LOGYn organisaatio

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys. Sen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 15 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja yhdistyksen syyskokous valitsee aina viisi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja toimikausia voi olla maksimissaan kaksi peräkkäin. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa ohjata ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja taloutta sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä valmistella ja tehdä aloitteita kansantaloudellisesti merkittävistä asioista.

Missiomme, visiomme ja arvomme


LOGYn hallitus 2023

PUHEENJOHTAJA

Janne Lehtimäki, toimitusjohtaja, Leafhill Solutions Oy | LinkedIn

Lehtimäki johtaa Leafhill Solutions Oy:tä, joka tuottaa yrityksille Neljännen osapuolen logistiikkamallilla (4PL) logistiikkaosastopalvelua ja -kehitysprojekteja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus toimitusketjun hallinnasta mm. Nurminen Logistics SVP:nä ja Kuehne + Nagel 4PL-liiketoimintayksikön johtajana.

LOGYssä hän on toiminut aiemmin mm. hallituksen varapuheenjohtajana ja jäsenenä sekä Satakunnan alueen puheenjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi hän on Logistiikan Tutkimuksen Edistämissäätiön hallituksen varapuheenjohtaja.

VARAPUHEENJOHTAJAT

Eija Repo, toimitusjohtaja, Nordic Source Osuuskunta

Jyri Vilko, Associate Professor, LUT

HALLITUKSEN MUUT JÄSENET

Henri Ahlqvist, logistiikka-asiantuntija, Sweco PM Oy | LinkedIn

Henrillä on logistiikasta noin 17 vuoden kokemus, josta 14 vuotta teknisen tukkukaupan puolelta Ahlsellilla, missä ura kulki suorittavan tason tehtävistä työnjohdon kautta laatupäälliköksi ja lopulta varastopäälliköksi. Mukaan mahtui monia toiminnan kehitysprojekteja, mm. varastonhallintajärjestelmän sekä miniload-varastoautomaatin käyttöönottoa.

Sen jälkeen Henri toimi LIMOWA ry:n toiminnanjohtajana/Teknologiakeskus TechVillan logistiikka-asiantuntijana. Syksystä 2021 lähtien hän on työskennellyt Swecolla sisälogistiikan asiantuntijana mm. teollisuus-, sote- ja varastoprojekteissa.

Anna Aminoff, apulaisprofessori, Hanken

Anna Aminoff toimii apulaisprofessorina Hankenilla (Svenska Handelshögskolan) vastuualueenaan vastuulliset toimitusketjut. Annan erityisiä tutkimusalueita ovat hankintojen kyvykkyyksien kehittäminen sekä kiertotalouden liiketoimintamallit. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja Aalto-yliopistossa.

Pekka Heikkilä, toimitusketjujen ja hankinnan tehostamisen asiantuntija, Kajalahti Oy

Olli-Pekka Häkkilä, Director of Logistics, Company IT and Logistics, Elisa Oyj

Sami Karling, Partner, Zeal Sourcing Oy | LinkedIn

Sami on kokenut hankintajohtaja, joka on toiminut sekä suorissa että epäsuorissa hankintatehtävissä useilla eri liiketoiminta-aloilla, mm. Telialla, Nokialla, Wihurilla, Vaasan Groupissa, Apetitilla ja Konecranesilla.

Markku Kauhanen, Grain Manager, Lantmännen Agro Oy

Laaja-alainen kokemus hankintojen johtamisesta epäsuorista suoriin ja julkisista hankinnoista teollisuuden strategisiin hankintoihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja muutosjohtamiseen. Pisin kokemus energia- ja elintarviketeollisuudesta, ura mm.: Hansel, Paulig, Fazer, Meira. Erikoisosaamisalueina kansainväliset hyödyke- eli ns. commodity-markkinat ja riskien hallinta sekä vastuullisuuskonseptien rakentaminen arvoketjuissa.

