hän on aiemmin toiminut jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Hänellä on takanaan myös pitkä ura aluetoiminnan parissa ja hän on toiminut usean vuoden ajan LOGY Saimaan johtoryhmän puheenjohtajana.

HALLITUKSEN JÄSENET

VARAPUHEENJOHTAJA


Timo Pohjosenperä, tutkijatohtori, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Timo Pohjosenperä tutkii ja opettaa logistiikkaa ja markkinointia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Viimeaikaisia tutkimusteemoja ovat olleet mm. terveydenhuollon logistiikka, palveluiden modulaarisuus ja kestävät ratkaisut toimitusketjuissa. Ennen yliopistotehtäviä hän toimi eri tehtävissä kuljetusalalla.

Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana Pohjosenperä on osallistunut aktiivisesti LOGYn toimintaan hallituksessa, Pohjois-Suomen alueen johtoryhmässä, SOTE-teemaisen seminaaripäivän suunnittelutiimissä ja Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiön hallituksessa.

 VARAPUHEENJOHTAJA

Eija Repo, toimitusjohtaja, Nordic Source Osuuskunta

Henri Ahlqvist, logistiikka-asiantuntija, Sweco PM Oy | LinkedIn

Henrillä on logistiikasta noin 17 vuoden kokemus, josta 14 vuotta teknisen tukkukaupan puolelta Ahlsellilla, missä ura kulki suorittavan tason tehtävistä työnjohdon kautta laatupäälliköksi ja lopulta varastopäälliköksi. Mukaan mahtui monia toiminnan kehitysprojekteja, mm. varastonhallintajärjestelmän sekä miniload-varastoautomaatin käyttöönottoa.

Sen jälkeen Henri toimi LIMOWA ry:n toiminnanjohtajana/Teknologiakeskus TechVillan logistiikka-asiantuntijana. Syksystä 2021 lähtien hän on työskennellyt Swecolla sisälogistiikan asiantuntijana mm. teollisuus-, sote- ja varastoprojekteissa.

Pekka Heikkilä, toimitusketjujen ja hankinnan tehostamisen asiantuntija, Kajalahti Oy

Pekka on johtanut ja kehittänyt hankintaorganisaatioita viimeisten 15 vuoden ajan. Tätä aiemmin hän oli pitkään hankinnan asiakkaana ja yhteistyökumppanina yritysten muissa rooleissa, kuten tuotekehityksessä, tuotehallinnassa ja myynnissä.

Olli-Pekka Häkkilä, Director of Logistics, Elisa Logistics, CIT, Elisa Oyj

Olli-Pekalla on 35 vuoden kokemus logistiikan ja hankinnan johtotehtävistä mm. seuraavissa yrityksissä: Nokia Networks, PKC Group Oyj, Elkamo Oy, Nestor Cables Oy. Nykyisin hän toimii logistiikkajohtajana Elisa Oyj:ssä. Olli-Pekka on LOGY Pohjois-Suomen alueen johtoryhmän jäsen ja toinen varapuheenjohtaja.

Sami Karling, hankintajohtaja, Leijona Catering Oy | LinkedIn

Sami on kokenut hankintajohtaja, joka on toiminut sekä suorissa että epäsuorissa hankintatehtävissä useilla eri liiketoiminta-aloilla, mm. Telialla, Nokialla, Wihurilla, Vaasan Groupissa, Apetitilla ja Konecranesilla.

Pasi Kurkinen | LinkedIn

Pasi on työskennellyt Cargotecillä, Valmetilla, Metsolla ja Valmet Automotivella mm. kuljetuspäällikkö- ja asiantuntijatehtävissä. Hän on hallituksen lisäksi jäsenenä myös LOGY Varsinais-Suomen johtoryhmässä.

Tuulia Kuusinen, Consultant, Boston Consulting Group

Tuulia toimii konsulttina Boston Consulting Groupissa erikoistuen kuluttajapuolen asiakkuuksiin. Ennen konsultointia Tuulia työskenteli SOK:lla toimitusketjun ja verkostosuunnittelun kehityspäällikkötehtävissä. Koulutustaustaltaan Tuulia on KTM Turun kauppakorkeakoulusta pääaineenaan toimitusketjun johtaminen ja erikoistuen strategiseen hankintaan sekä merilogistiikan vastuullisuusteemoihin. Tällä hetkellä Tuulia edistää töiden ohella väitöskirjaa ennakoivan analytiikan hyödyntämisestä toimitusketjun disruptioissa.

Tuulialla on monipuolista kokemusta LOGYn toiminnasta: hän on toiminut Young Professionalsin puheenjohtajana, opiskelijayhteyshenkilönä Varsinais-Suomen alueen johtoryhmässä, Hankintafoorumin johtoryhmän jäsenenä, Etelän alueen johtoryhmän jäsenenä ja puheenjohtajana, kansallisen puheenjohtajaverkoston puheenjohtajana sekä istuu nyt toista kauttaan LOGYn hallituksessa. Järjestötaustaa Tuulialla on myös Nuorkauppakamaritoiminnasta sekä useista opiskeluaikojen yhdistyksistä ja hallinnollisista elimistä.

