Hangö Stevedoring muutti lomautuskäytäntöjään

15.09.2017

Hangö Stevedoring muutti lomautuskäytäntöjään
Västra Nyland, 15 Sep 2017, 4:-
Hangö Stevedoring on muuttanut suunnitelmiaan ahtaajien lomauttamisesta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan yhtiön oli tarkoitus lomauttaa 25 ahtaajaa. Jotta kaikkia työntekijöitä kohdeltaisiin tasapuolisemmin, lomautukset kohdistetaan kaikkiin noin 130 työntekijään. Lomautukset toteutuvat 25 henkilön ryhmissä vuoropäivinä ja järjestelmä on käytössä vuoden 2018 loppuun asti. Myös työnjohto on ollut lomautettuna ja neuvottelee parhaillaan uusista lomautuksista. Työnjohto on Pro:n jäseniä ja ahtaajat kuuluvat AKT:hen.
©M-Brain