Pasi Kurkinen, Global Category Manager, Logistics, Cargotec | LinkedIn

Pasi Kurkinen toimii logistiikan kategoriapäällikkönä Cargotecillä ja vastaa konsernin globaaleista logistiikkahankinnoista. Ennen Cargotecia hän on työskennellyt Valmetilla, Metsolla ja Valmet Automotivella mm. kuljetuspäällikkö- ja asiantuntijatehtävissä. Kurkinen on Kuljetusfoorumin johtoryhmän jäsen sekä LOGY Varsinais-Suomen johtoryhmän jäsen.

Lauri Osmala, LOGY Savo-Karjalan alueen puheenjohtaja

Pekka Perttunen, Country Manager, Expense Reduction Analysts | LinkedIn

Pekka Perttunen on toiminut Expense Reduction Analysts'n (ERA) Suomen maajohtajana vuodesta 2008 lähtien. ERA on kansainvälinen kustannustenhallintaan erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Kuluvien vuosien aikana Pekan johtama organisaatio on tehostanut satojen suomalaisyritysten hankintatoimea, lähinnä epäsuorien hankintojen osalta niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Aiemmin Pekka on toiminut mm. teknisessä tukkukaupassa Ahlsell Oy:n talousjohtajana, vastaten henkilöstö-, ICT- ja taloushallinnosta sekä yrityskauppoihin liittyvistä integraatioista. Hän on myös työskennellyt vähittäis- ja tukkukaupassa RTV-Yhtymässä sekä ympäristöalalla toimivassa Lassila & Tikanojassa. Valmistavan teollisuuden kokemusta puolestaan on kertynyt mm. Lapinleimu Oy:stä (nyk. Fläktwoods).

Toimintojen rakentava kehittäminen, vastuullisuus ja luova ajattelu ovat Pekan arvoja työelämässä.

Timo Pohjosenperä, tutkijatohtori, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Timo Pohjosenperä tutkii ja opettaa logistiikkaa ja markkinointia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Viimeaikaisia tutkimusteemoja ovat olleet mm. terveydenhuollon logistiikka, palveluiden modulaarisuus ja kestävät ratkaisut toimitusketjuissa. Ennen yliopistotehtäviä hän toimi eri tehtävissä kuljetusalalla.

Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana Pohjosenperä on osallistunut aktiivisesti LOGYn toimintaan hallituksessa, Pohjois-Suomen alueen johtoryhmässä, SOTE-teemaisen seminaaripäivän suunnittelutiimissä ja Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiön hallituksessa.

Harri Pyykkö, Senior Scientist, VTT

Marko Sipura, Kuljetussektorin johtaja, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos

Veli-Matti Syrjänen, erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintäministeriö

Veli-Matti toimii Logistiikan ja tavaraliikenteen liikenneneuvoksena liikenne- ja viestintäministeriön palveluosastolla. Hänen työpöydällään ovat erityisesti maanteiden tavarankuljetukset, kansainväliset sopimukset sekä kuljetusalan EU- ja kansallinen lainsäädäntö.

Veli-Matilla on noin 15 vuoden työkokemustausta DHL Expressin laatupäällikkönä, ympäristöpäällikkönä, työsuojelupäällikkönä sekä huolinnan esimiehenä, aluehallintoviraston liikennealan työsuojelutarkastajana, lentoyhtiön esimiestehtävissä, varastopäällikkönä ja ahtaajanakin hän on toiminut. Veli-Matti on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

LOGYn hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen toimitusjohtaja.


Alueet

Yhdistyksessä on kaksitoista aluetta, joilla on omat johtoryhmänsä. Tarkempaa tietoa alueista ja niiden yhteyshenkilöistä löytyy kunkin alueen omilta sivuilta.


Foorumit

LOGY ry:llä on neljä ammatillista foorumia: Hankinta-, Kuljetus-, SCM- ja Sisälogistiikkafoorumi. Jokaisella näistä on oma johtoryhmä, jonka jäsenten tiedot löytyvät kunkin foorumin omilta sivuilta.


