Erinomaiset tutkimukset ja opinnäytetyöt palkittiin

15.12.2014

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on valinnut vuoden parhaat hankinta/logistiikka-alan tutkimukset ja opinnäytteet. Varat stipendeihin myöntää Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES).

Vuoden 2014 hankinta/logistiikkatutkimus (väitöskirja):
Ville Hinkka
Implementation of RFID Tracking across the Entire Supply Chain
Aalto yliopisto

LOGYn palkintovaliokunta arvioi työn laadukkaaksi ja kiitteli myös sitä, että väitöskirjaksi työn tulokset olivat harvinaisen hyvin myös käytäntöön hyödynnettävissä.

Vuoden 2014 hankinta/logistiikkaopinnäytetyö (diplomityö / pro gradu):
Anton Jukola
Integration of sales channels in multichannel retail organizations - Controlling intra-organizational channel conflict
Aalto yliopisto

LOGYn palkintovaliokunta piti työn aihetta kiinnostavana, työ oli moitteeton ja sen käytännön hyöty hyvä ja sovellettavissa.

Vuoden 2014 AMK-hankinta/logistiikkaopinnäytetyö:
Tiina Sorvari
Tulli- ja valmisteverovarastoinnin vaatimukset palveluvarastossa
Metropolia / DB Schenker

LOGYn palkintovaliokunta kiitteli työn hyvää teoriaa ja piti työhön sisältyvää opaskirjaa hyödyllisenä käytännössä.