Koulutusohjelman sisältö

Hankintapäällikön koulutusohjelma 2024-2025 sisältää 15 eri aihetta, viisi eri kouluttajaa, 14 koulutuspäivää (3 lähipäivää, 11 etäpäivää), sekä noin kuusi itse-/vertaisopiskelupäivää.


9-10.4.2024 
Hankinta osana organisaation liiketoimintaa ja toimitusketjua 

Koulutuksen laajuus: 2 pv
Koulutuksen toteutusmuoto: LÄHI
Koulutuksen sisältö:

 • Hankinnan rooli yrityksessä
 • Hankintojen prosessit ja niiden johtaminen
 • Toimitusketjun hallinnan perusteet ja hankinnan yhteys toimitusketjun hallintaan
 • Kohti ulkoisten resurssien johtamista
Kouluttajana:
Ilkka Sillanpää


7.5.2024
Hankinnat ja talous 

Koulutuksen laajuus: 0,5 pv
Koulutuksen toteutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Ulkoisten resurssien merkittävä osuus kustannuksista
 • Hankintaosaamisen yhteys kannattavuuteen
 • Hankinnan vaikutus tuloksentekoon ja kannattavuuteen
 • Hankinnan kannattavuusvaikutusten arviointi
Kouluttajana:
Hanna Pajunen-Muhonen

5.6. ja 12.-13.6.2024
Kilpailuttaminen 

Koulutuksen laajuus: 1,5 pv (3*0,5 pv)
Koulutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Kilpailutuksen suunnittelu
 • Kilpailutusprosessi
 • Toimittajan valinta ja valmistelu
 • Kilpailutuksen tulosten jalkautus
Kouluttajana:
Ilkka Sillanpää

27.8.2024
Neuvottelutaidot 

Koulutuksen laajuus: 1 pv
Koulutuksen toteutusmuoto: LÄHI
Koulutuksen sisältö:

 • Neuvotteluaseman rakentaminen ja hyödyntäminen
 • Hankinnan valmistautuminen neuvotteluun
 • Onnistuneen neuvottelun perusasiat
 • Neuvottelutapahtuma tulokselliseksi
 • Neuvottelu SRM-elinkaarena
Kouluttajana:
Satu Welling

3.-4.9.2024
Hankintasopimukset ja lainsäädäntö 

Koulutuksen laajuus: 1 pv (2 * 0.5 pv)
Koulutuksen toteutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Kokonaisvaltainen sopimusymmärrys rakenteesta, keskeisestä sisällöstä ja sopimusprosessista
 • Ostosopimuksen elinkaari ja sisältö
 • Yleiset sopimusehdot ja toimituslausekkeet
 • Tärkeät huomioitavat asiat sopimuksen laatimisessa
Kouluttajana:
Harri Laakso

12.9.2024
Hankintojen mittaaminen 

Koulutuksen laajuus: 0,5 pv
Koulutuksen toteutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Mitä ja miksi mitataan
 • Mittaamisen haasteet ja eroavaisuudet eri hankinnoissa
 • Mitä aihealueita hankinnassa pitää mitata
 • Hankinnan tuloskortti ja muut mittaamisen työkalut ja käytännöt
 • Onnistuneen mittariston luominen
Kouluttajana:
Ilkka Sillanpää

24.9.2024
Ennustaminen ja S&OP 

Koulutuksen laajuus: 0,5 pv
Koulutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Mitä ennustamisella tavoitellaan ja ennustamisen eri osa-alueet
 • Ennustamisen menetelmät ja työkalut
 • Proaktiivinen toimittajamarkkinatuntemus ja muutosten ennustaminen
 • Toimittajamarkkinan, kysynnän ja tarjonnan ennustaminen (S&OP)
Kouluttajana:
Ilkka Sillanpää


28.10.2024
Toimittajien taloudellisen suorituskyvyn arviointi ja mittaaminen 

Koulutuksen laajuus: 0,5 pv
Koulutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Yrityksen taloudellisten toimintaedellytysten tunteminen
 • Keskeiset tuloksentekoon ja kannattavuuteen liittyvät tunnusluvut ja mittarit
 • Toimittajan taloudellisen suorituskyvyn arvioinnin ja seurannan menetelmät ja työkalut
Kouluttajana:
Hanna Pajunen-Muhonen

 

