HSY: Tavoitteena vähähiiliset kuljetuspalvelut

11.07.2017

HSY: Tavoitteena vähähiiliset kuljetuspalvelut
Press Release, HSY, 11 Jul 2017, online:-
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Helsingin seutu ovat mukana eurooppalaisessa yhteishankkeessa, jossa kehitetään vähähiilistä logistiikkaa. Helsingin kaupunki esitteli kesäkuussa 2017 Oslossa järjestetyssä Low-carbon logistics planning -työpajassa omaa Jakeluruutu-pilottiaan, jossa tehostetaan logistiikkayritysten jakelutoimintaa tarjoamalla kuljettajille reaaliaikaista tietoa vapaista keskusta-alueen lastaus- ja purkupaikoista. Kokeilussa on mukana useita logistiikka-alan yrityksiä.
Pilotti on ollut käynnissä jo lähes vuoden ja tulokset ovat lupaavia. Kuljettajat näkevät vapaat lastauspaikat kartalta tabletista ja kykenevät näin optimoimaan jakelureittiään senhetkisen todellisen tilanteen mukaisesti. Järjestelmän avulla kuljettajat pystyvät välttämään turhaa kaupunkiajoa ja paikan vapautumisen odottamista keskusta-alueella. Samalla ilmastopäästöt ja melu vähenevät, ilmanlaatu paranee sekä saadaan kustannussäästöjä.
©M-Brain
Link to original article