Hankintapäällikön koulutusohjelman PAS-sertifikaatti - tae osaamisesta ja ammattitaidosta

03.05.2023

Hankinta on kriittinen osa organisaation toimintaa ja sen menestyksessä. Hankinnan johtamisen ammattilaiset ovat avainasemassa, kun organisaatio pyrkii saamaan kilpailukykyisiä hintoja, laadukkaita tuotteita ja palveluita. Tämän vuoksi hankinnan johtamisen ammattitaitoa vaaditaan yhä enemmän ja monilta eri toimialoilta. Hankinnan johtamisen ammattilaisille suunnattu koulutusohjelma on hyödyllinen investointi niin henkilökohtaisen ammattitaidon kuin organisaation menestyksen kannalta.


IFPSM PAS -sertifikaatti: merkki laadukkaasta hankintakoulutuksesta

Hankinnan johtamisen ammattilaiset ovat ratkaisevassa asemassa varmistamassa kilpailukykyisiä hintoja ja laadukkaita tuotteita ja palveluita yrityksille. Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä hankinta-alan ammattilaisten on kehitettävä osaamistaan pysyäkseen kilpailukykyisinä. Yksi tapa varmistaa hankinta-alan ammattilaisten osaamisen laatu on kansainvälisesti tunnustettu IFPSM PAS -sertifikaatti. IFPSM PAS -sertifikaatti on kansainvälinen tunnustus hankintakoulutusohjelman laadusta ja vastaavuudesta kansainvälisiin standardeihin. Se on myönnetty koulutusohjelmalle, joka on täyttänyt tarkat vaatimukset hankintakoulutuksen laadulle, sisällölle ja opetuksen toteutukselle. Sertifikaatti myönnetään ainoastaan niille koulutusohjelmille, jotka ovat osoittaneet laadukkuutensa kansainvälisesti tunnustetun tarkastusprosessin avulla.

IFPSM PAS -sertifikaatti on arvostettu tunnustus hankintakoulutuksen laadulle ja se antaa hankinta-alan ammattilaisille arvokkaan mahdollisuuden kehittää taitojaan ja osaamistaan hankinnan johtamisen alalla. Sertifikaatti auttaa myös yrityksiä valitsemaan oikean hankintakoulutusohjelman ja varmistamaan, että sen työntekijät saavat laadukasta ja vastaavaa koulutusta kansainvälisiin standardeihin.

LOGYn hankintapäällikön koulutusohjelma sai IFPSM PAS-sertifikaatin vuonna 2022, mikä osoittaa sen korkean laadun ja vastaavuuden kansainvälisiin standardeihin.

Hankintakoulutus investointina henkilökohtaiseen ammattitaitoon ja organisaation menestykseen

Hankintapäällikön koulutusohjelma tarjoaa kattavan opetuksen hankinnan operatiivisista taidoista, strategisista valmiuksista sekä eri hankintamenetelmistä. Ohjelma koostuu 150 opiskelutunnista, jotka sisältävät lähiopetusta, etäopetusta, itseopiskelua ja vertaisoppimista. Opiskelijat saavat syvällisen näkemyksen hankinnan johtamisen eri osa-alueista, kuten sopimusten hallinnasta, riskienhallinnasta, hankinnan prosessien optimoinnista sekä toimittajasuhteiden kehittämisestä. Sertifioidun koulutusohjelman käyminen on vahva merkki hankinnan ammattitaidosta ja osaamisesta. Koulutusohjelman käyneet saavat henkilökohtaisen todistuksen IFPSM:ltä, joka tunnustaa sertifioitujen hankintapäälliköiden korkean ammattitason.

Sertifikaatin top 4 hyödyt

  1. Laadun varmistus: IFPSM:n PAS-sertifikaatti on kansainvälisesti tunnustettu ja se takaa koulutusohjelman korkean laadun ja vastaavuuden kansainvälisiin standardeihin.
  2. Ammattitaidon kehittäminen: Sertifikaatin suorittaminen auttaa kehittämään taitoja ja osaamista.
  3. Arvostuksen ja uskottavuuden lisääminen: Sertifikaatti on merkki ammattitaidosta ja osaamisesta, joka lisää ammattilaisen arvostusta ja uskottavuutta.
  4. Uramahdollisuudet: Sertifikaatin suorittaminen voi auttaa osallistujia nousemaan korkeampiin asemiin alalla ja avata ovia uramahdollisuuksiin, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Lue lisää Hankintapäällikön koulutusohjelmasta