5.11. ja 13.11.2024
Toimittajien johtaminen 

Koulutuksen sisältö: 1 pv (2 * 0,5 pv)
Koulutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Suunnitelmallinen ja johdettu SRM
 • Sisäisen yhteistyön toimintamallit
 • Toimittajasuhteen seuranta ja kehittäminen sekä normaalista poikkeamiin varautuminen
 • Vuorovaikuttamisen taidot hankinnoissa
Kouluttajana:
Lauri Vihonen

27.11.2024
TCO ja toimittajan kustannusrakenteen mallintaminen 

Koulutuksen laajuus: 0,5 pv 
Koulutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Taloudellisen kokonaisnäkemyksen merkitys
 • Millaisissa tilanteissa kokonaiskustannuslaskentaa kannattaa tehdä?
 • Kokonaiskustannuslaskenta ja laajempi näkökulma elinkaaren aikaisiin kustannuksiin (Total Cost of Ownership)
 • Toimittajien kustannusrakenteen mallintaminen ja sen hyödyntäminen
 • Kokonaiskustannusajattelun haasteet
Kouluttajana:
Hanna Pajunen-Muhonen

3.-4.12. ja 10.12.2024
Kategoriajohtaminen 

Koulutuksen laajuus: 1,5 pv (3 * 0,5 pv)
Koulutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Mitä kategoriajohtamisella tavoitellaan – kategoriajohtamisen hyödyt ja onnistumisen edellytykset
 • Kategoriajohtamisen pääperiaatteet ja peruspilarit
 • Kategoriajohtamisen prosessi ja toimijat
 • Kategoriastrategiat ja niiden kytkökset liiketoimintaan
 • Kategoriastrategian luominen
 • Kategoriastrategian jalkauttaminen ja muutoksen johtaminen
 • Kategorian jatkuva analysointi, raportointi ja kehittäminen
Kouluttajana:
Hanna Pajunen-Muhonen

14.1.2025
Vastuullisuus ja riskienhallinta 

Koulutuksen laajuus: 0,5 pv
Koulutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Yritystoiminnan vastuullisuuden arvioiminen, mittaaminen ja kehittäminen
 • Vastuullisuuden eri näkökulmat – sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen vastuu
 • Vastuullisuus hankinnoissa, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus
 • Vastuullisuuteen liittyvät standardit
 • Riskienhallinnan tavoitteet ja näkökulmat
 • Hankinnan ja toimittajamarkkinariskien arviointi osava yrityksen riskienhallinnan prosessia
 • Hankinnan ja toimittajamarkkinariskien arvioinnin menetelmä ja työkalut
 • Riskienhallinnan esimerkkejä
Kouluttajana:
Ilkka Sillanpää

29.-30.1.2025
Hankinnan digitalisaatio 

Koulutuksen laajuus: 1 pv (2 * 0,5 pv)
Koulutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Hankinnan digitalisoinnin kokonaiskuva ja sisältö
 • Hankinnan digitalisoinnin tavoittet ja niiden tunnistaminen
 • Erilaisia digitalisoinnin toteutusmalleja
 • Käytännön esimerkkejä
Kouluttajina:
Lauri Vihonen 

11.-12.2.2025:
Hankintojen johtaminen ja organisointi 

Koulutuksen sisältö: 1 pv (2 * 0,5 pv)
Koulutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Miten löytää strategisempi ote hankintoihin?
 • Hankintaohjautuvasta liiketoimintaohjautuvaksi
 • Holistinen näkemys ja hankintojen johtaminen kategorioiden kautta
 • Hankinnan strategiat ja niiden laatiminen
 • Hankintatoimen tehtävät ja niiden organisointi
 • Hankinnan prosessit ja organisointimalleja
 • Hankinnan avainkyvykkyydet
 • Hankinnan onnistumisen arviointi ja mittaaminen
Kouluttajana:
Hanna Pajunen-Muhonen

6.3.2025:
Hankinnan sidosryhmäyhteistyö ja hankinnan palvelumuotoilu 

Koulutuksen sisältö: 1 pv (2 * 0,5 pv)
Koulutusmuoto: ETÄ
Koulutuksen sisältö:

 • Hankinnan sidosryhmät ja niiden tarpeiden tunnistaminen
 • Sidosryhmäyhteistyö organisaation eri tasoilla
 • Hankinnan ja palvelumuotoilun yhteys
 • Hankinnan palvelumuotoiluprosessi ja menetelmät
 • Käytännön esimerkkejä
Kouluttajana:
Lauri Vihonen