Astu mukaan strategialaivaan!

18.01.2021

Hankinta-Suomi - tule mukaan rakentamaan julkisten hankintojen yhteistä Suomen mallia

Suomessa on laaja joukko julkisten hankintojen osaavia ammattilaisia, joiden työ on haastavaa yksityiskohtaisen sääntelyn, monien yhteiskunnallisten tavoitteiden, loppuasiakkaiden toiveiden ja eri toimialojen erityispiirteiden vuoksi. Nämä hankkijat pitävät huolen siitä, että saamme verovaroillamme tehtyä laadukkaita, kustannustehokkaita ja kestäviä hankintoja.

Tätä työtä ja näitä päämääriä tukeakseen valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 julkisten hankintojen vaikuttavuutta edistävän Hankinta-Suomi ohjelman yhdessä Kuntaliiton kanssa. Ohjelma tähtäsi alusta asti kansallisen julkisten hankintojen strategian laatimiseen. Työhön kutsuttiin mukaan laaja joukko hankintojen ammattilaisia sekä asiantuntijoiden että johdon tasolta. Työtä tukivat myös useat asiantuntijaorganisaatiot ja akateemisen puolen edustajat.

Strategiaa valmisteltiin vuoden päivät. Strategian valmistelun tueksi perustettiin sekä valtion virastojen että kuntien johtajista koostuva Hankinta-Suomi-foorumi ja tämän lisäksi hankinta-ammattilaisista koostuva valmisteluryhmä. Valmistelutyössä keskityttiin niihin teemoihin, joita pidettiin keskeisinä julkisten hankintojen vaikuttavuuden edistämisen kannalta sekä mm. hankintojen tulevaisuusskenaarioihin. Valmisteluryhmän laatiman julkisten hankintojen tilannekuvan pohjalta pystyttiin paremmin arvioimaan niitä toimia, joihin on tarkoituksenmukaista ryhtyä julkisten hankintojen vaikuttavuuden edistämiseksi.

Muun muassa Vantaan kaupunki oli aktiivisesti mukana valmistelutyöryhmässä alusta alkaen. Tällaisessa laaja-alaisessa yhteistyössä tulevat kaikki julkisten hankintojen näkökulmat esille. Valmistelutyö oli erittäin osallistavaa ja siinä pystyi hyvin tuomaan oman näkemyksensä esille.

Syyskuussa 2020 Suomen ihan ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin. Strategia koostuu kahdeksasta kehittämisen osa-alueesta, jotka ovat kaikki riippuvaisia toisistaan. Tätä on kuvattu strategiassa laivateemaisesti näin:

”Jotta julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseen saadaan tuulta purjeisiin, tulee strategisen johtamisen ja hankintataitojen olla kunnossa. Tietojohtaminen ja vaikuttavuuden arviointi tukevat strategista johtamista ja pitävät huolen, että kurssi on oikea.

Kehittämistyön runkona on toimivien ja laadukkaiden tuotteiden sekä palveluiden hankkiminen siten, että kaikki osapuolet ovat osallisina prosessissa ja markkinat ovat elinvoimaiset. Innovaatiot syntyvät parhaiten mahdollistavien ajatusten myötätuulessa.

Jotta laivamme seilaa eteenpäin vastuullisesti, tulee julkisissa hankinnoissa huomioida taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.

Kun otamme kansallisesti yhteisen kurssin,
saamme aikaan vaikuttavampia hankintoja.

Kun otamme kansallisesti yhteisen kurssin, saamme aikaan vaikuttavampia hankintoja. Siksi strategiaan on muodostunut kahdeksan toisiaan tukevaa tahtotilaa ja niitä konkretisoivat tavoitteet. Strategian sivuilla on myös esimerkkejä niistä toimenpiteistä, joihin ryhtymällä muutamme strategian toiminnaksi.”

Strategia alkaa muuttua toiminnaksi perustetuissa teemaryhmissä, joita on yhteensä kahdeksan, yksi jokaiseen tahtotilaan. Teemaryhmät ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ryhmiä ja ne toteuttavat konkreettisia toimenpiteitä, joista syntyy esimerkiksi työkaluja, toimintamalleja sekä selvityksiä. Toimenpiteiden avulla pääsemme lähemmäs strategisten tahtotilojen toteutumista. Vantaa on lähtenyt sosiaalisen kestävyyden teemaryhmän veturiksi.

Kirjoitimme tämä blogin yhdessä, koska haluaisimme kutsua sinutkin mukaan strategialaivaan ja seilaamaan yhteisesti samaan suuntaan. Tiedämme, että hankinta-ammattilaisilla on voimakas halu kehittää hankintoja, mutta tähän tarvitaan riittävästi työkaluja ja organisaation johdon sitoutuminen. Tulkaa siis mukaan rakentamaan julkisten hankintojen yhteistä Suomen mallia, jolla siirrymme tarjoajien, hankintayksiköiden ja palvelunkäyttäjien erilaisia näkemyksiä korostavasta asetelmasta saman pöydän ääreen ratkomaan yhteisiä haasteita, olkoot ne sitten hiilineutraalisuuden toteutumista, keinoja tunnistaa ja ehkäistä harmaata taloutta tai jotain ihan muuta.
Olennaista on, että ratkomme niitä yhdessä.

Astu siis rohkeasti mukaan strategialaivaan!

Tarja Sinivuori-Bold, Hankinta-Suomi ohjelmajohtaja, finanssineuvos, Valtiovarainministeriö
Katariina Huikko, johtava lakimies, Kuntaliitto
Tiina Ekholm, hankintajohtaja, Vantaan kaupunki

Lue lisää Hankinta-Suomesta >

Tarja Sinivuori-Bold pitää aiheesta puheenvuoron 15.4. verkkoseminaarissa:

Julkishallinnon hankinnan ja logistiikan päivä