Susanna Närvänen, kategoriajohtaja, Hansel Oy | LinkedIn

Susanna on pitkän linjan julkisten hankintojen asiantuntija yli 20 vuoden kokemuksella. Hän toimii Hansel Oy:ssä kategoriajohtajana vastuualueenaan yhteishankinnat ja hankintojen kehittämisen palvelut.

Susannalla on myös pitkä kokemus yhdistystoiminnasta. Hän on toiminut Suomen liikematkayhdistys FBTA:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. LOGYssä hän on aikaisemmin toiminut julkisten hankintojen tiimin vetäjänä ja jäsenenä sekä hankintafoorumin johtoryhmän jäsenenä.

Jarmo Palukka, Co-Managing Director, KraftPal Finland Oy | LinkedIn

Jarmo Palukka on 35 vuoden kokemuksen omaava hallinnon, myynnin, logistiikan ja markkinoinnin ammattilainen, jonka toimialaosaamiset ovat ICT-, logistiikka- ja terveydenhuollon puolella. Tavoitteena hänellä ovat työelämässä ammattitaidon kasvattaminen ja yhä vaativampien työtehtävien hoito. Lisäksi hän on kiinnostunut uusista haasteista, joissa voi kehittää itseään ja hyödyntää laajaa suhdeverkkoa, jonka hän on vuosien varrella hankkinut.

LOGYssä Jarmo toimii myös Pirkanmaan alueen puheenjohtajana. Lisäksi hän on toiminut aiemmin Pirkanmaan alueen varapuheenjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Pekka Perttunen, Country Manager, Expense Reduction Analysts | LinkedIn

Pekka Perttunen on toiminut Expense Reduction Analysts'n (ERA) Suomen maajohtajana vuodesta 2008 lähtien. ERA on kansainvälinen kustannustenhallintaan erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Kuluvien vuosien aikana Pekan johtama organisaatio on tehostanut satojen suomalaisyritysten hankintatoimea, lähinnä epäsuorien hankintojen osalta niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Aiemmin Pekka on toiminut mm. teknisessä tukkukaupassa Ahlsell Oy:n talousjohtajana, vastaten henkilöstö-, ICT- ja taloushallinnosta sekä yrityskauppoihin liittyvistä integraatioista. Hän on myös työskennellyt vähittäis- ja tukkukaupassa RTV-Yhtymässä sekä ympäristöalalla toimivassa Lassila & Tikanojassa. Valmistavan teollisuuden kokemusta puolestaan on kertynyt mm. Lapinleimu Oy:stä (nyk. Fläktwoods).

Toimintojen rakentava kehittäminen, vastuullisuus ja luova ajattelu ovat Pekan arvoja työelämässä.

Harri Pyykkö, Senior Scientist, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Erikoistutkija, DI Harri Pyykkö toimii merkittävän ADMIRAL EU-projektin pääkoordinaattorina Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä, ja samalla hän viimeistelee väitöskirjaansa LUT-yliopistoon liittyen yhteiskehittämisen merkitykseen toimitusketjujen systeemisessä muutoksessa. Hän on paitsi LOGYn hallituksen myös Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiön (LTES) hallituksen jäsen.

Ennen siirtymistään tutkijaksi Harri työskenteli 15 vuotta kansainvälisten konttivarustamoiden palveluksessa myynti- ja johtamistehtävissä sekä teollisuudessa logistiikkapalveluiden hankkijana. Taustansa vuoksi hän kokee vahvuudekseen käytännön yrityselämän ja toimialan realiteettien yhdistämisen akateemiseen tutkimukseen.

Marko Sipura, Kuljetussektorin johtaja, Puolustusvoimien logistiikkalaitos

Nina Stenström-Iivarinen, Supply Chain Director, Naapurin Maalaiskana Oy

Ninalla on pitkä kokemus erilaisista toimitusketjun, logistiikan ja hankinnan tehtävistä. Tällä hetkellä hän toimii toimitusketjun johtajana Naapurin Maalaiskanalla ja vastaa konsernin (Scandi Standard) epäsuorista hankinnoista. Aikaisempia työnantajia ovat olleet mm. Raisio Oyj sekä Nokia Mobile Phones. Nina on myös toiminut Turun AMK:ssa hankinnan ja toimitusketjun opettajana.

