Antti Auramo: LOGYn koulutusohjelma laajensi kokonaiskuvaa hankinnan merkityksestä

09.01.2023

Sandvik Mining and Construction Oy:n Antti Auramo suoritti LOGYn yli 20 koulutuspäivää sisältäneen hankinnan koulutusohjelman. Haastattelimme Auramoa, minkälaisia ajatuksia hänelle jäi mittavasta koulutusohjelmasta.

Sandvik Mining and Construction Oy on yksi maailman johtavia kaivos- ja urakointiteollisuuden laitteiden, kaluston, varaosien, palveluiden ja teknisten ratkaisuiden toimittajia. Käyttökohdealueita ovat esimerkiksi kallio-poraus, jyrsintä, lastaus ja kuljetus, tunnelinteko ja louhinta.

Ostaja Antti Auramon vastuualueelle kuuluu ​​mm. elektroniikkakomponenttien ostaminen, mikä on viime on viime vuosien toimintaympäristön mullistuksissa muuttunut entistä haastavammaksi ja liiketoimintakriittiseksi toiminnoksi. Tukea päivittäiseen tekemiseen Auramo lähti hakemaan LOGYn hankintakoulutusohjelmasta, joka koostuu operatiivinen osaaminen-, syventävien taitojen ja menetelmäosaaminen- sekä strateginen kyvykkyys -tason koulutuksista. Koulutusohjelman tarjonnassa on useampia eri koulutuksia, joista osallistujan tulee suorittaa vähintään 20 koulutuspäivää.

Antti, suoritit LOGYn hankinnan koulutusohjelman, joka sisälsi yhteensä yli 20 koulutuspäivää. Mikä oli mielestäsi parasta yksittäisissä koulutuspäivissä?

"Koulutukset olivat kauttaaltaan osallistavia, mikä mahdollisti oppimisen opettajalta myös toisiltamme eli kurssikavereilta. Koulutustilaisuuksien voisi kuvailla muistuttavan osittain todellista työelämää – ryhmätöissä paneuduttiin sopivasti rajattuihin ongelmiin ja kysymyksiin, joita yhdessä ratkaistiin ja sitten tuotos esiteltiin muille ryhmille. Tämä on tuttu ja kaiken aikaa lisääntyvä menetelmä myös työelämässä."

Entä koko koulutusohjelmassa?

"Koulutusohjelma laajentaa kokonaiskuvaa hankinnan merkityksestä organisaatioiden toimintaan, tuloksentekokykyyn ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle. Tämä auttaa hahmottamaan myös yleisemmin sitä, miten asiat linkittyvät toisiinsa kun mietitään, miten yrityksissä voidaan tehdä asioita paremmin ja kyseenalaistaa ehkä jo vanhentuneita toimintatapoja."

Miten koulutusohjelma on edistänyt ammatillista kehittymistäsi?

"Osaan tarkastella omaa toimintatapaa kriittisemmin ja tiedän, mihin kiinnittää huomiota ja mihin toisaalta ei kannata uhrata liikaa aikaa. Yleisesti olen matalammalla kynnyksellä yhteydessä toimittajiin sekä myös oman organisaation eri osastoihin, koska koulutusten myötä kirkastuu entisestään, miten tärkeää on tehdä ja parantaa jatkuvasti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa."

Minkälaista osaamista hankinnan ammattilaisilta vaaditaan mielestäsi tulevaisuudessa?

"Toimittajamarkkinoiden entistä parempi tunteminen niin paikallisesti kuin globaalisti. Vastuullisuus- ja ympäristökysymykset tuovat tähän merkittävästi lisää haastetta ja tekemistä. Näkisin, että niin hankinta kuin operatiivinen ostokin kehittyy jatkossa entistä proaktiivisemmaksi koko organisaatiota palvelevaksi strategiseksi toiminnoksi."

Minkälaisella koulutuksella tai muilla osaamisen kehittämisen keinoilla haluat jatkossa ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistasi?

"Hankintaan ja ostoon liittyvien digityökalujen kehittäminen ja opetteleminen on tärkeää jatkossakin, mutta ehkä kaikkein tärkeintä on kehittää omia vuorovaikutustaitoja niin, että osaa kommunikoida oman tontin haasteet ja tarpeet muille sidosryhmille riittävän selkeästi ja oikea-aikaisesti. Olennaista on myös osata esittää oikeanlaisia kysymyksiä sekä toimittajakentälle että työpaikan sisäisille osastoille, jotta saa tarvittavia tietoja omaan työhön liittyen ja kokonaiskuva mahdollisuuksineen ja riskeineen pysyy ajan tasalla."

Suositteletko LOGYn koulutusohjelmaa ja jos, niin kenelle?

"Ehdottomasti, erityisesti hankinnan ja oston parissa työskenteleville mutta myös organisaatioiden päättäville elimille. Hankintatoimen merkitys ja potentiaali onneksi tunnistetaan jo suurimassa osassa organisaatioita, mutta parantamisen varaa on varmasti."


Tiesitkö: LOGYn Hankinnan koulutusohjelma sisältää kansainvälisen sertifikaatin

LOGYn Hankinnan koulutusohjelmalla on kansainvälinen IFPSM Programme Accreditation Standard (PAS) -sertifikaatti, jonka osallistuja saa suoritettuaan kaikki Hankinnan koulutusohjelman edellyttämät koulutuspäivät.

PAS (Programme Accreditation Standard) sertifikaatti takaa, että LOGYn koulutusohjelma kokonaisuudessaan täyttää kansainväliset kriteerit ja tarjoaa osallistujilleen laadukasta hankinnan koulutusta ajanmukaisilla pedagogisilla menetelmillä. Sertifikaatti takaa, että LOGYn Hankinnan koulutusohjelma:

  • on sisällöltään relevantti nykypäivän hankinnan ja toimitusketjujen toimialalla
  • on rakenteeltaan toimiva ja opiskelijalähtöinen
  • soveltuu kansainväliseen toimintaympäristöön.

PAS-sertifikaatin myötä LOGYn Hankinnan koulutusohjelma on kansainvälisesti tunnustettu alan toimijoiden keskuudessa. Koulutusohjelman suorittaneet saavat henkilökohtaisen todistuksen IFPSM:ltä tunnustuksena sertifioidun Hankinnan koulutusohjelman suorittamisesta, joka osaltaan antaa lisäarvoa ammatilliseen kehittymiseen kansainvälisissä tehtävissä.

> Lue lisää LOGYn Hankinnan koulutusohjelmasta