Palkintovaliokunta 2023

Palkintovaliokunnan tehtävä on päättää LOGYn jakamien kannusteapurahojen, palkintojen ja tunnustusten saajista pois lukien LOGYn alueiden myöntämät alueelliset tunnustukset. Lisäksi valiokunta lukee ja arvioi palkittaviksi esitettävät opinnäytetyöt sekä valitsee palkintojen ja stipendien saajat. Valiokunnan tehtäviin kuuluu myös tukea LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa palkitsemisen alueella.

Palkintovaliokunnan puheenjohtajana toimii Anna Aminoff, Associate Professor, Hanken.

Muut jäsenet:

 • Pekka Aaltonen, toimitusjohtaja, Logistiikkayritysten Liitto ry
 • Kaija Haapasalo, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Jukka Hallikas, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Ville Hinkka, D. Sc. (Tech.) Senior Scientist Transport and Logistics, VTT
 • Olli-Pekka Juhantila, kuntayhtymän johtaja, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Anu Bask, dosentti, yliopiston lehtori, Turun yliopisto
 • Markku Henttinen, toimitusjohtaja, LOGY ry

Valiokunnan sihteerinä toimii koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri, LOGY ry.


Vuosikokoukset

Yhdistyksellä on kaksi virallista, sääntömääräistä kokousta vuosittain: kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa päätetään jäsenmaksut, käsitellään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kokouksiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki yhdistyksen jäsenet ja kutsut kokouksiin lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.


Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiö (LTES)

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiön (LTES) tarkoituksena on hankinta- ja ostotoiminnan sekä logistiikan ensisijaisesti Suomessa tapahtuvan käytäntöä tukevan tutkimuksen ja opetuksen edistäminen.

LTES:n hallitukseen kuuluvat kaudella 2023:

 • Olli-Pekka Juhantila, kuntayhtymän johtaja, Salon seudun koulukuntayhtymä
 • Jyri Vilko, Associate Professor, LUT
 • Janne Lehtimäki, toimitusjohtaja, Leafhill Solutions Oy
 • Harri Pyykkö, erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Pasi Kurkinen, Global Category Manager, Cargotec Finland Oy
 • Sami Sarpola, Senior Manager, Business Process Design, Nokia Technologies Oy
 • Markku Kauhanen, Grain Manager, Lantmännen Agro Oy
 • Anna Aminoff, Associate Professor, Hanken Svenska handelshögskolan
 • Pekka Heikkilä, toimitusketjujen ja hankinnan tehostamisen asiantuntija, Kajalahti Oy
 • Timo Pohjosenperä, tutkijatohtori, Oulun yliopisto

LTES:n hallituksen asiamiehenä toimii Markku Henttinen, toimitusjohtaja, LOGY ry.


Kunniapuheenjohtajuudet ja kunniajäsenyydet

LOGYn kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • toimitusjohtaja Paul Salminen
 • varatuomari Jyrki Kurkinen

LOGYn kunniajäsenyyden ovat saaneet:

 • ekonomi Paavo Ahava
 • materiaalijohtaja Lasse Härkönen
 • kansliapäällikkö Juhani Korpela
 • professori Otto Wahlgren
 • toimitusjohtaja Kari Litja

Yhdistyksen alueen kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • Keijo Malin LOGY Etelä
 • Kallas Liias LOGY Päijät-Häme
 • Reijo Lehtinen LOGY Häme
 • Mikko Näkkilä LOGY Keski-Suomi
 • Simo Hokkanen LOGY Keski-Suomi
 • Tapio Järvensivu LOGY Pirkanmaa
 • Pekka Orne LOGY Varsinais-Suomi
 • Pekka Salonen LOGY Häme
 • Orhan Nasib LOGY Pirkanmaa