Ville Tiainen, Sourcing Engineer, Valmet Automotive EV Power Oy

Villellä on vahva kokemus logistiikasta ruohonjuuritasolta lähtien, kun lukioiässä aloitettu varastotyö on kantanut alan innostusta tähän asti. Nykyään työt epäsuorien hankintojen parissa Valmet Automotivella vievät mukanaan niin MRO- kuin projektihankintojen maailmaan sekä erilaisiin kehitysprojekteihin.

LOGYn toiminnassa Ville on ollut aktiivi vuodesta 2017 lähtien, toimien vuosien varrella Savo-Karjalan alueen johtoryhmän sihteerinä, Sisälogistiikkafoorumissa sekä Young Professionalsin puheenjohtajana. Nykyään hän on hallituksen lisäksi Varsinais-Suomen alueen johtoryhmän jäsen ja Hankintafoorumin Epäsuorien hankintojen tiimin vetäjä.


Alueet

Yhdistyksessä on kaksitoista aluetta, joilla on omat johtoryhmänsä. Tarkempaa tietoa alueista ja niiden yhteyshenkilöistä löytyy kunkin alueen omilta sivuilta.


Foorumit

LOGY ry:llä on neljä ammatillista foorumia: Hankinta-, Kuljetus-, SCM- ja Sisälogistiikkafoorumi. Jokaisella näistä on oma johtoryhmä, jonka jäsenten tiedot löytyvät kunkin foorumin omilta sivuilta.


Palkintovaliokunta 2024

Palkintovaliokunnan tehtävä on päättää LOGYn jakamien kannusteapurahojen, palkintojen ja tunnustusten saajista pois lukien LOGYn alueiden myöntämät alueelliset tunnustukset. Lisäksi valiokunta lukee ja arvioi palkittaviksi esitettävät opinnäytetyöt sekä valitsee palkintojen ja stipendien saajat. Valiokunnan tehtäviin kuuluu myös tukea LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa palkitsemisen alueella.

Palkintovaliokunnan puheenjohtajana toimii Anna Aminoff, Associate Professor, Hanken.

Muut jäsenet:

 • Pekka Aaltonen, toimitusjohtaja, Logistiikkayritysten Liitto ry
 • Anu Bask, dosentti, yliopiston lehtori, Turun yliopisto
 • Kaija Haapasalo, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Jukka Hallikas, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Ville Hinkka, Senior Scientist Transport and Logistics, VTT
 • Sanna Nieminen, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Sami Sarpola, Senior Manager, Nokia Technologies
 • Hanna van der Steen, toiminnanjohtaja, LOGY ry

Valiokunnan sihteerinä toimii liiketoiminta- ja kehityspäällikkö Maarit Mänttäri, LOGY ry.


Vuosikokoukset

Yhdistyksellä on kaksi virallista, sääntömääräistä kokousta vuosittain: kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa päätetään jäsenmaksut, käsitellään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kokouksiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki yhdistyksen jäsenet, ja kutsut kokouksiin lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.


Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiö (LTES)

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiön (LTES) tarkoituksena on hankinta- ja ostotoiminnan sekä logistiikan ensisijaisesti Suomessa tapahtuvan käytäntöä tukevan tutkimuksen ja opetuksen edistäminen.

LTES:n hallitukseen kuuluvat kaudella 2024:

 • Olli-Pekka Juhantila, kuntayhtymän johtaja, Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Anna Aminoff, Associate Professor, Hanken Svenska handelshögskolan
 • Pekka Heikkilä, toimitusketjujen ja hankinnan tehostamisen asiantuntija, Kajalahti Oy
 • Markku Kauhanen, Procurement Director Global Operations, Lumon Group
 • Pasi Kurkinen
 • Janne Lehtimäki, toimitusjohtaja, Leafhill Solutions Oy
 • Timo Pohjosenperä, tutkijatohtori, Oulun yliopisto
 • Harri Pyykkö, erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Sami Sarpola, Senior Manager, Business Process Design, Nokia Technologies Oy
 • Jyri Vilko, Associate Professor, LUT

Kunniapuheenjohtajuudet ja kunniajäsenyydet

LOGYn kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • toimitusjohtaja Paul Salminen
 • varatuomari Jyrki Kurkinen

LOGYn kunniajäsenyyden ovat saaneet:

 • ekonomi Paavo Ahava
 • materiaalijohtaja Lasse Härkönen
 • kansliapäällikkö Juhani Korpela
 • professori Otto Wahlgren
 • toimitusjohtaja Kari Litja

Yhdistyksen alueen kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • Keijo Malin LOGY Etelä
 • Kallas Liias LOGY Päijät-Häme
 • Reijo Lehtinen LOGY Häme
 • Mikko Näkkilä LOGY Keski-Suomi
 • Simo Hokkanen LOGY Keski-Suomi
 • Tapio Järvensivu LOGY Pirkanmaa
 • Pekka Orne LOGY Varsinais-Suomi
 • Pekka Salonen LOGY Häme
 • Orhan Nasib LOGY Pirkanmaa